Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 82- ПВР/НС
Хасково, 27.10.2021

ОТНОСНО: Замяна в съставите на СИК Община Хасково от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!“ – заявление вх. № 123/ 27.10.21 г.

В  РИК е постъпило заявление с  вх. № 123/27.10.21 г.  от упълномощения представител на КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!“, с което се иска замяна в състава на СИК Хасково, назначена с Решение № 79–ПВР/НС от 25.10.2021 г. на РИК 29 - Хасково

РИК 29- Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита че искането следва да бъде  уважено, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1,т. 4 и  т. 5 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС-29.09.2021г на ЦИК, РИК 29-Хасково 

РЕШИ:

Извършва замяна в състава на следните СИК- община Хасково, по предложение на упълномощения представител на КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!“  както следва:

СИК №

Община

Освобождава

Назначава

Длъжност

 

293400036

Хасково

Павлина Янева Тонева

Манол Лазаров Христов

Зам.председател

ИМ

293400038

Хасково

Десислава Стойчева Стойчева

Георги Иванов Иванов

член

ИМ

293400039

Хасково

Наталия Иванова Стойчева

Иванка Колева Димитрова

член

ИМ

293400083

Хасково

Виолета Янева Лозкова

Мария Карева Карева

секретар

ИМ

293400115

Хасково

Николай Христозов Христозов

Катя Филипова Петрова

член

ИМ

 

Анулира удостоверенията на заменените членове на СИК.

Издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

Зам. председател: Десислава Иванова Филипова-Рангелова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 27.10.2021 в 18:02 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения