Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 77- ПВР/НС
Хасково, 25.10.2021

ОТНОСНО: замяна в съставите на СИК Община Свиленград от КП „БСП за България“ – заявление вх. № 103/ 21.10.21 г.

В  РИК е постъпило заявление с  вх. № 103/ 21.10.21 г.  от упълномощения представител на КП „БСП за България“ , с което се иска замяна в състава на СИК Свиленград, назначена с Решение № 63–ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК 29 - Хасково

РИК 29- Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита че искането следва да бъде  уважено, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1,т. 4 и  т. 5 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС-29.09.2021г на ЦИК, РИК 29-Хасково 

                                                                    РЕШИ:

ИЗВЪРШВА замяна в състава на следните СИК- община Свиленград, по предложение на упълномощения представител на КП „БСП за България“ както следва:

    СИК

ОБЩИНА

ОСВОБОЖДАВА

ДЛЪЖНОСТ

НАЗНАЧАВА

292800016

Свиленград

Иван Милчев Бахчеванов

Член

Красимира Вълчева Кирева

292800017

Свиленград

Янка Димитрова Панайотова

Член

Светла Любомирова Димитрова

292800025

Свиленград

Марияна Стефанова Милчева

Член

Михаил Атанасов Милчев

292800035

Свиленград

Венелина Михайлова Михайлова

Председател

Стефан Христов Димитров

 

Анулира удостоверенията на заменените членове на СИК.

Издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

Зам. председател: Десислава Иванова Филипова-Рангелова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 26.10.2021 в 10:34 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения