Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 80-ПВР/НС
Хасково, 26.10.2021

ОТНОСНО: Провеждане на разяснителна кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. от Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасково.

Във връзка с писмо с изх. № ПВРНС-15-4/07.10.2021г. на ЦИК и вх. № 35/08.10.2021г. на РИК 29 – Хасково, с което ЦИК прави запитване към всяка РИК за необходимия брой СУЕМГ с демоверсия за всеки отделен изборен район за провеждане на разяснителна кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., РИК- 29 Хасково с писмо с изх. № 6/10.10.2021г. уведомява ЦИК за необходимостта от минимум 5 бр. СУЕМГ за предстоящата разяснителна кампания, както и с оглед числеността на комисията и обема на работа на РИК – 29 Хасково, възможността да бъдат формирани максимум 4 екипа.

С последващо писмо на ЦИК с изх. № ПВРНС-15-49/22.10.2021Г. и вх. № 116/ 26.10.2021г. на РИК 29 Хасково до всички районни избирателни комисии и с копие до всички кметове на общини, ЦИК указва да бъдат изготвени графици за провеждане на разяснителната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., съгласувани с кметовете на всяка община, както и възможността да се предоставят СУЕМГ на кметовете с приемо–предавателен протокол.

С оглед на изложеното, РИК - 29 Хасково, съобразявайки се с постъпилите предложения на кметовете на общините на територията на област Хасково за провеждане на разяснителната кампания, изработи график за предаване на  6 бр. СУЕМГ, получени на 26.10.2021г. от РИК – 29 Хасково, на упълномощени представители от Кметовете всяка община на територията на област Хасково срещу приемо-предавателен протокол. За целите на разяснителната кампания, всяко упълномощено лице от съответната община ще бъде обучено за работа със СУЕМГ при предаване на машината.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасково, /РИК-29/

 

РЕШИ:

 1. Утвърждава график за предаване на СУЕМГ на упълномощени представители от Кметовете на всяка община, както следва:

 

 

Дата/час на получаване

Дата/ Час на връщане

Община

27.10.2021г.  от 09:00 ч. до 17:00 ч.

05.11.2021Г. до 15:00 часа

ХАСКОВО

27.10.2021г.  от 09:00 ч. до 17:00 ч

31.10.2021Г. от 09:00 ч. до 12:00 ч

СИМЕОНОВГРАД

27.10.2021г.  от 09:00 ч. до 17:00 ч

31.10.2021Г. от 09:00 ч. до 12:00 ч

СВИЛЕНГРАД

27.10.2021г.  от 09:00 ч. до 17:00 ч

31.10.2021Г. от 09:00 ч. до 12:00 ч

МАДЖАРОВО

27.10.2021г.  от 09:00 ч. до 17:00 ч

31.10.2021Г. от 09:00 ч. до 12:00 ч

ИВАЙЛОВГРАД

27.10.2021г.  от 09:00 ч. до 17:00 ч

31.10.2021Г. от 09:00 ч. до 12:00 ч

ТОПОЛОВГРАД

31.10.2021Г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

05.11.2021г. от 09:00 до 13:00 ч.

МИНЕРАЛНИ БАНИ

31.10.2021Г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

05.11.2021г. от 09:00 до 13:00 ч.

СТАМБОЛОВО

31.10.2021Г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

05.11.2021г. от 09:00 до 13:00 ч.

ХАРМАНЛИ

31.10.2021Г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

05.11.2021г. от 09:00 до 13:00 ч.

ЛЮБИМЕЦ

31.10.2021Г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

05.11.2021г. от 09:00 до 13:00 ч.

ДИМИТРОВГРАД

 1. В рамките на горепосочения график всяка община да проведе разяснителна кампания за гласуване със СУЕМГ на избирателите на определените за целта места в населеното място на територията на съответната община.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Зам. председател: Боряна Радкова Делчева

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 26.10.2021 в 18:41 часа

Календар

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения