Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 81- ПВР/НС
Хасково, 27.10.2021

ОТНОСНО: замяна в съставите на СИК Община Димитровград от ПП „ДПС!“ – заявление вх. № 121/ 27.10.21 г.

В  РИК е постъпило заявление с  вх. № 121/ 27.10.21 г.  от упълномощения представител на ПП „ДПС“, с което се иска замяна в състава на СИК Димитровград, назначена с Решение № 61–ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК 29 - Хасково

РИК 29- Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита че искането следва да бъде  уважено, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1,т. 4 и  т. 5 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС-29.09.2021г на ЦИК, РИК 29-Хасково 

РЕШИ:

Извършва замяна в състава на следните СИК- община Димитровград, по предложение на упълномощения представител на ПП „ДПС!“  както следва:

 

СИК №

Община

Освобождава

Назначава

Длъжност

 

41

Димитровград

Ерай Орхан Юсуфов

Алиосман Зекериев Еминов

зам. председател

ДПС

85

Димитровград

Алиосман Зекериев Еминов

Деян Валентинов Вангелов

член

ДПС

 

Анулира удостоверенията на заменените членове на СИК.

Издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК

Зам. председател: Десислава Иванова Филипова-Рангелова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 28.10.2021 в 11:09 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения