Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 65-ПВР/НС
Хасково, 18.10.2021

ОТНОСНО: Приемане на изработени варианти на разпределение на членовете на СИК по партии и коалиции и ръководствата в тях в Община Хасково.

С писмо вх. № 50 от 13.10.2021г. на кмета на Община Хасково е постъпила административна преписка във връзка с проведените на 08.10.2021г. консултации с парламентарно представените в 46-тото НС партии и коалиции за сформиране съставите на СИК. Видно от представения протокол от 08.10.2021г. на консултациите не е постигнато съгласие  за разпределение на членовете и  ръководните длъжности в СИК. Към преписката са приложени следните документи:

 1. Предложения за съставите на СИК ведно със списък на резервни членове от партиите и коалициите участвали в консултациите.
 2. Документи, предоставени от партиите и коалициите като удостоверения за актуално състояние на партиите, пълномощни и др.
 3. Протокол от проведените консултации от 08.10.2021г.
 4. Копие от съобщението за провеждане на консултациите, оповестено публично на интернет страницата на Община Хасково.
 5. Един брой флаш памет, в който се съдържат в електронен вид предложенията на партиите и коалициите за съставите на СИК.

         РИК 29-Хасково с оглед непостигнатото съгласие следва да назначи СИК на територията на Община Хасково при условията на чл.91, ал.12 от Изборния кодекс и при съобразяване  Решение №644-ПВР/НС  от 29.09.2021г. на ЦИК ,както и при спазване извършеното от самата РИК разпределение на места СИК с Решение № 23- ПВР/НС от 04.10.2021г.За целта бяха изработени два варианта на разпределение на членовете на СИК: - Вариант 1, изработен от работна група към РИК и Вариант 2 - изработен от член на РИК. При обсъждане на двата варианта  РИК 29-Хасково не се обедини около нито един от вариантите.

             По Вариант 1 възраженията бяха следните:

 • Извършеното разпределение на местата, полагащи се на партиите и коалициите, не е равномерно на територията на общината. В подкрепа на твърдението се цитира КП ДБО, която получава 20 председатели в почти последователни 20 градски секции; ПП ИТН получава 36 секретарски места в т.нар. градски секции  и само 3 по селата. По същия начин се поставя въпроса и със зам. председателите  на КП ДБО- 16 зам. председателски места в градски секции и 5 по селата.

При общо изчисляване на съотношението на представителството  на партиите и коалициите в ръководството, разпределени в градски и селски секции, преимуществено КП ДБО получава 51 ръководни места в градски секции и едва 11 в селски. За съпоставка ПП ИТН получава 94 броя  ръководни длъжности в градски секции и 27 в селата , КП ГЕРБ-СДС получава 86 ръководни длъжности в града и 32 в селата.

 • Не е спазено изискването на чл.91, ал.12, пр. последно от ИК, РИК да назначи секционните избирателни комисии по направените предложения от партиите и коалициите при проведените консултации при кмета на общината , в максимално възможната степен, както са постъпили в РИК. При детайлно обследване на изработения Вариант 1 се установява, че за определени партии и коалиции като ПП ИТН и КП БСП за България предложенията на партиите са удовлетворени почти на 100%, като за други такива, например КП ГЕРБ-СДС са удовлетворени около 65%. Работната група не даде отговор на въпросите:  Въз основа на какво и по какъв критерии са разпределени ръководните места, на какво основание са уважени почти изцяло предложенията на определени партии и в голяма степен са пренебрегнати предложенията на КП ГЕРБ-СДС, въпреки изричното им искане в писменото предложение до кмета на общината при проведените консултации и съдържащо се преписката, изпратена на РИК. Представители на работната група споделиха, че при изработването на Вариант 1 максимално са се придържали към предложенията на партиите и коалициите и че в работната група не е участвал представител от квотата на КП ГЕРБ-СДС в РИК.
 • В СИК , които се състоят от 9 члена работната група е определила само по 1 член КП ГЕРБ-СДС, което не отговаря на пропорционалния принцип относно разпределянето на членове и ръководства в 7-членни и 9-членни СИК, като например: СИК № 8, 9, 10, 22, 43, 52 и др.

           По Вариант 2 възражения по същество нямаше. Членът на РИК, изработил Вариант 2 обясни на комисията, че е използвал пропорционален метод и равномерно разпределение на ръководства и членове, както в градски, така и в селски секции. Разяснено бе, че при изработване на този вариант в максимална степен  е постигнато равенство на удовлетворени и неудовлетворени предложения на партии и коалиции .

           След приключване на дебатите се премина към последователно гласуване на двата Варианта, както следва:

            По Вариант 1 при проведеното поименно гласуване :

„ЗА“ Варианта гласуваха общо 8 членове на РИК: Десислава Иванова Филипова-Рангелова, Боряна Радкова Делчева, Петър Димитров Димитров, Даниел Михайлов Боботанов, Люба Маринова Спасова, Ина Вескова Георгиева, Атанас Грозев Димитров и Петя Ангелова Бостанджиева-Китин.

“ПРОТИВ“ гласуваха общо 5 членове на РИК: Веселина Тенчева Иванова, Добромир Коев Якимов, Гергана Руменова Бояджиева, Зекие Сюлейман Мурад и Лейла Айнур Елмаз.

По Вариант 2 при проведеното поименно гласуване:

 „ЗА“ Варианта гласуваха общо  5 членове на РИК: Веселина Тенчева Иванова, Добромир Коев Якимов, Гергана Руменова Бояджиева, Зекие Сюлейман Мурад и Лейла Айнур Елмаз.

“ПРОТИВ“ гласуваха общо 8 членове на РИК: Десислава Иванова Филипова-Рангелова, Боряна Радкова Делчева, Петър Димитров Димитров, Даниел Михайлов Боботанов, Люба Маринова Спасова, Ина Вескова Георгиева, Атанас Грозев Димитров и Петя Ангелова Бостанджиева-Китин.

             При това положение никой от двата варианта не събра необходимото мнозинство по чл.70, ал.4 от ИК  от 2/3 от присъстващите членове на РИК, поради което и на основание чл.70, ал.4, изречение второ от ИК,  чл.91, ал.13 от ИК и т.14  и т.26  от  Решение № 644 от 29.09.2021г.  на ЦИК, РИК 29-Хасково

 

Р Е Ш И:

 1. Приема Решение за отхвърляне на предложените Вариант № 1 и Вариант № 2 за разпределение на членовете и ръководствата в СИК по партии и коалиции на територията на Община Хасково, поради което РИК 29-Хасково е в невъзможност да назначи СИК в срока по чл.89 от ИК.
 2. Цялата административна преписка по назначаване на членове и ръководства на СИК в Община Хасково да се изпрати незабавно на Централната избирателна комисия за решение по компетентност, ведно с изработените Варианти 1 и 2, Решение № 23 –ПВР/НС от 04.10.2021г. на РИК –Хасково и изготвената таблица за нуждите на работните групи, илюстрираща предложенията на всички участвали в консултациите партии и коалиции.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 18.10.2021 в 20:16 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения