Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 62-ПВР/НС
Хасково, 15.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Община Симеоновград.

В РИК 29 - Хасково е постъпило писмено предложение от Кмета на Община Симеоновград, вх.  № 72/14.10.2021 г. за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжността в комисията, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка.

Към същото са приложени и списък на резервните членове , който съдържа имената на предложените лица, ЕГН, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка, предложенията на партиите и коалициите, копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите или решение за създаването на коалициите,  пълномощните на лицата, участвали в преговорите,  копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в Община Димитровград.

РИК 29 - Хасково установи, че към писменото предложение са представени всички документи относно назначаването на СИК на територията на Община Симеоновград, както и че са изпълнени изискванията на ИК и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, РИК 29 - Хасково

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Община Симеоновград, както следва:

Секция №

Община

Населено място

Брой членове

Длъжност

Собствено, бащино и фамилно име

Политическа Партия

292900001

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

9

Председател

Денида Стефанова Дикмова

ГЕРБ-СДС

292900001

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Зам. председател

Златка Дончева Гинева

"БСП за България"

292900001

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Секретар

Николина Георгиева Гешева

"Има такъв народ"

292900001

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Теменужка Иванова Сталева

ГЕРБ-СДС

292900001

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Теодора Апостолова Мандиева

"БСП за България"

292900001

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Костадин Тодоров Трендафилов

"Има такъв народ"

292900001

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Златка Гочева Русева

"ДПС"

292900001

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Галя Мишева Митева

"Демократична България"

292900001

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Мариела Драгомирова Момчилова

Изправи се! Мутри вън!

292900002

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

9

Председател

Петьо Иванов Бозуков

"Демокритична България"

292900002

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Зам. председател

Недялка Димова Колева

"Има такъв народ"

292900002

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Секретар

Снежина Златкова Атанасова

ГЕРБ-СДС

292900002

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Николай Миленов Койчев

"Има такъв народ"

292900002

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Евдокия Александрова Иванова

ГЕРБ-СДС

292900002

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Господинка Минкова Георгиева

"Демокритична България"

292900002

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Иван Делчев Маринов

"БСП за България"

292900002

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Иван Величков Бинев

"ДПС"

292900002

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Дарина Якова Димова

Изправи се! Мутри вън!

292900003

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

7

Председател

Недялко Иванов Димитров

ГЕРБ-СДС

292900003

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Зам. председател

Евелина Райчева Димитрова

"ДПС"

292900003

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Секретар

Таня Йорданова Шарланова

"Има такъв народ"

292900003

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Добринка Минкова Степанова

"Има такъв народ"

292900003

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Господинка Донкова Мазгалова

"БСП за България"

292900003

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Митко Стоянов Христов

"Демократична България"

292900003

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Божидар Ангелов Маринов

ГЕРБ-СДС

292900004

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

9

Председател

Илияна Павлова Тонева

"БСП за България"

292900004

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Зам. председател

Румяна Стефанова Иванова

ГЕРБ-СДС

292900004

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Секретар

Десислава  Тенева Дойкова

"Има такъв народ"

292900004

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Виолета Миткова Видева

ГЕРБ-СДС

292900004

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Тедислава Стефанова Дикмова

Изправи се! Мутри вън!

292900004

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Теодор Миленов Койчев

"Има такъв народ"

292900004

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Дияна Делчева Бинева

"ДПС"

292900004

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Емилия Ангелова Христова

"Демократична България"

292900004

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Милена Тончева Ганева

Изправи се! Мутри вън!

292900005

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

9

Председател

Теодоринка Илиева Иванова

ГЕРБ-СДС

292900005

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Зам. председател

Мария Атанасова Иванова

"Има такъв народ"

292900005

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Секретар

Живко Велчев Каменски

"БСП за България"

292900005

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Иванка Христова Дойчева

ГЕРБ-СДС

292900005

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Мима Павлова Гочева

Изправи се! Мутри вън!

292900005

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Зорница Йонкова Делчева

"Има такъв народ"

292900005

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Гюрсел Садък Мустафа

"ДПС"

292900005

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Ибро Асенов Ибров

"Демократична България"

292900005

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Галина Любенова Иванова

Изправи се! Мутри вън!

292900006

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

9

Председател

Милена Вълчева Нанева

Изправи се! Мутри вън!

292900006

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Зам. председател

Снежана Делчева Стайкова

"Има такъв народ"

292900006

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Секретар

Величка Ангелова Пенева

ГЕРБ-СДС

292900006

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Стела Калинова Делчева

"Има такъв народ"

292900006

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Донка Йорданова Димитрова

ГЕРБ-СДС

292900006

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Живка Маркова Несторова

"БСП за България"

292900006

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Мария Мирчева Митева

"ДПС"

292900006

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Михаела Петрова Чакърова

БСП за България

292900006

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Милко Сашев Милков

"Демократична България"

292900007

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

9

Председател

Милена Димчева Димова

"ДПС"

292900007

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Зам. председател

Георги Цветанов Горанов

"Има такъв народ"

292900007

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Секретар

Радостина Антониева Иванова

ГЕРБ-СДС

292900007

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Борислава Господинова Иванова

"БСП за България"

292900007

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Мирчо Митков Марков

"ДПС"

292900007

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Донка Кирилова Генева

ГЕРБ-СДС

292900007

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Нася Димитрова Атанасова

"Има такъв народ"

292900007

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Гошо Господинов Христозов

"Демократична България"

292900007

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Антон Милков Асенов

Изправи се! Мутри вън!

292900008

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

9

Председател

Митко Генов Шарланов

"Има такъв народ"

292900008

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Зам. председател

Антон Сашев Милков

"Демократична България"

292900008

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Секретар

Пенка Атанасова Миткова

ГЕРБ-СДС

292900008

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Живка Маринова Илиева

"ДПС"

292900008

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Светла Наскова Господинова

ГЕРБ-СДС

292900008

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Тодорка Стойчева Петкова

"БСП за България"

292900008

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Красимир Ангелов Аргиров

"Има такъв народ"

292900008

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Даниела Димитрова Миткова

ГЕРБ-СДС

292900008

СИМЕОНОВГРАД

СИМЕОНОВГРАД

 

Член

Кремена Здравкова Костирева

Изправи се! Мутри вън!

292900009

СИМЕОНОВГРАД

С. Свирково

7

Председател

Мария Генева Колева

ГЕРБ-СДС

292900009

СИМЕОНОВГРАД

С. Свирково

 

Зам. председател

Сергей Красенов Точев

"Има такъв народ"

292900009

СИМЕОНОВГРАД

С. Свирково

 

Секретар

Цветка Илиева Тенева

"БСП за България"

292900009

СИМЕОНОВГРАД

С. Свирково

 

Член

Динко Генадиев Стратиев

"Има такъв народ"

292900009

СИМЕОНОВГРАД

С. Свирково

 

Член

Габриела Георгиева Георгиева

Изправи се! Мутри вън!

292900009

СИМЕОНОВГРАД

С. Свирково

 

Член

Елена Танева Митева

"Демократична България"

292900009

СИМЕОНОВГРАД

С. Свирково

 

Член

Стоян Недков Стоянов

ГЕРБ-СДС

292900010

СИМЕОНОВГРАД

С.Троян

7

Председател

Динко Коев Койнов

ГЕРБ-СДС

292900010

СИМЕОНОВГРАД

С.Троян

 

Зам. председател

Кристиан Пламенов Димитров

"ДПС"

292900010

СИМЕОНОВГРАД

С.Троян

 

Секретар

Росиця Русева Пенева

"Демократична България"

292900010

СИМЕОНОВГРАД

С.Троян

 

Член

Марина Гинева Биковска

"Има такъв народ"

292900010

СИМЕОНОВГРАД

С.Троян

 

Член

Йовка Ангелова Добрева

"БСП за България"

292900010

СИМЕОНОВГРАД

С.Троян

 

Член

Валентина Тнева Костадинова

"Има такъв народ"

292900010

СИМЕОНОВГРАД

С.Троян

 

Член

Тинка Делчева Маркова

ГЕРБ-СДС

292900011

СИМЕОНОВГРАД

С. Дряново

7

Председател

Пламен Динев Добридинев

"БСП за България"

292900011

СИМЕОНОВГРАД

С. Дряново

 

Зам. председател

Васко Делчев Делчев

"ДПС"

292900011

СИМЕОНОВГРАД

С. Дряново

 

Секретар

Николай Недялков Георгиев

"Демократична България"

292900011

СИМЕОНОВГРАД

С. Дряново

 

Член

Десислава Вълчева Делева

ГЕРБ-СДС

292900011

СИМЕОНОВГРАД

С. Дряново

 

Член

Татяна Крумава Делчева

"Има такъв народ"

292900011

СИМЕОНОВГРАД

С. Дряново

 

Член

Господинка Радева Ташева

"Има такъв народ"

292900011

СИМЕОНОВГРАД

С. Дряново

 

Член

Живка Койнова Димитрова

Изправи се! Мутри вън!

292900012

СИМЕОНОВГРАД

С. Тянево

7

Председател

Недялка Николова Филипова

ГЕРБ-СДС

292900012

СИМЕОНОВГРАД

С. Тянево

 

Зам. председател

Камелия Йонкова Делчева

"Има такъв народ"

292900012

СИМЕОНОВГРАД

С. Тянево

 

Секретар

Румяна Атанасова Бозукова

"Демократична България"

292900012

СИМЕОНОВГРАД

С. Тянево

 

Член

Жечка Пенева Атанасова

ГЕРБ-СДС

292900012

СИМЕОНОВГРАД

С. Тянево

 

Член

Йорданка Веселинова Йорданова

Изправи се! Мутри вън!

292900012

СИМЕОНОВГРАД

С. Тянево

 

Член

Богомил Марков Аладжов

"БСП за България"

292900012

СИМЕОНОВГРАД

С. Тянево

 

Член

Златка Стоянова Сашева

"ДПС"

292900013

СИМЕОНОВГРАД

С. Калугерово

7

Председател

Гергана Нейкова Кемилева

"Има такъв народ"

292900013

СИМЕОНОВГРАД

С. Калугерово

 

Зам. председател

Венета Жекова Тенева

"БСП за България"

292900013

СИМЕОНОВГРАД

С. Калугерово

 

Секретар

Пламена Атанасова Петрова

Изправи се! Мутри вън!

292900013

СИМЕОНОВГРАД

С. Калугерово

 

Член

Гинка Христова Атанасова

ГЕРБ-СДС

292900013

СИМЕОНОВГРАД

С. Калугерово

 

Член

Недялка Тодорова Шопова

"Има такъв народ"

92900013

СИМЕОНОВГРАД

С. Калугерово

 

Член

Тонка Петрова Тасева

"ДПС"

292900013

СИМЕОНОВГРАД

С. Калугерово

 

Член

Жечка Илчева Иванова

"Демократична България"

292900014

СИМЕОНОВГРАД

С. Навъсен

7

Председател

Десислава Красимирова Ангелова

"БСП за България"

292900014

СИМЕОНОВГРАД

С. Навъсен

 

Зам. председател

Илия Кирилов Кирилов

"Има такъв народ"

292900014

СИМЕОНОВГРАД

С. Навъсен

 

Секретар

Иванка Кралева Жекова

"ДПС"

292900014

СИМЕОНОВГРАД

С. Навъсен

 

Член

Еленка Илиева Миткова

ГЕРБ-СДС

292900014

СИМЕОНОВГРАД

С. Навъсен

 

Член

Златка Атанасова Илиева

"Има такъв народ"

292900014

СИМЕОНОВГРАД

С. Навъсен

 

Член

Недялко Димитров Георгиев

"Демократична България"

292900014

СИМЕОНОВГРАД

С. Навъсен

 

Член

Елена Тенева Желязкова

Изправи се! Мутри вън!

292900015

СИМЕОНОВГРАД

с.Пясъчево

7

Председател

Иванка Нейкова Радева

"Има такъв народ"

292900015

СИМЕОНОВГРАД

с.Пясъчево

 

Зам. председател

Александър Асенов Александров

"ДПС"

292900015

СИМЕОНОВГРАД

с.Пясъчево

 

Секретар

Юлия Колева Кунчева

"Демократична България"

292900015

СИМЕОНОВГРАД

с.Пясъчево

 

Член

Живка Иванова Тонева

"Има такъв народ"

292900015

СИМЕОНОВГРАД

с.Пясъчево

 

Член

Тянка Танева Шишманова

ГЕРБ-СДС

292900015

СИМЕОНОВГРАД

с.Пясъчево

 

Член

Стела Желева Тонева

"БСП за България"

292900015

СИМЕОНОВГРАД

с.Пясъчево

 

Член

Марияна Иванова Христова

Изправи се! Мутри вън!

292900016

СИМЕОНОВГРАД

С. Константиново

7

Председател

Светослава Стефанова Георгиева

ГЕРБ-СДС

292900016

СИМЕОНОВГРАД

С.Константиново

 

Зам. председател

Петя Демирева Демирева

"Демократична България"

292900016

СИМЕОНОВГРАД

С.Константиново

 

Секретар

Румяна Стефанова Дикмова

Изправи се! Мутри вън!

292900016

СИМЕОНОВГРАД

С.Константиново

 

Член

Иван Василев Кемилев

"Има такъв народ"

292900016

СИМЕОНОВГРАД

С.Константиново

 

Член

Софка Динева Тонева

ГЕРБ-СДС

292900016

СИМЕОНОВГРАД

С.Константиново

 

Член

Стефка Василева Стайкова

"ДПС"

292900016

СИМЕОНОВГРАД

С.Константиново

 

Член

Янка Тодорова Чолакова

"БСП за България"

 1. Утвърждава списъка на резервните членове, както следва:

 

Веселин Недялков Гаджов

"Демократична България"

Димитър Господин Славов

"Демократична България"

Илия Борисов Шарков

"Демократична България"

Иван Георгиев Атанасов

"Има такъв народ"

Георги Господинов Ташев

"Има такъв народ"

Боянка Тонева Неделчева

"Има такъв народ"

Стоянка Стойнова Митева

"БСП за България"

Боряна Митева Георгиева

"БСП за България"

Недялка Петрова Тодорова

"БСП за България"

Николина Господинова Добчева

"БСП за България"

Снежана Димитрова Стефанова

"БСП за България"

Даниел Красимиров Даниелов

"БСП за България"

Радосвета Стойчева Колева

ГЕРБ-СДС

Гълъбина Димитрова Миткова

ГЕРБ-СДС

Ваня Станкова Казълова

ГЕРБ-СДС

Филипка Георгиева Иванова

ГЕРБ-СДС

Живка Христова Димова

ГЕРБ-СДС

Тони Бориславов Шишманов

ГЕРБ-СДС

Димчо Христов Стоянов

ГЕРБ-СДС

Михаил Георгиев Гогов

ГЕРБ-СДС

На членовете на СИК да бъде издадено удостоверение /Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа/.

Решението на РИК 29 - Хасково подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

 

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 15.10.2021 в 18:36 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения