Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 73- ПВР/НС
Хасково, 25.10.2021

ОТНОСНО: замяна в съставите на СИК Община Димитровград от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ – заявление вх. № 99/ 20.10.21 г.

             В  РИК е постъпило заявление с  вх. № 99/ 20.10.21 г.  от упълномощения представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, с което се иска замяна в състава на СИК Димитровград, назначена с Решение № 61–ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК 29 - Хасково

            РИК 29- Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита че искането следва да бъде  уважено, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1,т. 4 и  т. 5 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС-29.09.2021г на ЦИК, РИК 29-Хасково 

РЕШИ:

Извършва замяна в състава на следните СИК- община Димитровград, по предложение на упълномощения представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, както следва:

СИК №

Община

Освобождава

Назначава

длъжност

290900090

Димитровград

Димитър Великов Вълев

Мария Илчева Петрова

зам.пред.

290900011

Димитровград

Тинка Цветанова Иванова

Николай Росенов Николов

член

290900015

Димитровград

Николай Росенов Николов

Тинка Цветанова Иванова

член

290900025

Димитровград

Ирена Георгиева Илиева

Добринка Марчева Георгиева

секретар

290900027

Димитровград

Веселин Илиев Сапунджиев

Сузана Христова Янева

секретар

290900043

Димитровград

Радослав Валентинов Димитров

Венета Вангелова Атанасова

председател

290900057

Димитровград

Тодорка Събева Маринова

Христина Атанасова Николова

секретар

290900067

Димитровград

Господин Господинов Маринов

Деяна Маринова Данева

член

 

 

Анулира удостоверенията на заменените членове на СИК.

Издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

Зам. председател: Десислава Иванова Филипова-Рангелова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 26.10.2021 в 10:31 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения