Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 63-ПВР/НС
Хасково, 15.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Община Свиленград

В РИК 29 - Хасково е постъпило писмено предложение от Кмета на Община Свиленград, вх.  № 73/14.10.2021 г. за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжността в комисията, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка.

Към същото са приложени и списък на резервните членове , който съдържа имената на предложените лица, ЕГН, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка, предложенията на партиите и коалициите, копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите или решение за създаването на коалициите,  пълномощните на лицата, участвали в преговорите,  копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в Община Свиленград.

РИК 29 - Хасково установи, че към писменото предложение са представени всички документи относно назначаването на СИК на територията на Община Свиленград, както и че са изпълнени изискванията на ИК и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, РИК 29 - Хасково

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Община Свиленград, както следва:

Секция №

 Община

 Населено място

 Брой членове

 Длъжност

 Собствено, бащино и фамилно име

 Политическа Партия

292800001

Свиленград

Свиленград

9

Председател

Ирина Людмилова Симеонова

ГЕРБ

292800001

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Пламена Георгиева Георгиева

ИТН

292800001

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Мариана Николова Попова

ДБО

292800001

Свиленград

Свиленград

 

Член

Катя Николова Тодорова

ГЕРБ

292800001

Свиленград

Свиленград

 

Член

Никол Димитрова Манолова

ИТН

292800001

Свиленград

Свиленград

 

Член

Добринка Димитрова Костадинова

БСП

292800001

Свиленград

Свиленград

 

Член

Димитър Ангелов Кирев

ИМВ

292800001

Свиленград

Свиленград

 

Член

Венета Тодорова Минкова

ДПС

292800001

Свиленград

Свиленград

 

Член

Димитър Ангелов Харишев

ИТН

292800002

Свиленград

Свиленград

9

Председател

Румяна Петрова Великова

ИТН

292800002

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Жанета Георгиева Павлова

ДБО

292800002

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Атанас Янчев Киризиев

ГЕРБ

292800002

Свиленград

Свиленград

 

Член

Иван Мариянов Делчев

ГЕРБ

292800002

Свиленград

Свиленград

 

Член

Мирослава Павлова Сотирова

ИМВ

292800002

Свиленград

Свиленград

 

Член

Дялчо Иванов Драгиев

ДПС

292800002

Свиленград

Свиленград

 

Член

Еленка Янакиева Атанасова

БСП

292800002

Свиленград

Свиленград

 

Член

Мария Вълчева Димитрова

ИТН

292800002

Свиленград

Свиленград

 

Член

Петрана Димитрова Харишева

ИТН

292800003

Свиленград

Свиленград

9

Председател

Александър Страшимиров Александров

ДБО

292800003

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Теодора Ангелова Георгиева

ДПС

292800003

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Илиян Колев Христов

ИТН

292800003

Свиленград

Свиленград

 

Член

Габриела Димова Малянова

ГЕРБ

292800003

Свиленград

Свиленград

 

Член

Димитър Милчев Костадинов

ГЕРБ

292800003

Свиленград

Свиленград

 

Член

Христина Стефанова Михалева

БСП

292800003

Свиленград

Свиленград

 

Член

Даниела Иванова Гълева

ДБО

292800003

Свиленград

Свиленград

 

Член

Димитър Василев Мавров

ИМВ

292800003

Свиленград

Свиленград

 

Член

Дияна Красимирова Асенова

ИТН

292800004

Свиленград

Свиленград

9

Председател

Димитър Андонов Димитров

ДБО

292800004

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Борислава Миткова Велкова

ИТН

292800004

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Веселина Георгиева Николова

ГЕРБ

292800004

Свиленград

Свиленград

 

Член

Мирела Христова Господинова

ГЕРБ

292800004

Свиленград

Свиленград

 

Член

Христо Василев Балджиев

БСП

292800004

Свиленград

Свиленград

 

Член

Катя Янкова Иванова

БСП

292800004

Свиленград

Свиленград

 

Член

Пенка Атанасова Николова

ИМВ

292800004

Свиленград

Свиленград

 

Член

Стойка Ангелова Николова

ДПС

292800004

Свиленград

Свиленград

 

Член

Дора Стоянова Стоянова

ИТН

292800005

Свиленград

Свиленград

9

Председател

Моника Бориславова Нинчева

ИТН

292800005

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Цветана Дойчева Филипова

БСП

292800005

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Георги Ангелов Христозов

ДПС

292800005

Свиленград

Свиленград

 

Член

Соня Сотирова Карнобатлиева

ГЕРБ

292800005

Свиленград

Свиленград

 

Член

Атанас Миахйлов Михайлов

ГЕРБ

292800005

Свиленград

Свиленград

 

Член

Красина Христова Кирилова

ИТН

292800005

Свиленград

Свиленград

 

Член

Милена Искренова Апостолова

ДБО

292800005

Свиленград

Свиленград

 

Член

Гина Николова Михайлова

ИМВ

292800005

Свиленград

Свиленград

 

Член

Елена Янчева Кущирева

ИТН

292800006

Свиленград

Свиленград

9

Председател

Камелия Николова Митева

ИТН

292800006

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Соня Димова Кирякова

ГЕРБ

292800006

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Красимира Добрева Павлова

ДБО

292800006

Свиленград

Свиленград

 

Член

Михаил Атанасов Михайлов

ГЕРБ

292800006

Свиленград

Свиленград

 

Член

Стефан Добрев Стефанов

ГЕРБ

292800006

Свиленград

Свиленград

 

Член

Златомир Димитров Костадинов

БСП

292800006

Свиленград

Свиленград

 

Член

Нели Стефанова Славова

БСП

292800006

Свиленград

Свиленград

 

Член

Нина Анастасова Анастасова

ДПС

292800006

Свиленград

Свиленград

 

Член

Едуард Светлозар Алексанян

ИМВ

292800007

Свиленград

Свиленград

9

Председател

Янчо Георгиев Кудинев

БСП

292800007

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Ивайло Стоилов Колев

ИТН

292800007

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Иван Ставрев Ставрев

ГЕРБ

292800007

Свиленград

Свиленград

 

Член

Елена Димитрова Малянова

ГЕРБ

292800007

Свиленград

Свиленград

 

Член

Анна-Мария Георгиева Спилева

ИМВ

292800007

Свиленград

Свиленград

 

Член

Любомир Николаев Апостолов

ДБО

292800007

Свиленград

Свиленград

 

Член

Мария Дончева Ковачева

ИТН

292800007

Свиленград

Свиленград

 

Член

Кадрие Сабатин Йосуф

ДПС

292800007

Свиленград

Свиленград

 

Член

Елена Стойчева Балъкчиева-Кръстева

ИТН

292800008

Свиленград

Свиленград

9

Председател

Владимир Радков Бъчваров

ДБО

292800008

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Пламен Петров Челебиев

ДПС

292800008

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Виолета Запрянова Михайлова

ИТН

292800008

Свиленград

Свиленград

 

Член

Галя Теохарова Костадинова

ГЕРБ

292800008

Свиленград

Свиленград

 

Член

Славка Данчева Илиева

ГЕРБ

292800008

Свиленград

Свиленград

 

Член

Цонка Христова  Фурчова-Станкова

БСП

292800008

Свиленград

Свиленград

 

Член

Тянка Паунова Шакева

ИМВ

292800008

Свиленград

Свиленград

 

Член

Мирослав Георгиев Кръстев

ИТН

292800008

Свиленград

Свиленград

 

Член

Ирина Тонева Атанасова

ДБО

292800009

Свиленград

Свиленград

9

Председател

Стефан Стефанов Добрев

ГЕРБ

292800009

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Карчо Куртев Челебиев

БСП

292800009

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Румяна Иванова Георгиева

ИТН

292800009

Свиленград

Свиленград

 

Член

Росица Ангелова Тенчева

ГЕРБ

292800009

Свиленград

Свиленград

 

Член

Никола Веселинов Милушев

ИТН

292800009

Свиленград

Свиленград

 

Член

Галина Дончева Писюзева

ИТН

292800009

Свиленград

Свиленград

 

Член

Магдалена Христова Апостолова

ДБО

292800009

Свиленград

Свиленград

 

Член

Грозданка Маркова Петрова

ДПС

292800009

Свиленград

Свиленград

 

Член

Мавроди Стефанов Пиперов

ИМВ

292800010

Свиленград

Свиленград

9

Председател

Кирил Кирилов Търпов

ДБО

292800010

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Стефан Михайлов Милчев

ИТН

292800010

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Росица Николаева Порязова

ГЕРБ

292800010

Свиленград

Свиленград

 

Член

Златина Живкова Георгиева

ГЕРБ

292800010

Свиленград

Свиленград

 

Член

Иван Валентинов Йорданов

ИТН

292800010

Свиленград

Свиленград

 

Член

Цветана Атанасова Атанасова

БСП

292800010

Свиленград

Свиленград

 

Член

Веселина Стефанова Деспова

БСП

292800010

Свиленград

Свиленград

 

Член

Анка Георгиева Христозова

ДПС

292800010

Свиленград

Свиленград

 

Член

Величка Цвяткова Пиперова

ИМВ

292800011

Свиленград

Свиленград

9

Председател

Димитрина Андонова Костадинова

БСП

292800011

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Христо Тодоров Арнаудов

ДПС

292800011

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Ангел Георгиев Ангелов

ГЕРБ

292800011

Свиленград

Свиленград

 

Член

Христо Пенчев Стефанов

ГЕРБ

292800011

Свиленград

Свиленград

 

Член

Никола Тодоров Ходжев

ИТН

292800011

Свиленград

Свиленград

 

Член

Димитрия Николова Шидерова

ИТН

292800011

Свиленград

Свиленград

 

Член

Галя Петрова Бояджиева

ИМВ

292800011

Свиленград

Свиленград

 

Член

Добромир Живков Иванов

ИТН

292800011

Свиленград

Свиленград

 

Член

Добринка Борисова Язанова

ДБО

292800012

Свиленград

Свиленград

9

Председател

Иванка Любомирова Димитрова

ГЕРБ

292800012

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Георги Димитров Димитров

БСП

292800012

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Веселина Ангелова Георгиева

ИТН

292800012

Свиленград

Свиленград

 

Член

Илиян Димиров Димитров

ГЕРБ

292800012

Свиленград

Свиленград

 

Член

Спасимира Николаева Иванова

ГЕРБ

292800012

Свиленград

Свиленград

 

Член

Тонка Господинова Михайлова

ИМВ

292800012

Свиленград

Свиленград

 

Член

Атанас Костадинов Милев

ИТН

292800012

Свиленград

Свиленград

 

Член

Антон Цецов Цветанов

ДПС

292800012

Свиленград

Свиленград

 

Член

Марина Господинова Вълканова

ДБО

292800013

Свиленград

Свиленград

9

Председател

Мария Иванова Миткова

ГЕРБ

292800013

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Антония Иванова Атанасова

ИТН

292800013

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Татяна Борисова Бакърджиева

ДБО

292800013

Свиленград

Свиленград

 

Член

Деляна Иванова Иванова

ГЕРБ

292800013

Свиленград

Свиленград

 

Член

Соня Петрова Христова

ИТН

292800013

Свиленград

Свиленград

 

Член

Кера Ангелова Пехливанова

БСП

292800013

Свиленград

Свиленград

 

Член

Костадин Сашков Капасъзов

ИМВ

292800013

Свиленград

Свиленград

 

Член

Сийка Георгиева Костадинова

БСП

292800013

Свиленград

Свиленград

 

Член

Димитър Николов Одрински

ДПС

292800014

Свиленград

Свиленград

9

Председател

Христо Ангелов Василев

ДПС

292800014

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Гергана Златкова Златанова

ИТН

292800014

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Даниела Детелинова Христозова

ГЕРБ

292800014

Свиленград

Свиленград

 

Член

Кичка Вълчева Чакърова

ГЕРБ

292800014

Свиленград

Свиленград

 

Член

Георги Николаев Георгиев

ИТН

292800014

Свиленград

Свиленград

 

Член

Николай Христов Тодоров

БСП

292800014

Свиленград

Свиленград

 

Член

Жанета Христова Сургучева

ИМВ

292800014

Свиленград

Свиленград

 

Член

Катя Иванова Христова

ДБО

292800014

Свиленград

Свиленград

 

Член

Миглена Кръстева Пехливанова

ИТН

292800015

Свиленград

Свиленград

7

Председател

Зоя Тодорова Шидерова

ИТН

292800015

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Латинка Христова Карапеева

ДБО

292800015

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Величка Николова Щилянова

ГЕРБ

292800015

Свиленград

Свиленград

 

Член

Иванка Вълчева Скерлева

ГЕРБ

292800015

Свиленград

Свиленград

 

Член

Кичка Георгиева Кудинева

БСП

292800015

Свиленград

Свиленград

 

Член

Златка Николова Накова

ДПС

292800015

Свиленград

Свиленград

 

Член

Мария Димитрова Михалева

ИМВ

292800016

Свиленград

Свиленград

9

Председател

Даниела Атанасова Атанасова

ИМВ

292800016

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Пламена Колева Тодорова

ГЕРБ

292800016

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Величка Ангелова Сарафова

ИТН

292800016

Свиленград

Свиленград

 

Член

Крисиана Даниелова Костадинова

ГЕРБ

292800016

Свиленград

Свиленград

 

Член

Тодорка Иванова Иванова

ДБО

292800016

Свиленград

Свиленград

 

Член

Иван Милчев Бахчеванов

БСП

292800016

Свиленград

Свиленград

 

Член

Атанас Димитров Язанов

ДБО

292800016

Свиленград

Свиленград

 

Член

Силвия Маринова Кърчева

ДПС

292800016

Свиленград

Свиленград

 

Член

Николина Христова Георгиева

ИТН

292800017

Свиленград

Свиленград

9

Председател

Красимира Тодорова Терзиева-Демирева

ИТН

292800017

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Янко Георгиев Стоянов

ГЕРБ

292800017

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Марин Колев Иванов

ДПС

292800017

Свиленград

Свиленград

 

Член

Биляна Иванова Трифонова

ГЕРБ

292800017

Свиленград

Свиленград

 

Член

Дана Иванова Гочева

ГЕРБ

292800017

Свиленград

Свиленград

 

Член

Таня Красенова Бонева

ИМВ

292800017

Свиленград

Свиленград

 

Член

Мария Керанова Павлова

ДБО

292800017

Свиленград

Свиленград

 

Член

Янка Димитрова Панайотова

БСП

292800017

Свиленград

Свиленград

 

Член

Ваня Георгиева Балджиева

ИТН

292800018

Свиленград

Свиленград

9

Председател

Христоз Илиев Илиев

ИМВ

292800018

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Гретиен Недков Колев

ГЕРБ

292800018

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Мариела Димитрова Чаушева

ИТН

292800018

Свиленград

Свиленград

 

Член

Димитър Андонов Гочев

ГЕРБ

292800018

Свиленград

Свиленград

 

Член

Павел Желязков Павлов

ДБО

292800018

Свиленград

Свиленград

 

Член

Еленка Димитрова Михова

ДПС

292800018

Свиленград

Свиленград

 

Член

Донка Янкова Митова

ДБО

292800018

Свиленград

Свиленград

 

Член

Петко Димитров Петков

БСП

292800018

Свиленград

Свиленград

 

Член

Мария Костадинова Арабаджиева

ИТН

292800019

Свиленград

Свиленград

9

Председател

Валентина Георгиева Георгиева

ДПС

292800019

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Тодор Димитров Чаушев

ИТН

292800019

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Цветелина Янакиева Димитрова

ГЕРБ

292800019

Свиленград

Свиленград

 

Член

Диметра Петрова Иванова

ГЕРБ

292800019

Свиленград

Свиленград

 

Член

Елена Илиева Илиева

ИТН

292800019

Свиленград

Свиленград

 

Член

Елена Иванова Любенова

БСП

292800019

Свиленград

Свиленград

 

Член

Стела Генчева Ангелова

ИМВ

292800019

Свиленград

Свиленград

 

Член

Елизавета Кирилова Саран

ИТН

292800019

Свиленград

Свиленград

 

Член

Стефан Димитров Райков

ДБО

292800020

Свиленград

Свиленград

9

Председател

Георги Христов Ангелов

ИТН

292800020

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Живка Янкова Георгиева

БСП

292800020

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Стилена Георгиева Павлова

ДБО

292800020

Свиленград

Свиленград

 

Член

Наталия Димитрова Сюлеменчева

ГЕРБ

292800020

Свиленград

Свиленград

 

Член

Стойка Колева Панайотова

ГЕРБ

292800020

Свиленград

Свиленград

 

Член

Николай Георгиев Георгиев

ИТН

292800020

Свиленград

Свиленград

 

Член

Милетия Славейкова Стоилкова

ИТН

292800020

Свиленград

Свиленград

 

Член

Маринела Атанасова Кърчева

ДПС

292800020

Свиленград

Свиленград

 

Член

Софийка Николова Балъкчиева

ИМВ

292800021

Свиленград

Свиленград

7

Председател

Габриела Ивайлова Петкова

ГЕРБ

292800021

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Зоя Георгиева Ньотева

ДПС

292800021

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Мариана Йорданова Димитрова

БСП

292800021

Свиленград

Свиленград

 

Член

Райна Анастасова Георгиева

ГЕРБ

292800021

Свиленград

Свиленград

 

Член

Надка Николова Гудева

ИМВ

292800021

Свиленград

Свиленград

 

Член

Александър Красимиров Георгиев

ИТН

292800021

Свиленград

Свиленград

 

Член

Десислава Фарук Ел Абиад

ДБО

292800022

Свиленград

Свиленград

9

Председател

Димитър Георгиев Митев

БСП

292800022

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Кремена Димитрова Енева

ИТН

292800022

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Андрей Митков Стоянов

ГЕРБ

292800022

Свиленград

Свиленград

 

Член

Надя Бориславова Борисова

ГЕРБ

292800022

Свиленград

Свиленград

 

Член

Петрана Иванова Арабходжева

ДБО

292800022

Свиленград

Свиленград

 

Член

Елена Симеонова Хаджиколева

ДПС

292800022

Свиленград

Свиленград

 

Член

Живко Георгиев Карапачов

ИТН

292800022

Свиленград

Свиленград

 

Член

Георги Тодоров Генчев

ИМВ

292800022

Свиленград

Свиленград

 

Член

Кристиан Василев Илиев

ИТН

292800023

Свиленград

Свиленград

9

Председател

Мария Тодорова Койчева

ГЕРБ

292800023

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Денка Иванова Христова

БСП

292800023

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Пенка Михалева Бахарова

ДПС

292800023

Свиленград

Свиленград

 

Член

Анна Георгиева Витанова

ГЕРБ

292800023

Свиленград

Свиленград

 

Член

Величка Василева Гочева

ГЕРБ

292800023

Свиленград

Свиленград

 

Член

Албена Асенова Асенова

ИТН

292800023

Свиленград

Свиленград

 

Член

Жана Николова Зотева

ИМВ

292800023

Свиленград

Свиленград

 

Член

Ангел Илиев Вълканов

ДБО

292800023

Свиленград

Свиленград

 

Член

Митра Георгиева Балъкчиева

ИТН

292800024

Свиленград

Свиленград

7

Председател

Мариана Николова Димитрова

ГЕРБ

292800024

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Бойка  Стоянова Милкова

ДБО

292800024

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Димитър Янчев Пастърмаджиев

ИТН

292800024

Свиленград

Свиленград

 

Член

Наталия Трифонова Пеева

ГЕРБ

292800024

Свиленград

Свиленград

 

Член

Ваня Ангелова Нешева

БСП

292800024

Свиленград

Свиленград

 

Член

Елена Петрова Иванова

ДПС

292800024

Свиленград

Свиленград

 

Член

Станка Христова Цанкова

ИМВ

292800025

Свиленград

Свиленград

9

Председател

Димитър Красимиров Стамов

ИТН

292800025

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Димитринка Великова Дулева

ДБО

292800025

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Веселина Панчева Апостолова

ГЕРБ

292800025

Свиленград

Свиленград

 

Член

Стефка Димитрова Димитрова

ГЕРБ

292800025

Свиленград

Свиленград

 

Член

Огнян Стефанов Димитров

ИТН

292800025

Свиленград

Свиленград

 

Член

Цветана Стефанова Костова

БСП

292800025

Свиленград

Свиленград

 

Член

Вангелуда Любенова Шопова

ИМВ

292800025

Свиленград

Свиленград

 

Член

Марияна Стефанова Милчева

БСП

292800025

Свиленград

Свиленград

 

Член

Елена Здравкова Бабачева

ДПС

292800026

Свиленград

Свиленград

9

Председател

Кольо Кръстев Колев

ДПС

292800026

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Весела Мариянова Делчева

ГЕРБ

292800026

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Генади Крумов Димитров

ДБО

292800026

Свиленград

Свиленград

 

Член

Иван Митев Иванов

ГЕРБ

292800026

Свиленград

Свиленград

 

Член

Христо Колев Атанасов

ИТН

292800026

Свиленград

Свиленград

 

Член

Петранка Георгиева Първулова

БСП

292800026

Свиленград

Свиленград

 

Член

Николина Христова Дякова

БСП

292800026

Свиленград

Свиленград

 

Член

Силвия Емилова Бакалова

ИМВ

292800026

Свиленград

Свиленград

 

Член

Росица Георгиева Манева

ИТН

292800027

Свиленград

Свиленград

9

Председател

Атина Костова Лозанова

ГЕРБ

292800027

Свиленград

Свиленград

 

Зам. председател

Желязка Вълчева Иванова

ДПС

292800027

Свиленград

Свиленград

 

Секретар

Анастасия Георгиева Димитрова

БСП

292800027

Свиленград

Свиленград

 

Член

Величко димитров Узунов

ГЕРБ

292800027

Свиленград

Свиленград

 

Член

Стела Николова Трифонова

ГЕРБ

292800027

Свиленград

Свиленград

 

Член

Руска Тонева Атанасова

ИТН

292800027

Свиленград

Свиленград

 

Член

Светла Панайотова Иванова

ДБО

292800027

Свиленград

Свиленград

 

Член

Наталия Стойчева Георгиева

ИТН

292800027

Свиленград

Свиленград

 

Член

Милена Георгиева Димитрова

ИМВ

292800028

Свиленград

Генералово

7

Председател

Димитринка Иванова Димитрова

ИТН

292800028

Свиленград

Генералово

 

Зам. председател

Огнянка Иванова Кирева

ГЕРБ

292800028

Свиленград

Генералово

 

Секретар

Неджатин Ариф  Ахмед

ДПС

292800028

Свиленград

Генералово

 

Член

Димитър Вълков Димитров

ДБО

292800028

Свиленград

Генералово

 

Член

Васил Петров Йорданова

БСП

292800028

Свиленград

Генералово

 

Член

Огнян Драганов Петров

ДБО

292800028

Свиленград

Генералово

 

Член

Хрисо Костадинова Генчева

ИМВ

292800029

Свиленград

Димитровче

7

Председател

Костантина Стефанова Фотева

БСП

292800029

Свиленград

Димитровче

 

Зам. председател

Христо Вълчев Христов

ИТН

292800029

Свиленград

Димитровче

 

Секретар

Веселина Красимирова Карагьозова

ГЕРБ

292800029

Свиленград

Димитровче

 

Член

Стефан Иванов Костадинов

ДПС

292800029

Свиленград

Димитровче

 

Член

Маргарита Георгиева Кавказова

ИМВ

292800029

Свиленград

Димитровче

 

Член

Димитър Костдинов Ламбов

ИТН

292800029

Свиленград

Димитровче

 

Член

Стойна Павлова Димитрова

ДБО

292800030

Свиленград

Пъстрогор

7

Председател

Мартин Георгиев Димитров

ДПС

292800030

Свиленград

Пъстрогор

 

Зам. председател

Величка Николаева Иванова

ГЕРБ

292800030

Свиленград

Пъстрогор

 

Секретар

Нина Василева Ангелова

ИТН

292800030

Свиленград

Пъстрогор

 

Член

Димитър Ясенов Митев

ИМВ

292800030

Свиленград

Пъстрогор

 

Член

Христо Георгиев Капитанов

БСП

292800030

Свиленград

Пъстрогор

 

Член

Марияна Стойчева Метларова

ГЕРБ

292800030

Свиленград

Пъстрогор

 

Член

Тянка Колева Георгиева

ДБО

292800031

Свиленград

Мезек

7

Председател

Виолин Тодоров Петров

БСП

292800031

Свиленград

Мезек

 

Зам. председател

Добри Добрев Спасов

ИТН

292800031

Свиленград

Мезек

 

Секретар

Кера Колева Шидерова

ИМВ

292800031

Свиленград

Мезек

 

Член

Вася Атанасова Апостолова

ДПС

292800031

Свиленград

Мезек

 

Член

Огнян Атанасов Христонев

ДБО

292800031

Свиленград

Мезек

 

Член

Светлана Тодорова Дундарова

ГЕРБ

292800031

Свиленград

Мезек

 

Член

Боряна Димитрова Мавродиева

ГЕРБ

292800032

Свиленград

Сива река

7

Председател

Диана Иванова Вълканова

БСП

292800032

Свиленград

Сива река

 

Зам. председател

Нина Кирова Тодорова

ГЕРБ

292800032

Свиленград

Сива река

 

Секретар

Лозана Манолова Димитрова

ДПС

292800032

Свиленград

Сива река

 

Член

Жулиета Иванова Атанасова

ИТН

292800032

Свиленград

Сива река

 

Член

Георги Петров Василев

ДБО

292800032

Свиленград

Сива река

 

Член

Христиана Енева Пънделова

ГЕРБ

292800032

Свиленград

Сива река

 

Член

Данка Иванова Георгиева

ИМВ

292800033

Свиленград

Момково

7

Председател

Милен Тенчев Тенев

ГЕРБ

292800033

Свиленград

Момково

 

Зам. председател

Костадин Ангелов Петров

ИТН

292800033

Свиленград

Момково

 

Секретар

Величка Георгиева Дойчева

БСП

292800033

Свиленград

Момково

 

Член

Димитринка Тасева Папанчева

ГЕРБ

292800033

Свиленград

Момково

 

Член

Красимир Василев Пасков

ИМВ

292800033

Свиленград

Момково

 

Член

Тонка Маркова Къркеланова

ДПС

292800033

Свиленград

Момково

 

Член

Светла Христова Скерлева

ДБО

292800034

Свиленград

Младиново

7

Председател

Росица Славеева Орлинова

ДБО

292800034

Свиленград

Младиново

 

Зам. председател

Марин Иванов Стратиев

ИМВ

292800034

Свиленград

Младиново

 

Секретар

Цветелина Симеонова Цветкова

ИТН

292800034

Свиленград

Младиново

 

Член

Иванка Ангелова Попова

ГЕРБ

292800034

Свиленград

Младиново

 

Член

Мария Делчева Христова

БСП

292800034

Свиленград

Младиново

 

Член

Иван Борисов Стоянов

ДПС

292800034

Свиленград

Младиново

 

Член

Красимир Николаев Анастасов

ИТН

292800035

Свиленград

Левка

7

Председател

Венелина Михайлова Михайлова

БСП

292800035

Свиленград

Левка

 

Зам. председател

Йонка Славчева Иванова

ГЕРБ

292800035

Свиленград

Левка

 

Секретар

Веселина Христова Иванова

ИМВ

292800035

Свиленград

Левка

 

Член

Елена Христова Панайотова

ИТН

292800035

Свиленград

Левка

 

Член

Соня Илиева Кабова-Папазова

ДБО

292800035

Свиленград

Левка

 

Член

Донка Тодорова Илиева

ДПС

292800035

Свиленград

Левка

 

Член

Валентина Тонева Стоянова

ИТН

292800036

Свиленград

Студена

7

Председател

Николина Желева Карадимова

ГЕРБ

292800036

Свиленград

Студена

 

Зам. председател

Николина Миткова Иванова

ДПС

292800036

Свиленград

Студена

 

Секретар

Янка Милева Апостолова

БСП

292800036

Свиленград

Студена

 

Член

Марио Димитров Гочев

ГЕРБ

292800036

Свиленград

Студена

 

Член

Росанка Великова Ангелова

ИМВ

292800036

Свиленград

Студена

 

Член

Ангелина Христова Пачова

ИТН

292800036

Свиленград

Студена

 

Член

Величка Георгиева Кацарова

ДБО

292800037

Свиленград

Сладун

7

Председател

Мария Атанасова Манафъкова

ИТН

292800037

Свиленград

Сладун

 

Зам. председател

Галя Тодорова Анастасова

ДБО

292800037

Свиленград

Сладун

 

Секретар

Петко Асенов Тодоров

ГЕРБ

292800037

Свиленград

Сладун

 

Член

Георги Францов Вълчев

ДПС

292800037

Свиленград

Сладун

 

Член

Величка Георгиева Георгиева

ИТН

292800037

Свиленград

Сладун

 

Член

Валентин Димитров Станков

ИМВ

292800037

Свиленград

Сладун

 

Член

Надка Николова Щегрова

БСП

292800038

Свиленград

Михалич

7

Председател

Сузана Сергеева Атанасова

ДПС

292800038

Свиленград

Михалич

 

Зам. председател

Станко Михайлов Парушев

ГЕРБ

292800038

Свиленград

Михалич

 

Секретар

Филип Георгиев Манафъков

ИТН

292800038

Свиленград

Михалич

 

Член

Георги Колев Георгиев

ИТН

292800038

Свиленград

Михалич

 

Член

Николай Вълков Димитров

ДБО

292800038

Свиленград

Михалич

 

Член

Димитринка Николова Георгиева

ИМВ

292800038

Свиленград

Михалич

 

Член

Верка Стефанова Сарафова

БСП

292800039

Свиленград

Щит

7

Председател

Антоанета Чавдарова Балджиева

ИТН

292800039

Свиленград

Щит

 

Зам. председател

Живко Иванов Господинов

ИМВ

292800039

Свиленград

Щит

 

Секретар

Ивайло Димитров Митев

ДБО

292800039

Свиленград

Щит

 

Член

Димитрина Колева Папучарова

ИТН

292800039

Свиленград

Щит

 

Член

Стефан Францов Вълчев

ДПС

292800039

Свиленград

Щит

 

Член

Сашо Христов Каарамфилов

БСП

292800039

Свиленград

Щит

 

Член

Мартин Атанасов Маджаров

ГЕРБ

292800040

Свиленград

Райкова могила

7

Председател

Стоил Георгиев Костадинов

ИТН

292800040

Свиленград

Райкова могила

 

Зам. председател

Златомира Георгиева Янакиева

ДБО

292800040

Свиленград

Райкова могила

 

Секретар

Добринка Борисова Георгиева

ИМВ

292800040

Свиленград

Райкова могила

 

Член

Петър Георгиев Петков

ДПС

292800040

Свиленград

Райкова могила

 

Член

Марияна Димитрова  Карайодова

ИТН

292800040

Свиленград

Райкова могила

 

Член

Росица Господинова Личева

ГЕРБ

292800040

Свиленград

Райкова могила

 

Член

Петя Иванова Ангелова

БСП

292800041

Свиленград

Мустрак

7

Председател

Георги Иванов Чирпанлиев

ИТН

292800041

Свиленград

Мустрак

 

Зам. председател

Ангелина Павлова Костадинова

ГЕРБ

292800041

Свиленград

Мустрак

 

Секретар

Митко Петров Димитров

БСП

292800041

Свиленград

Мустрак

 

Член

Цонка Христова Киркова

ДПС

292800041

Свиленград

Мустрак

 

Член

Станимира Михайлова Станева

ДБО

292800041

Свиленград

Мустрак

 

Член

Димка Вълкова Стоянова

ГЕРБ

292800041

Свиленград

Мустрак

 

Член

Соня Колева Митева

ИМВ

292800042

Свиленград

Кап.Андреево

9

Председател

Стоянка Илиева Челебиева

ГЕРБ

292800042

Свиленград

Кап.Андреево

 

Зам. председател

Елена Атанасова Янева

БСП

292800042

Свиленград

Кап.Андреево

 

Секретар

Пенка Георгиева Енева

ИТН

292800042

Свиленград

Кап.Андреево

 

Член

Мария Георгиева Костадинова

ГЕРБ

292800042

Свиленград

Кап.Андреево

 

Член

Димитрина Георгиева Александрова-Мазникова

ИМВ

292800042

Свиленград

Кап.Андреево

 

Член

Милка Ангелова Милушева

ДБО

292800042

Свиленград

Кап.Андреево

 

Член

Йорданка Димитрова Белева

ИТН

292800042

Свиленград

Кап.Андреево

 

Член

Мехриджан Бекир

ДПС

292800042

Свиленград

Кап.Андреево

 

Член

Димитрина Рускова Порязова

БСП

292800043

Свиленград

Чернодъб

7

Председател

Павел Иванов Василев

ДБО

292800043

Свиленград

Чернодъб

 

Зам. председател

Велинка Костадинова Груева

ИТН

292800043

Свиленград

Чернодъб

 

Секретар

Величка Георгиева Рускова

БСП

292800043

Свиленград

Чернодъб

 

Член

Здравко  Христов Кирев

ДПС

292800043

Свиленград

Чернодъб

 

Член

Елена Желязкова Желязкова

ИТН

292800043

Свиленград

Чернодъб

 

Член

Младен Костадинов Дечев

ГЕРБ

292800043

Свиленград

Чернодъб

 

Член

Еленка Христова Алексанян

ИМВ

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове, както следва:

Община

Собствено, бащино и фамилно име

Политическа Партия/Коалиция

Свиленград

Васил Христов Балджиев

БСП

Свиленград

Мария Костадинова Ставрева

БСП

Свиленград

Елена Иванова Станева

БСП

Свиленград

Галина Иванова Казакова

БСП

Свиленград

Кичка Христова Пачова

БСП

Свиленград

Златан Атанасов Златанов

БСП

Свиленград

Стефан Илиев Георгиев

БСП

Свиленград

Димитър Великов Георгиев

БСП

Свиленград

Васко Стоев Стратиев

БСП

Свиленград

Милена Милкова Янакиева

БСП

Свиленград

Нанка Йорданова Митева

БСП

Свиленград

Даниела Иванова Гълева

ДБО

Свиленград

Нина Христова Димитрова

ДБО

Свиленград

Александър Станимиров Николов

ДБО

Свиленград

Стефан Михайлов Михайлов

ДБО

Свиленград

Стефан Димитров Райков

ДБО

Свиленград

Сашка Милкова Янакиева

ДБО

Свиленград

Михаил Ангелов Георгиев

ДБО

Свиленград

Росица Ангелова Тенчева

ДБО

Свиленград

Татяна Борисова Бакърджиева

ДБО

Свиленград

Ирина Петрова Перчемлиева

ДБО

Свиленград

Елена Симеонова Хоаджиколева

ДБО

Свиленград

Недялка Петкова Ангелова

ГЕРБ

Свиленград

Мария Кънева Димитрова

ГЕРБ

Свиленград

Костадин Борисов Ковачев

ГЕРБ

Свиленград

Магдалена Василева Костадинова

ГЕРБ

Свиленград

Мария Петкова Леонидова

ГЕРБ

Свиленград

Елена Господинова Николова

ГЕРБ

Свиленград

Елена Димитрова Андонова

ГЕРБ

Свиленград

Живко Георгиев Илиев

ГЕРБ

Свиленград

Веселинка Костадинова Дякова

ГЕРБ

Свиленград

Живко Георгиев Илиев

ГЕРБ

Свиленград

Кирилка Георгиева Димова

ИМВ

Свиленград

Гергана Димитрова Димова

ИМВ

Свиленград

Василка Колева Куртева

ИМВ

Свиленград

Мария Петрова Георгиева

ИМВ

Свиленград

Чавдар Христов Тодоров

ИМВ

Свиленград

Милен Демирев Челебиев

ДПС

На членовете на СИК да бъде издадено удостоверение /Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа/.

Решението на РИК 29 - Хасково подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 15.10.2021 в 18:38 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения