Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 68-ПВР/НС
Хасково, 19.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Община Харманли.

      На основание чл.91, ал.7 от ИК, в РИК-29 - Хасково е постъпило Писмо от Кмета на Община Харманли с вх. № 67 / 14.10.2021г., с което Районната избирателна комисия - 29 Хасково е уведомена за резултатите от проведените на 07.10.2021г. при Кмета на общината консултации за определяне съставите и ръководствата на СИК на територията на Община Харманли.

      Към Писмото на Кмета на Община Харманли са приложени следните документи:

 1. Предложения за членовете на СИК от всички парламентарно представени партии и коалиции, а именно: ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, КП „ГЕРБ-СДС“, ПП „ДПС“,  КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“, участвали в проведените на 07.10.2021 г. консултации при Кмета на Община Харманли.
 2. Пълномощните на лицата, представляващи партията или коалицията в проведените консултации при Кмета на Община Харманли
 3. Копия от удостоверения за актуално състояние на партиите, заверено от участвалото в консултациите лице, съответно копие от решението за образуване на коалицията.
 4. Протокол от проведените на 07.10.2021 г. консултации при Кмета на Община Харманли, при които не е постигнато съгласие от политическите партии и коалиции за определяне съставите и ръководствата на СИК на територията на Община Харманли
 5. Покани до партиите и коалициите за участие в консултациите
 6. Копие от съобщението за провеждане на консултациите

             Към предложенията си за определяне на състав и ръководства на СИК на територията на Община Харманли, единствено от страна на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, КП „ГЕРБ-СДС“, ПП „ДПС“,  КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“, са приложени списъци на резервните членове в СИК.

           След като се запозна по същество с предложенията на участвалите в консултациите партии и коалиции, в това число, РИК 29 - Хасково, при спазване изискванията на т.23, б. „б“, във връзка с т.12-т.15 от Решение 644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК, на основание чл.72, ал.1, т.4 от ИК, РИК 29-Хасково

Р Е Ш И:

1.Назначава  съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.  в Община Харманли, както следва:

СИК №

Населено място

Длъжност

Три имена

Партия

293300001

Общинска сграда(Модис)

председател

Милена Милкова Каравълчева

БСП

293300001

Общинска сграда(Модис)

зам. председател

Славейка Тянчева Данева

ИТН

293300001

Общинска сграда(Модис)

секретар

Диана Костодинова Митева

ГЕРБ

293300001

Общинска сграда(Модис)

член

Станка Тенева Димитрова

ГЕРБ

293300001

Общинска сграда(Модис)

член

Тошо Митев Димов

ИТН

293300001

Общинска сграда(Модис)

член

Женя Вълкова Димова

БСП

293300001

Общинска сграда(Модис)

член

Таня Стоянова Маринова

ИМ

293300001

Общинска сграда(Модис)

член               

 Северина Андреева Карагьозова         

ДПС

293300001

Общинска сграда(Модис)

член

Димитър Сталев Петров

ДБ

293300002

Общинска сграда(Модис)

председател

Галина Атанасова Делчева

БСП

293300002

Общинска сграда(Модис)

зам. председател

Галина Антонова Лилянова

ГЕРБ

293300002

Общинска сграда(Модис)

секретар

Паолина Светлозарова Петкова

ИТН

293300002

Общинска сграда(Модис)

член

Христина Дечкова Иванова

ГЕРБ

293300002

Общинска сграда(Модис)

член

Тянка Георгиева Недялкова

ГЕРБ

293300002

Общинска сграда(Модис)

член

Станимира апаеткова Ангелова -Христем

ИТН

293300002

Общинска сграда(Модис)

член

Даниела Василева Господинова

ИМ

293300002

Общинска сграда(Модис)

член 

 Зейра Алиосман Хасан    

ДПС

293300002

Общинска сграда(Модис)

член

Наташа Михайлова Кирякова-Атанасова

ДБ

293300003

Клуб на пенсионера(1 квар)

председател

Гинка Костадинова Колева

ГЕРБ

293300003

Клуб на пенсионера(1 квар)

зам. председател

Антоанета Златкова Василева

ИТН

293300003

Клуб на пенсионера(1 квар)

секретар

Жечка Георгиева Димова

ДБ

293300003

Клуб на пенсионера(1 квар)

член

Желязка Николова Господинова

ГЕРБ

293300003

Клуб на пенсионера(1 квар)

член

Валентин Няголов Петков

БСП

293300003

Клуб на пенсионера(1 квар)

член

Елена Димова Василева

ИТН

293300003

Клуб на пенсионера(1 квар)

член

Анка Младенова Юлианова

ИМ

293300003

Клуб на пенсионера(1 квар)

член

Хатидже Юсеинова Ахмедова

ДПС

293300003

Клуб на пенсионера(1 квар)

член

 

ДБ

293300004

НУ "Отец Паисий"

председател

Галя Христова Аспарухова

ГЕРБ

293300004

НУ "Отец Паисий"

зам. председател

Нели Георгиева Иванова

ИМ

293300004

НУ "Отец Паисий"

секретар

Пенчо Няголов Куманов

ИТН

293300004

НУ "Отец Паисий"

член

Драга Грозданова Тонева

ГЕРБ

293300004

НУ "Отец Паисий"

член

Емилия Тодорова Добрева

ГЕРБ

293300004

НУ "Отец Паисий"

член

Йорданка Райчева Георгиева

БСП

293300004

НУ "Отец Паисий"

член

Валерия Радева Богданова

ИТН

293300004

НУ "Отец Паисий"

член

Нешет Салиф Рамадан

ДПС

293300004

НУ "Отец Паисий"

член

Томислав Милков Господинов

ДБ

293300005

НУ "Отец Паисий"

председател

Минка Георгиева Калева

ДПС

293300005

НУ "Отец Паисий"

зам. председател

Иван Димитров Тодоров

ИТН

293300005

НУ "Отец Паисий"

секретар

Станка Василева  Илиева

БСП

293300005

НУ "Отец Паисий"

член

Румяна Ламбова Илчева

ГЕРБ

293300005

НУ "Отец Паисий"

член

Иванка Андонова Лилянова

ГЕРБ

293300005

НУ "Отец Паисий"

член

Камен Петев Петков

ИТН

293300005

НУ "Отец Паисий"

член

Божидар Георгиев Божинов

БСП

293300005

НУ "Отец Паисий"

член

Мариана Георгиева Бойчева

ИМ

293300005

НУ "Отец Паисий"

член

Росица Бойкова Борисова

ДБ

293300006

Спортен ком Хебрус

председател

Красимир Янков Колев

ИТН

293300006

Спортен ком Хебрус

зам. председател

Добромир Тодоров Атанасов

БСП

293300006

Спортен ком Хебрус

секретар

Кязим Мустафов Юсеинов

ДПС

293300006

Спортен ком Хебрус

член

Милена Ангелова Митева

ГЕРБ

293300006

Спортен ком Хебрус

член

Добромира Жекова Колева

ГЕРБ

293300006

Спортен ком Хебрус

член

Миглена Пламенова Дарадидова

ИТН

293300006

Спортен ком Хебрус

член

Галина Петрова Стоянова

ИТН

293300006

Спортен ком Хебрус

член

Нина Нейчева Атанасова

ИМ

293300006

Спортен ком Хебрус

член

Галина Минкова Борисова

ДБ

293300007

Спортен ком Хебрус

председател

Митко Стойчев Митрев

ИТН

293300007

Спортен ком Хебрус

зам. председател

Наталия Димитрова Петрова

ГЕРБ

293300007

Спортен ком Хебрус

секретар

Красимир Иванов Митев

ДБ

293300007

Спортен ком Хебрус

член

Борис Милков Борисов

ГЕРБ

293300007

Спортен ком Хебрус

член

Цветелина Господинова Колева

БСП

293300007

Спортен ком Хебрус

член

Галя Георгиева Тончева

ИТН

293300007

Спортен ком Хебрус

член

Антон Димитров Дарадидов

ИТН

293300007

Спортен ком Хебрус

член

Тянка Любомирова Стратева

ИМ

293300007

Спортен ком Хебрус

член

 Костадинка Георгиева Ненова

ДПС

293300008

Клуб на пенсионера(5 квар)

председател

Христо Митков Костов

ИТН

293300008

Клуб на пенсионера(5 квар)

зам. председател             

Незиха Кязимова Мустафова

ДПС

293300008

Клуб на пенсионера(5 квар)

секретар

Боряна Ангелова Желязкова

ГЕРБ

293300008

Клуб на пенсионера(5 квар)

член

Галина Георгиева Тодорова

ГЕРБ

293300008

Клуб на пенсионера(5 квар)

член

Петко Куртев Амгелов

БСП

293300008

Клуб на пенсионера(5 квар)

член

Веско Тонев Иванов

ИТН

293300008

Клуб на пенсионера(5 квар)

член

Паскал Стойчев Паскалев

ИТН

293300008

Клуб на пенсионера(5 квар)

член

Жечка Николова Георгиева

ИМ

293300008

Клуб на пенсионера(5 квар)

член

Ива Тошкова Вангелова

ДБ

293300009

Клуб на пенсионера(2 квар)

председател

Таня Георгиева Никовска

ГЕРБ

293300009

Клуб на пенсионера(2 квар)

зам. председател

Стела Миленова  Владимирова

ДБ

293300009

Клуб на пенсионера(2 квар)

секретар

Антон Тончев Тонев

ИТН

293300009

Клуб на пенсионера(2 квар)

член

Татяна Михайлова Георгиева

ГЕРБ

293300009

Клуб на пенсионера(2 квар)

член

Петя Койнова Александрова

БСП

293300009

Клуб на пенсионера(2 квар)

член

Галина Петкова Ангелова

ИТН

293300009

Клуб на пенсионера(2 квар)

член

Димитрия Михайлова Георгиева
Георг пева

ИМ

293300009

Клуб на пенсионера(2 квар)

член      

 Невин Осман Нуриева       

ДПС

293300009

Клуб на пенсионера(2 квар)

член

 

ДБ

293300010

СУ "Неофит Рилски"

председател

Гунка Христова Маркова

ГЕРБ

293300010

СУ "Неофит Рилски"

зам. председател

Габриела Иванова Петрова

ИТН

293300010

СУ "Неофит Рилски"

секретар

Боряна Пенева Петрова

ДБ

293300010

СУ "Неофит Рилски"

член

Валентина Борисова Малинова

ГЕРБ

293300010

СУ "Неофит Рилски"

член

Таня Петрова Петкова

БСП

293300010

СУ "Неофит Рилски"

член

Теодора Боянова Петрова

ИТН

293300010

СУ "Неофит Рилски"

член

Дида Димитрова Ангелова

ИМ

293300010

СУ "Неофит Рилски"

член

 

ДБ

293300010

СУ "Неофит Рилски"

член

Господин Русев Господинов

ДПС

293300011

СУ "Неофит Рилски"

председател

Татяна Миткова Тодорова

ИТН

293300011

СУ "Неофит Рилски"

зам. председател

Веселина Миланова Христова

БСП

293300011

СУ "Неофит Рилски"

секретар

Маргарита Желева Господинова

ГЕРБ

293300011

СУ "Неофит Рилски"

член

Александра Димитрова Костова

ГЕРБ

293300011

СУ "Неофит Рилски"

член

Донка Стефанова Нанкова

БСП

293300011

СУ "Неофит Рилски"

член

Людмила Кирилова Карачобанова

ИТН

293300011

СУ "Неофит Рилски"

член

Илияна Миткова Андрова

ИМ

293300011

СУ "Неофит Рилски"

член

Ирина Иванова Иванова

ДПС

293300011

СУ "Неофит Рилски"

член

Невенка Георгиева Стайкова

ДБ

293300012

сгр.на читалище Дружба

председател

Радка Господинова Марулева

БСП

293300012

сгр.на читалище Дружба

зам. председател

Маргарита Гочева Петрова

ГЕРБ

293300012

сгр.на читалище Дружба

секретар

Галина Влайкова Петрова

ИТН

293300012

сгр.на читалище Дружба

член

Тонка Иванова Казакова

ГЕРБ

293300012

сгр.на читалище Дружба

член

Димитър Стефанов Щерев

ИТН

293300012

сгр.на читалище Дружба

член

Дияна Василева  Лозева

БСП

293300012

сгр.на читалище Дружба

член

Нина Петрова Костова

ИМ

293300012

сгр.на читалище Дружба

член

Съдъка Мустафа Емин   

ДПС

293300012

сгр.на читалище Дружба

член

Стефка Димитрова Трендафилова

ДБ

293300013

Клуб на пенсионера(3 квар)

председател

Иванка Христова Николова

ИМ

293300013

Клуб на пенсионера(3 квар)

зам. председател

Димитър Борисов Димитров

БСП

293300013

Клуб на пенсионера(3 квар)

секретар

Цветан Янчев Василев

ИТН

293300013

Клуб на пенсионера(3 квар)

член

Теодора Радкова Маринова

ГЕРБ

293300013

Клуб на пенсионера(3 квар)

член

Добромира Тошева Лазарова

ГЕРБ

293300013

Клуб на пенсионера(3 квар)

член

Емил Иванов Тодоров

ИТН

293300013

Клуб на пенсионера(3 квар)

член

Красимира Иванова Костадинова

ИТН

293300013

Клуб на пенсионера(3 квар)

член

Бирсен Мухсин Салим

ДПС

293300013

Клуб на пенсионера(3 квар)

член

Емилия Димитрова Лилянова

ДБ

293300014

Клуб на пенсионера(6 квар)

председател

Васил Венков Ангелов

ИМ

293300014

Клуб на пенсионера(6 квар)

зам. председател

Мартин Мартинов Арабов

ГЕРБ

293300014

Клуб на пенсионера(6 квар)

секретар

Недялко Георгиев Русев

ДБ

293300014

Клуб на пенсионера(6 квар)

член

Росица Иванова Иванова

ГЕРБ

293300014

Клуб на пенсионера(6 квар)

член

Александър Динков Тървалиев

ГЕРБ

293300014

Клуб на пенсионера(6 квар)

член

Иванка Георгиева Младенова

БСП

293300014

Клуб на пенсионера(6 квар)

член

Анета Ангелова Симеонова

ИТН

293300014

Клуб на пенсионера(6 квар)

член

Добромир Генев Топчиев

ИТН

293300014

Клуб на пенсионера(6 квар)

член 

Гюлтен Мехмед Салиф              

ДПС

293300015

Клуб на пенсионера(6 квар)

председател

Клавдия Борисова Киркова

БСП

293300015

Клуб на пенсионера(6 квар)

зам. председател

Мариета Калинова Петрова

ИТН

293300015

Клуб на пенсионера(6 квар)

секретар

Катя Иванова Караиванова

ГЕРБ

293300015

Клуб на пенсионера(6 квар)

член

Христина Димитрова Михайлова

ГЕРБ

293300015

Клуб на пенсионера(6 квар)

член

Латинка Христова Митева

БСП

293300015

Клуб на пенсионера(6 квар)

член

Борислав Димитров Христов

ИТН

293300015

Клуб на пенсионера(6 квар)

член

Теодор Илчев Илиев

ИМ

293300015

Клуб на пенсионера(6 квар)

член                   

 Гюлферие Мустафа Халил           

ДПС

293300015

Клуб на пенсионера(6 квар)

член

Мариета Тенчева Митева

ДБ

293300016

Център за обществена подк

председател

Тянка Лачева Митрева

ИТН

293300016

Център за обществена подк

зам. председател

Силвия Георгиева Георгиева

БСП

293300016

Център за обществена подк

секретар

Силвия Накова Ангелова

ГЕРБ

293300016

Център за обществена подк

член

Красимира Костадинова Гочева

ГЕРБ

293300016

Център за обществена подк

член

Димитринка Иванова Атанасова

БСП

293300016

Център за обществена подк

член

Тодор Костадинов Димитров

ИТН

293300016

Център за обществена подк

член

Мария Георгиева Маркова

ИМ

293300016

Център за обществена подк

член

Наджие Ахмед Мехмед

ДПС

293300016

Център за обществена подк

член

Георги Емилов Георгиев

ДБ

293300017

ПГЕТ Захари Стоянов

председател

Мима Славчева Кръстева

ГЕРБ

293300017

ПГЕТ Захари Стоянов

зам. председател

Красимира Кирилова
Иванова

ИМ

293300017

ПГЕТ Захари Стоянов

секретар

Димка Иванова Имандиева

ИТН

293300017

ПГЕТ Захари Стоянов

член

Десислава Стефанова Тенева

ГЕРБ

293300017

ПГЕТ Захари Стоянов

член

Валентина Емилова Келешева

ГЕРБ

293300017

ПГЕТ Захари Стоянов

член

Здравка Андреева Тенева

БСП

293300017

ПГЕТ Захари Стоянов

член

Нейчо Демирев Демирев

ИТН

293300017

ПГЕТ Захари Стоянов

член

Миленка Стойнова Христева

ДПС

293300017

ПГЕТ Захари Стоянов

член

Милко Йорданов Господинов

ДБ

293300018

ну Алеко Константинов

председател

Тодор Добрев Митев

ИТН

293300018

ну Алеко Константинов

зам. председател

Динка Димитрова Николова

ГЕРБ

293300018

ну Алеко Константинов

секретар

Елена Димитрова Желязкова

ДБ

293300018

ну Алеко Константинов

член

Теодора Ангелова Сидерова

ГЕРБ

293300018

ну Алеко Константинов

член

Димитър Георгиев Карчев

ГЕРБ

293300018

ну Алеко Константинов

член

Красимир Иванов Иванов

БСП

293300018

ну Алеко Константинов

член

Стоян Руменов Панджуров

ИТН

293300018

ну Алеко Константинов

член

Татяна Георгиева Кирилова

ИМ

293300018

ну Алеко Константинов

член         

Мелят Мустафова Бекирова 

ДПС

293300019

оу Иван Вазов

председател

Златка Иванова Иванова

ГЕРБ

293300019

оу Иван Вазов

зам. председател

Ганка Атанасова Анастасова

БСП

293300019

оу Иван Вазов

секретар

Янислава Антонова Ангелова

ИТН

293300019

оу Иван Вазов

член

Марко Георгиев Марков

ГЕРБ

293300019

оу Иван Вазов

член

Иванка Тенева Димова

ГЕРБ

293300019

оу Иван Вазов

член

Милена Славова Петрова

ИТН

293300019

оу Иван Вазов

член

Марийка Димитрова Трендафилова

ИМ

293300019

оу Иван Вазов

член

Катя Севова Скерлева

ДПС

293300019

оу Иван Вазов

член

Михаил Иванов Атанасов

ДБ

293300020

Общ.фирма Екоресурс

председател

Петранка Ламбова Демирева

ИТН

293300020

Общ.фирма Екоресурс

зам. председател

Николай Желязков Какъров

ГЕРБ

293300020

Общ.фирма Екоресурс

секретар

Пепка Илиева Господинова

ДБ

293300020

Общ.фирма Екоресурс

член

Марияна Тонева Малакова

ГЕРБ

293300020

Общ.фирма Екоресурс

член

Мария Добрева Николова

БСП

293300020

Общ.фирма Екоресурс

член

Васил Василев Райчев

ИТН

293300020

Общ.фирма Екоресурс

член

Станка Боянова Пеева

ИМ

293300020

Общ.фирма Екоресурс

член

Мюмюн Хасан Ахмед

ДПС

293300020

Общ.фирма Екоресурс

член

 

ДБ

293300021

Общ.фирма Екоресурс

председател

Георги Русев Георгиев

ИТН

293300021

Общ.фирма Екоресурс

Зам. председател

Стефка  Тонева Тодорова

ДБ

293300021

Общ.фирма Екоресурс

секретар

Фанка Алепинова Иванова

ГЕРБ

293300021

Общ.фирма Екоресурс

член

Виктор Желев Назъров

ГЕРБ

293300021

Общ.фирма Екоресурс

член

Антоанета Колева Димитрова

ГЕРБ

293300021

Общ.фирма Екоресурс

член

Надка  Тенева Перистерева

БСП

293300021

Общ.фирма Екоресурс

член

Фатме Мехмед Качак

ИТН

293300021

Общ.фирма Екоресурс

член

Тенчо Добромиров Тенев

ИМ

293300021

Общ.фирма Екоресурс

член                             

Румяна Петрова Димитрова

ДПС

293300022

Инф.център община Харманли

председател

Милена Валентинова Иванова

ДБ

293300022

Инф.център община Харманли

зам. председател

Янка Тенева Бакалова

ГЕРБ

293300022

Инф.център община Харманли

секретар

Иван Христов Иванов

БСП

293300022

Инф.център община Харманли

член

Светла Борисова Костова

ГЕРБ

293300022

Инф.център община Харманли

член

Марина Петрова Маринова-Александрова

ИТН

293300022

Инф.център община Харманли

член

Диана Делчева Петрова-
Атанасова

ИМ

293300022

Инф.център община Харманли

член

Кериме Кадир Рамадан

ДПС

293300023

Сграда на ОУ "Христо Ботев"с.Бисер

председател

Димитър Николаев Димитров

ИТН

293300023

Сграда на ОУ "Христо Ботев"с.Бисер

зам. председател

Валентина  Тодорова Георгиева

ДБ

293300023

Сграда на ОУ "Христо Ботев"с.Бисер

секретар

Мария Въчкова Кирилова

ГЕРБ

293300023

Сграда на ОУ "Христо Ботев"с.Бисер

член

Атанаска Иванова Банкова

ГЕРБ

293300023

Сграда на ОУ "Христо Ботев"с.Бисер

член

Иван Стефанов Иванов

БСП

293300023

Сграда на ОУ "Христо Ботев"с.Бисер

член

Григор Вълков Георгиев

ИТН

293300023

Сграда на ОУ "Христо Ботев"с.Бисер

член

Мариела Петрова Стоянова

ИМ

293300023

Сграда на ОУ "Христо Ботев"с.Бисер

член

Селин Айвазова Сергеева

ДПС

293300023

Сграда на ОУ "Христо Ботев"с.Бисер

член

Тодор Иванов Славов

ДБ

293300024

Кметство с. Коларово

председател

Деница Бончева Добрева

ИТН

293300024

Кметство с. Коларово

зам. председател

Станка Аракшиева Пенева

ДПС

293300024

Кметство с. Коларово

секретар

Ирина Василева Колева

ДБ

293300024

Кметство с. Коларово

член

Митко Радков Маджаров

ГЕРБ

293300024

Кметство с. Коларово

член

Стефка

БСП

293300024

Кметство с. Коларово

член

Емил Тончев Тонев

ИТН

293300024

Кметство с. Коларово

член

Елена Димитрова Стоева

ИМ

293300025

с.Болярски извор

председател

Кирил Петров Петров

ИТН

293300025

с.Болярски извор

зам. председател

Славчо Райчев Илиев

ДБ

293300025

с.Болярски извор

секретар

Добромир Иванов Андров

ИМ

293300025

с. Болярски извор

член

Петранка Янева Лавчева

ГЕРБ

293300025

с. Болярски извор

член

Милко Стоянов Стефанов

БСП

293300025

с.Болярски извор

член

Колю Петров Емандиев

ИТН

293300025

с.Болярски извор

член

Алекси Стефанов Стоянов      

ДПС

293300026

с. Браница

председател

Димитър Андонов Митев

БСП

293300026

с. Браница

зам. председател

Лора  Александрова Петрова

ДБ

293300026

с. Браница

секретар

Кирилка Петкова Нейкова

ГЕРБ

293300026

с. Браница

член

Елена Колева Димитрова

ГЕРБ

293300026

с.Браница

член

Марчо Димитров Димов

ИТН

293300026

с. Браница

член

Мария Цветкова Кънева

ИМ

293300026

с. Браница

член

Хюлия Юсеин Исмал

ДПС

293300027

с. Българин

председател

Радко  Мирчев Доганов

ДБ

293300027

с. Българин

зам. председател

Златко Господинов Сидеров

ГЕРБ

293300027

с.Българин

секретар

Георги Панайотов Славилов

ИТН

293300027

с. Българин

член

Дялка Петрова Кръстева

БСП

293300027

с.Българин

член

Димка Вълева Вълчанова

ИТН

293300027

с. Българин

член

Недялко Христозов Иванов

ИМ

293300027

с. Българин

член

 Мустафа Халим Хаджъхалим            

ДПС

293300028

с. Върбово

председател

Михаела  Тодорова Тодорова

БСП

293300028

с. Върбово

зам. председател

Емрах Хасан Хасан              

ДПС

293300028

с.Върбово

секретар

Сотир Миланов Сотиров

ИТН

293300028

с. Върбово

член

Пламена Тодорова Тодорова

ГЕРБ

293300028

с.Върбово

член

Борислав Живков Бойчев

ИТН

293300028

с. Върбово

член

Мария Иванова Пеева

ИМ

293300028

 с.Върбово

член

Панайот Вангелудов Шигеров

ДБ

293300029

с. Доситеево

председател

Господин Стоев Пейков

БСП

293300029

с. Доситеево

зам. председател

Йорданка Делчева Стефанова

ГЕРБ

293300029

с.Доситеево

секретар

Геню Христов Желязков

ИТН

293300029

с.Доситеево

член

Минко Янков Генев

ИТН

293300029

с.Доситеево

член

Елица Господинова Камберова

ИМ

293300029

с.Доситеево

член

Насуф Хабиб Мехмед

ДПС

293300029

 с.Доситеево

член

Господин Вълчев Овчаров

ДБ

293300030

с. Дрипчево

председател

Лозинка Неделчева Маджарова          

ДПС

293300030

с. Дрипчево

зам. председател

Христо Бойчев Христозов

ИТН

293300030

с. Дрипчево

секретар

Георги Петров Куртев

ГЕРБ

293300030

с. Дрипчево

член

Тонка Михайлова Георгиева

БСП

293300030

с.Дрипчево

член

Емил Иванов Петров

ИТН

293300030

с. Дрипчево

член

Павлина Станкова Тенева

ИМ

293300030

 с.Дрипчево

член

Васил  Маргаритов Василев

ДБ

293300031

с.Иваново

председател

Мария Иванова Дюлгерова

ИТН

293300031

с.Иваново

зам. председател

Еркан Ердинчев Мустафов

ДПС

293300031

с. Иваново

секретар

Веселина Стоянова Трюфенева

ГЕРБ

293300031

с. Иваново

член

Гергана Ангелова Стратиева

БСП

293300031

с.Иваново

член

Виолета Николова Венкова -Петрова

ИТН

293300031

с.Иваново

член

Мирослав Димитров
Николов

ИМ

293300031

с.Иваново

член

Катя Иванова Слънкова

ДБ

293300032

с. Изворово

председател

Антоанета Петрова Иванова

ГЕРБ

293300032

с. Изворово

зам. председател

Ердинч Мюмюнали Емин

ДПС

293300032

с. Изворово

секретар

Неделин Атанасов Марулев

БСП

293300032

с. Изворово

член

Радка Кръстева Кръстева

ГЕРБ

293300032

с.Изворово

член

Руска Ванчева Тончева

ИТН

293300032

с. Изворово

член

Добромир Тенев Тенев

ИМ

293300032

с.Изворово

член

Слави Гочев Георгиев

ДБ

293300033

с. Лешниково

председател

Милена Димитрова Павлова

БСП

293300033

с. Лешниково

Зам. Претседател

Тихомир Колев Тилев

ДБ

293300033

с. Лешниково

секретар

Антоанета Колева Димитрова

ГЕРБ

293300033

с. Лешниково

член

Вилиян Димитров Андреев

ГЕРБ

293300033

с.Лешниково

член

Галина Георгиева Маджарова

ИТН

293300033

с. Лешниково

член

Христина Йорданова
Христова

ИМ

293300033

с. Лешниково

член

Красимира Христозова Делчева

ДПС

293300034

с.Надежден

председател

Лина Любомирова Петрова

ИТН

293300034

с.Надежден

зам. председател

Сабри Хасан Сюлейман                      

ДПС

293300034

с.Надежден

секретар

Петър Грозев Крушков

ДБ

293300034

с. Надежден

член

Господинка Георгиева Мирчева

ГЕРБ

293300034

с. Надежден

член

Димитър Иванов Кавалджиев

БСП

293300034

с.Надежден

член

Янислав Красимиров Янков

ИТН

293300034

с.Надежден

член

Георги Георгиев Пенев

ИМ

293300035

 с.Овчарово

Претседател

Димитър  Георгиев Митев

ДБ

293300035

с.Овчарово

зам. председател

Неделина Христова Бойчева

ИТН

293300035

с. Овчарово

секретар

Жулиета Георгиева Пейкова

ГЕРБ

293300035

с. Овчарово

член

Господин Желев Недялков

БСП

293300035

с.Овчарово

член

Стоян Янков Димитров

ИТН

293300035

 с.Овчарово

член

Йорданка Костова Атанасова

ИМ

293300035

 с.Овчарово

член

Антоанета Стратиева Делчева

ДПС

293300036

с.Орешец

Претседател

Петя Бонева Костадинова

ДБ

293300036

с.Орешец

зам. председател

Димитрина Наскова Николова

ДПС

293300036

с. Орешец

секретар

Марияна Мирчева Емилова

ГЕРБ

293300036

с. Орешец

член

Елена Стойкова Апостолова

ГЕРБ

293300036

с. Орешец

член

Мария Георгиева Ставрева

БСП

293300036

с.Орешец

член

Янка Петрова Пенева

ИТН

293300036

с.Орешец

член

Милена Миткова Иванова

ИМ

293300037

с. Остър Камък

Претседател

Димитър  Стратиев Митев

ДБ

293300037

с. Остър Камък

зам. председател

Силвия Красимирова
Георгиева

ИМ

293300037

с. Остър Камък

секретар

Хабзе Сунай Рамаданова

ГЕРБ

293300037

с. Остър Камък

член

Нина Тянкова Георгиева

ГЕРБ

293300037

с. Остър камък

член

Желязко Георгиев Желязков

БСП

293300037

с.Остър камък

член

Весела Димитрова Георгиева

ИТН

293300037

с. Остър Камък

член

Цветка Стефанова Тръндева               

ДПС

293300038

с. Поляново

председател

Тянка  Генева  Акова

БСП

293300038

с.Поляново

зам. председател

Златка Стоянова Георгиева

ИТН

293300038

с. Поляново

секретар

Антония Добрева Генева

ГЕРБ

293300038

с.Поляново

член

Деляна Димитрова Димитрова

ИТН

293300038

с.Поляново

член

Недялка Славова Колева

ИМ

293300038

с.Поляново

член

Петя Атанасова Кръстева

ДПС

293300038

с.Поляново

член

Коста Петров Костов

ДБ

293300039

с. Преславец

председател

Илиана Тодорова Велинова

ИМ

293300039

с. Преславец

зам. председател

Зелиха Аптилязим Юсеин    

ДПС

293300039

с. Преславец

секретар

Димитринка Христова Димитрова

ГЕРБ

293300039

с. Преславец

член

Вълю Костадинов Вълев

БСП

293300039

с.Преславец

член

Даниела Тончева Петкова

ИТН

293300039

с.Преславец

член

Елка  Георгиева Василева

ДБ

293300039

с.Преславец

член

Красимир Иванов Кръстев

ГЕРБ

293300040

с. Рогозиново

председател

Антоанета Димитрова Манолова

БСП

293300040

с.Рогозиново

зам. председател

Гергана  Тодорова  Тодорова

ИТН

293300040

с. Рогозиново

секретар

Златка Иванова Христозова

ДПС

293300040

с. Рогозиново

член

Дияна Петрова Грудева

ГЕРБ

293300040

с.Рогозиново

член

Пламен Огнянов Христов

ИТН

293300040

с.Рогозиново

член

Диана Стратиева Димова

ИМ

293300040

с.Рогозиново

член

Петя Иванова Карабакалова

ДБ

293300041

с. Славяново

председател

Димитър Петков Севов

ГЕРБ

293300041

с. Славяново

зам. председател                   

 Светлана Иванова Калева

ДПС

293300041

с.Славяново

секретар

Валентина Станилова Вълкова

ИТН

293300041

с. Славяново

член

Дора Димитрова Стоянова

ГЕРБ

293300041

с. Славяново

член

Кинка Митева Господинова

ГЕРБ

293300041

с. Славяново

член

Тонка Хризтозова Жекова

БСП

293300041

с.Славяново

член

Добрина Ангелова Иванова

ИТН

293300041

с. Славяново

член

Калоян Димитров Пеев

ИМ

293300041

 с.Смирненци

член

Любомир Тонев  Костадинов

ДБ

293300042

с. Смирненци

председател

Ивелина Станчева Тодорова

БСП

293300042

с. Смирненци

зам. председател

Джафер Мустафа Ибиш

ДПС

293300042

с. Смирненци

секретар

Златко Марев Бинев

ИТН

293300042

с. Смирненци

член

Златка Тръндева Кавръмова

ГЕРБ

293300042

с.Смирненци

член

Николай Красимиров Марчев

ИТН

293300042

с. Смирненци

член

Ваня Кирчева Кирчева

ИМ

293300042

с. Смирненци

член

Румен Динков Тонев

ДБ

293300043

с. Черепово

председател

Минка Миткова Кънева

ГЕРБ

293300043

с. Черепово

зам. председател

Георги Хубенов Димитров

ДПС

293300043

с.Черепово

секретар

Тодорка Георгиева Иванова

ИТН

293300043

с. Черепово

член

Стефка Живкова Маджарова

БСП

293300043

с.Черепово

член

Величка Димитрова Генева

ИТН

293300043

с. Черепово

член

Бено Сергеев Николов

ИМ

293300043

с. Черепово

член

Донка Делчева Делчева

ДБ

293300044

с. Черна могила

председател

Георги Златков Георгиев

БСП

293300044

с. Черна могила

зам. председател

Ивелина Димова Алексиева

ГЕРБ

293300044

с.Черна могила

секретар

Димитър Венциславов Стоянов

ИТН

293300044

с.Черна могила

член

Мария Христова Атанасова

ИТН

293300044

с.Черна могила

член

Весела Димитрова Николова

ИМ

293300044

с.Черна могила

член

 Ангел Димов Японов   

ДПС

293300044

с.Черна могила

член

Митко Ангелов Митев

ДБ

293300045

с.Шишманово

председател

Фанка Алекова Славилова

ДПС

293300045

с.Шишманово

зам. председател

Данаил Костадинов Атанасов

ИТН

293300045

с. Шишманово

секретар

Красимира Иванова Кирева

ГЕРБ

293300045

с. Шишманово

член

Димитър Иванов Янъков

ГЕРБ

293300045

с. Шишманово

член

Иван  Митев Димитров

БСП

293300045

с.Шишманово

член

Райън Данаилов Райчев

ИТН

293300045

с.Шишманово

член

Жаклин Стоянова Куминева

ИМ

293300045

с.Шишманово

член

Милена Димитрова Митева

ДБ

293300045

с.Шишманово

член

Мирослав Георгиев Райдовски

ДПС

На членовете на СИК да бъде издадено удостоверение /Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа/.

Решението на РИК 29 - Хасково подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 19.10.2021 в 18:32 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения