Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 78- ПВР/НС
Хасково, 25.10.2021

ОТНОСНО: замяна в съставите на СИК Община Димитровград от ПП „ДПС“ – заявление вх. № 112/ 24.10.21 г.

            В  РИК е постъпило заявление с  вх. № 112/ 24.10.21 г.  от упълномощения представител на ПП „ДПС“ , с което се иска замяна в състава на СИК Димитровград, назначена с Решение № 63–ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК 29 - Хасково

             РИК 29- Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита че искането следва да бъде  уважено, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1,т. 4 и  т. 5 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС-29.09.2021г на ЦИК, РИК 29-Хасково 

           РЕШИ:

            ИЗВЪРШВА замяна в състава на следните СИК- община Димитровград, по предложение на упълномощения представител на ПП „ДПС“ както следва:

СИК №

Освобождава

Длъжност

Назначава

290900041

Зелиха Бейсимова Тасимова

зам. Председател

Ерай Орхан Юсуфов

 

Анулира удостоверенията на заменените членове на СИК.

Издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

Зам. председател: Десислава Иванова Филипова-Рангелова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 26.10.2021 в 10:35 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения