Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 61-ПВР/НС
Хасково, 15.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Община Димитровград.

В РИК 29 - Хасково е постъпило писмено предложение от Кмета на Община Димитровград, вх.  № 69/14.10.2021 г. за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжността в комисията, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка.

Към същото са приложени и списък на резервните членове , който съдържа имената на предложените лица, ЕГН, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка, предложенията на партиите и коалициите, копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите или решение за създаването на коалициите,  пълномощните на лицата, участвали в преговорите,  копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в Община Димитровград.

РИК 29 - Хасково установи, че към писменото предложение са представени всички документи относно назначаването на СИК на територията на Община Димитровград, както и че са изпълнени изискванията на ИК и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, РИК 29 - Хасково

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Община Димитровград, както следва:

Секция №

Община

Населено място

Брой членове

Длъжност

Собствено, бащино и фамилно име

Политическа Партия

290900001

Димитровград

Димитровград

7

Председател

Мария Атанасова Пройкова

БСП Б

290900001

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Жулиен Станимиров Желязков

ГЕРБ

290900001

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Господин Цветков Йорданов

ИТН

290900001

Димитровград

Димитровград

 

Член

Йовка Гочева Киричева

БСП Б

290900001

Димитровград

Димитровград

 

Член

КАЛИНА ЖИВКОВА КРЪСТЕВА

К ДБ О

290900001

Димитровград

Димитровград

 

Член

Мелиса Орхан Бахри

ДПС

290900001

Димитровград

Димитровград

 

Член

Диляна  Радева Делчева

ИМВ

290900002

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Красимира Колева Владева

ГЕРБ

290900002

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Александър Мирославов Иванов

ИТН

290900002

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

МАГДАЛЕНА ВАЛЕРИЕВА НИКОЛОВА

К ДБ О

290900002

Димитровград

Димитровград

 

Член

Мария Петрова Станилова

ИТН

290900002

Димитровград

Димитровград

 

Член

Мария Димитрова Койнова

ГЕРБ

290900002

Димитровград

Димитровград

 

Член

Господин Георгиев Пройков

БСП Б

290900002

Димитровград

Димитровград

 

Член

ИВАЙЛО КИРЧЕВ НИКОЛОВ

К ДБ О

290900002

Димитровград

Димитровград

 

Член

Дурмуж Себахтин Мурад

ДПС

290900002

Димитровград

Димитровград

 

Член

Мариана Рашева Манчева

ИМВ

290900003

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Мария Цветкова Йорданова

ИТН

290900003

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Боряна Христова Пантелеева

БСП Б

290900003

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

ДАНИЕЛА ВЕСКОВА КОСТОВА

К ДБ О

290900003

Димитровград

Димитровград

 

Член

Борислав Митков Станилов

ИТН

290900003

Димитровград

Димитровград

 

Член

Михаела Георгиева Георгиева

ИТН

290900003

Димитровград

Димитровград

 

Член

Кристина Венциславова Сазонова

ГЕРБ

290900003

Димитровград

Димитровград

 

Член

Марина Ангелова Христозова

ГЕРБ

290900003

Димитровград

Димитровград

 

Член

Фатме Ахмед Рамадан

ДПС

290900003

Димитровград

Димитровград

 

Член

Стоянка Кирова Димитрова

ИМВ

290900004

Димитровград

Димитровград

7

Председател

Анита Валентинова Андонова

ГЕРБ

290900004

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Георги Найденов Велчев

ИМВ

290900004

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Венелин Цветков Керичев

БСП Б

290900004

Димитровград

Димитровград

 

Член

Пламен Казов Костадинов

ИТН

290900004

Димитровград

Димитровград

 

Член

Данаила Гочева Кирева

ГЕРБ

290900004

Димитровград

Димитровград

 

Член

МАЛИНА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

К ДБ О

290900004

Димитровград

Димитровград

 

Член

Хамиде Ахмед Али

ДПС

290900005

Димитровград

Димитровград

7

Председател

Радка Иванова Кирева

БСП Б

290900005

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

СВЕТЛА АНГЕЛОВА НАНЕВА

К ДБ О

290900005

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Недялка Тонева Иванова

ГЕРБ

290900005

Димитровград

Димитровград

 

Член

Мариана Георгиева Петрова

ИТН

290900005

Димитровград

Димитровград

 

Член

Пламен Димитров Петров

ИТН

290900005

Димитровград

Димитровград

 

Член

Аптилязим Фахри Рамадан

ДПС

290900005

Димитровград

Димитровград

 

Член

Маргарита Николова Хаджийска

ИМВ

290900006

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Георги Иванов Иванов

ИТН

290900006

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Румяна Георгиева Стоянова

ГЕРБ

290900006

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

ДОБРИ НЕДЯЛКОВ БОНЕВ

К ДБ О

290900006

Димитровград

Димитровград

 

Член

Златан Христов Колев

ИТН

290900006

Димитровград

Димитровград

 

Член

Спиридонка Стефанова Димова

ГЕРБ

290900006

Димитровград

Димитровград

 

Член

Памела Симеонова Симеонова

БСП Б

290900006

Димитровград

Димитровград

 

Член

СИЛВИЯ СТАНКОВА НИКОЛОВА

К ДБ О

290900006

Димитровград

Димитровград

 

Член

Кериме Бейтула Али

ДПС

290900006

Димитровград

Димитровград

 

Член

Пенка Димитрова Щиркова

ИМВ

290900007

Димитровград

Димитровград

7

Председател

ТАНЯ МИТКОВА БОНЧЕВА

К ДБ О

290900007

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Хайрегюл Рамадан Расим

ДПС

290900007

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Мария Нунева Динева

ГЕРБ

290900007

Димитровград

Димитровград

 

Член

Десислава Николова Чакърова

ИТН

290900007

Димитровград

Димитровград

 

Член

Лидия Николаева Русева

ГЕРБ

290900007

Димитровград

Димитровград

 

Член

Валентина Добромирова Кирева

БСП Б

290900007

Димитровград

Димитровград

 

Член

Йолита Петкова Русева

ИМВ

290900008

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Ивалина Бончева Георгиева

БСП Б

290900008

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Донка Русева Петкова

ИТН

290900008

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Николай Драганов Николов

ИМВ

290900008

Димитровград

Димитровград

 

Член

Тодорка Иванова Янева

ИТН

290900008

Димитровград

Димитровград

 

Член

Марияна Георгиева Вангелова

ИТН

290900008

Димитровград

Димитровград

 

Член

Невенка Тодорова Павлова

ГЕРБ

290900008

Димитровград

Димитровград

 

Член

Диляна Иванова Георгиева

ГЕРБ

290900008

Димитровград

Димитровград

 

Член

КИЧКА СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА

К ДБ О

290900008

Димитровград

Димитровград

 

Член

Хайретин Байрам Реджеб

ДПС

290900009

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Марина Ангелова Георгиева

ИТН

290900009

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

София Атанасова Шеретуди

ГЕРБ

290900009

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Донка Недялкова Колева

ДПС

290900009

Димитровград

Димитровград

 

Член

Янко Кръстев Янев

ИТН

290900009

Димитровград

Димитровград

 

Член

Живко Димитров Димитров

ГЕРБ

290900009

Димитровград

Димитровград

 

Член

Димитър Илиянов Атанасов

БСП Б

290900009

Димитровград

Димитровград

 

Член

ТОДОРКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

К ДБ О

290900009

Димитровград

Димитровград

 

Член

Галина Христова Димитрова

ДПС

290900009

Димитровград

Димитровград

 

Член

Мирослав Кирчев Манчев

ИМВ

290900010

Димитровград

Димитровград

9

Председател

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ

К ДБ О

290900010

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Анелия Георгиева Абаджиева

ИТН

290900010

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Донка Петева Филипова

ДПС

290900010

Димитровград

Димитровград

 

Член

Пролетка Славчева Хараланова

ИТН

290900010

Димитровград

Димитровград

 

Член

Гергана Атанасова Попчева

ИТН

290900010

Димитровград

Димитровград

 

Член

Иван Галинов Вълканов

ГЕРБ

290900010

Димитровград

Димитровград

 

Член

Антония Иванова Ванчева

ГЕРБ

290900010

Димитровград

Димитровград

 

Член

Калина Тодорова Георгиева

БСП Б

290900010

Димитровград

Димитровград

 

Член

Наташа Петрова Георгиева

ИМВ

290900011

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Недялка Пенева Соватчиева

ГЕРБ

290900011

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

ТАНЯ ИЛИЕВА ЦАНЕВА

К ДБ О

290900011

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Семра Сами Юмер

ДПС

290900011

Димитровград

Димитровград

 

Член

Зорница Пламенова Дукова

ИТН

290900011

Димитровград

Димитровград

 

Член

Гергана Костадинова Бейчева

ИТН

290900011

Димитровград

Димитровград

 

Член

Петя Господинова Банева

ГЕРБ

290900011

Димитровград

Димитровград

 

Член

ТИНКА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА

К ДБ О

290900011

Димитровград

Димитровград

 

Член

Петя Пенева Христова

БСП Б

290900011

Димитровград

Димитровград

 

Член

Мирослав Бонев Бонев

ИМВ

290900012

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Таня Жекова Нейкова

ГЕРБ

290900012

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Милена Георгиева Благоева

ИТН

290900012

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Диана Тенева Петрова

БСП Б

290900012

Димитровград

Димитровград

 

Член

Петя Христозкова Стоянова

ИТН

290900012

Димитровград

Димитровград

 

Член

Кристина Миткова Сидерова

ИТН

290900012

Димитровград

Димитровград

 

Член

Снежана Христова Дамянова

ГЕРБ

290900012

Димитровград

Димитровград

 

Член

МИЛЕНА ТОНЕВА ДИМИТРОВА

К ДБ О

290900012

Димитровград

Димитровград

 

Член

Рафет Бекир Вели

ДПС

290900012

Димитровград

Димитровград

 

Член

Боян Ценков Тодоров

ИМВ

290900013

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Николай Господинов Делчев

ДПС

290900013

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

СИЛВИЯ КИРИЛОВА САВОВА

К ДБ О

290900013

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Емилия Галинова Бонева

ГЕРБ

290900013

Димитровград

Димитровград

 

Член

Недялко Делчев Делчев

ИТН

290900013

Димитровград

Димитровград

 

Член

Тихомир Митков Георгиев

ИТН

290900013

Димитровград

Димитровград

 

Член

Диляна Димитрова Димова

ИТН

290900013

Димитровград

Димитровград

 

Член

Велина Бончева Вълева

ГЕРБ

290900013

Димитровград

Димитровград

 

Член

Димитрина Тончева Димитрова

БСП Б

290900013

Димитровград

Димитровград

 

Член

Пенка Хубенова Братанова

ИМВ

290900014

Димитровград

Димитровград

9

Председател

ДИЛЯН ТОДОРОВ ДИМОВ

К ДБ О

290900014

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Пламен Иванов Петков

ДПС

290900014

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Мариана Маринова Филипова

ИМВ

290900014

Димитровград

Димитровград

 

Член

Лора Боянова Маджарова

ИТН

290900014

Димитровград

Димитровград

 

Член

Христо Кирилов Христозов

ИТН

290900014

Димитровград

Димитровград

 

Член

Яна Кирилова Костадинова

ГЕРБ

290900014

Димитровград

Димитровград

 

Член

Пламен Петков Казанджиев

ГЕРБ

290900014

Димитровград

Димитровград

 

Член

Анелия Стоянова Балджиева

БСП Б

290900014

Димитровград

Димитровград

 

Член

МИНКА АНАСТАСОВА ИЛИЕВА

К ДБ О

290900015

Димитровград

Димитровград

9

Председател

БОРЯНА БЯЛКОВА ПЕНЕВА

К ДБ О

290900015

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Тихомира Тихомирова Йовчева

ИТН

290900015

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Росица Тодорова Чолакова

ГЕРБ

290900015

Димитровград

Димитровград

 

Член

Савко Тенчев Колев

ИТН

290900015

Димитровград

Димитровград

 

Член

Теодора Костадинова Вълева

ГЕРБ

290900015

Димитровград

Димитровград

 

Член

Елисавета Маринова Маринова

БСП Б

290900015

Димитровград

Димитровград

 

Член

НИКОЛАЙ РОСЕНОВ НИКОЛОВ

К ДБ О

290900015

Димитровград

Димитровград

 

Член

Сеидахмед Азис Али

ДПС

290900015

Димитровград

Димитровград

 

Член

Димитър Митев Митев

ИМВ

290900016

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Тенчо Станимиров Чакъров

ГЕРБ

290900016

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Горан Калинов Георгиев

ИТН

290900016

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Милка Делева Ночева

БСП Б

290900016

Димитровград

Димитровград

 

Член

Магдалена Николаева Стоименова

ИТН

290900016

Димитровград

Димитровград

 

Член

Явора Антонова Запрянова

ИТН

290900016

Димитровград

Димитровград

 

Член

Недялко Динков Боев

ГЕРБ

290900016

Димитровград

Димитровград

 

Член

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ

К ДБ О

290900016

Димитровград

Димитровград

 

Член

Селма Кадирюсеин Алимолла

ДПС

290900016

Димитровград

Димитровград

 

Член

Нина Славчева Димитрова

ИМВ

290900017

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Теодора Делчева Делчева

ИМВ

290900017

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Гепгана Вълкова Николова

К ДБ О

290900017

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Гергана Сименова Стоянова

ИТН

290900017

Димитровград

Димитровград

 

Член

Веселин Василев Иванов

ИТН

290900017

Димитровград

Димитровград

 

Член

Ивайло Георгиев Райков

ГЕРБ

290900017

Димитровград

Димитровград

 

Член

Добринка Ангелова Илиева

ГЕРБ

290900017

Димитровград

Димитровград

 

Член

Мария Тодева Гинева

БСП Б

290900017

Димитровград

Димитровград

 

Член

ЦВЕТОМИР СТОЯНОВ СТОЯНОВ

К ДБ О

290900017

Димитровград

Димитровград

 

Член

Елис Йълмаз Карамехмедова

ДПС

290900018

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Марин Дойчев Колев

ИТН

290900018

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Пламена Иванова Йорданова

ГЕРБ

290900018

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Валентина Желязкова Марешкова

К ДБ О

290900018

Димитровград

Димитровград

 

Член

Петя Иванова Томова

ИТН

290900018

Димитровград

Димитровград

 

Член

Станка Найденова Русева

ГЕРБ

290900018

Димитровград

Димитровград

 

Член

НИКОЛИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

К ДБ О

290900018

Димитровград

Димитровград

 

Член

Петя Георгиева Георгиева

БСП Б

290900018

Димитровград

Димитровград

 

Член

Гюлнадие Сали Исмаил

ДПС

290900018

Димитровград

Димитровград

 

Член

Христо Симеонов Христов

ИМВ

290900019

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Галина Жечева Ангелова

ИТН

290900019

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

КОСТАДИН РОСЕНОВ КОСТАДИНОВ

К ДБ О

290900019

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Антония Бориславова Стойкова

ГЕРБ

290900019

Димитровград

Димитровград

 

Член

Николай Панев Панев

ИТН

290900019

Димитровград

Димитровград

 

Член

Марияна Въчкова Динева

ИТН

290900019

Димитровград

Димитровград

 

Член

Николай Ангелов Узунов

ГЕРБ

290900019

Димитровград

Димитровград

 

Член

Диана Петкова Атанасова

БСП Б

290900019

Димитровград

Димитровград

 

Член

Калбие Исмаил Адем

ДПС

290900019

Димитровград

Димитровград

 

Член

Димо Стоянов Русев

ИМВ

290900020

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Марияна Здравкова Костадинова

ГЕРБ

290900020

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Петранка Желязкова Кисьова

БСП Б

290900020

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Росица Стоянова Георгиева

ИТН

290900020

Димитровград

Димитровград

 

Член

Милена Миткова Георгиева-Делчева

ИТН

290900020

Димитровград

Димитровград

 

Член

Антонина Руменова Стоянова

ГЕРБ

290900020

Димитровград

Димитровград

 

Член

Банко Петров Банев

ГЕРБ

290900020

Димитровград

Димитровград

 

Член

ПЕТЯ СТОЯНОВА ТАНЕВА

К ДБ О

290900020

Димитровград

Димитровград

 

Член

Наргис Салим Алимолла

ДПС

290900020

Димитровград

Димитровград

 

Член

Ивайло Юриев Стамболов

ИМВ

290900021

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Таня Димитрова Цанкова

БСП Б

290900021

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Катя Христова Стойчева

ИМВ

290900021

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Руска Делчева Василева

ИТН

290900021

Димитровград

Димитровград

 

Член

Гергана Цветкова Тодорова

ГЕРБ

290900021

Димитровград

Димитровград

 

Член

Марин Запрянов Иванов

ИТН

290900021

Димитровград

Димитровград

 

Член

Минчо Колев Чилингиров

ИТН

290900021

Димитровград

Димитровград

 

Член

Ради Иванов Радев

БСП Б

290900021

Димитровград

Димитровград

 

Член

АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

К ДБ О

290900021

Димитровград

Димитровград

 

Член

Мюмюн Мюмюн Ферад

ДПС

290900022

Димитровград

Димитровград

9

Председател

СВЕТЛАНА ДИНКОВА КОДЖАМАНОВА

К ДБ О

290900022

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Стефка Кирчева Вълчева

ГЕРБ

290900022

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Татяна Радева Иванова

БСП Б

290900022

Димитровград

Димитровград

 

Член

Тодорка Тодорова Делчева

ГЕРБ

290900022

Димитровград

Димитровград

 

Член

Анна Валентинова Чавдарова

ГЕРБ

290900022

Димитровград

Димитровград

 

Член

Милена Колева Иванова

ИТН

290900022

Димитровград

Димитровград

 

Член

Пенчо Цанков Цанков

БСП Б

290900022

Димитровград

Димитровград

 

Член

Сакуб Рашид Хасан

ДПС

290900022

Димитровград

Димитровград

 

Член

Бистра Стойчева Михайловска

ИМВ

290900023

Димитровград

Димитровград

9

Председател

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА КАЗАКОВА

К ДБ О

290900023

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Даниела Гошева Алексиева

ИТН

290900023

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Деляна Иванова Бодурова

ГЕРБ

290900023

Димитровград

Димитровград

 

Член

Мариела Маринова Иванова

ИТН

290900023

Димитровград

Димитровград

 

Член

Николай Петров Тончев

ИТН

290900023

Димитровград

Димитровград

 

Член

Иванка Нонева Баева

ГЕРБ

290900023

Димитровград

Димитровград

 

Член

Пенка Панева Канева

БСП Б

290900023

Димитровград

Димитровград

 

Член

Гюлшен Рамадан Дауд

ДПС

290900023

Димитровград

Димитровград

 

Член

Атанаска Генева Цветкова

ИМВ

290900024

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Валентина Иванова Янева

ГЕРБ

290900024

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Яна Николаева Пройкова

ИТН

290900024

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Людмила Илиева Илинчева

ДПС

290900024

Димитровград

Димитровград

 

Член

Иванка Георгиева Великова

ИТН

290900024

Димитровград

Димитровград

 

Член

Свилен Ангелов Петров

ИТН

290900024

Димитровград

Димитровград

 

Член

Таня Иванова Канева

ГЕРБ

290900024

Димитровград

Димитровград

 

Член

Божидар Бончев Димитров

БСП Б

290900024

Димитровград

Димитровград

 

Член

НЕДЯЛКА ИВАНОВА МИТЕВА

К ДБ О

290900024

Димитровград

Димитровград

 

Член

Виолета Иванова Митева

ИМВ

290900025

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Филиз Хюсеин Ахмед

ДПС

290900025

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Продан Димитров Проданов

ИТН

290900025

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

ИРЕНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

К ДБ О

290900025

Димитровград

Димитровград

 

Член

Видка Костадинова Димова

ИТН

290900025

Димитровград

Димитровград

 

Член

Иван Петков Иванов

ГЕРБ

290900025

Димитровград

Димитровград

 

Член

Женя Живкова Дечева

ГЕРБ

290900025

Димитровград

Димитровград

 

Член

Ваня Николова Пашова

БСП Б

290900025

Димитровград

Димитровград

 

Член

МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

К ДБ О

290900025

Димитровград

Димитровград

 

Член

Донка Павлова Петкова

ИМВ

290900026

Димитровград

Димитровград

9

Председател

СВЕТЛА ПЕТКОВА БИЛЯРСКА

К ДБ О

290900026

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Бахрие Рафет Мехмед

ДПС

290900026

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Адриана Сашева Димова

ИТН

290900026

Димитровград

Димитровград

 

Член

Тенчо Петков Кирев

ИТН

290900026

Димитровград

Димитровград

 

Член

Минка Стоева Атанасова

ИТН

290900026

Димитровград

Димитровград

 

Член

Тинка Михайлова Паскалева

ГЕРБ

290900026

Димитровград

Димитровград

 

Член

Тодорка Вангелова Момчилова

ГЕРБ

290900026

Димитровград

Димитровград

 

Член

Анна Георгиева Йорданова

БСП Б

290900026

Димитровград

Димитровград

 

Член

Галина Николова Атанасова

ИМВ

290900027

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Несрин Мухамбет Сефер

ДПС

290900027

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Ивелина Русева Будакова

ИТН

290900027

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ САПУНДЖИЕВ

К ДБ О

290900027

Димитровград

Димитровград

 

Член

Кристиян Стоянов Немски

ИТН

290900027

Димитровград

Димитровград

 

Член

Гочо Димитров Стайков

ИТН

290900027

Димитровград

Димитровград

 

Член

Христо Ангелов Христов

ГЕРБ

290900027

Димитровград

Димитровград

 

Член

Петко Грозев Момчилов

ГЕРБ

290900027

Димитровград

Димитровград

 

Член

Недялко Тодоров Бялков

БСП Б

290900027

Димитровград

Димитровград

 

Член

Ивелина Николова Димитрова

ИМВ

290900028

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Паско Тошев Запрянов

ИТН

290900028

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Светослав Христов Христов

БСП Б

290900028

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Гинка Русинова Калпачка

ГЕРБ

290900028

Димитровград

Димитровград

 

Член

Янка Илиева Драголова

ИТН

290900028

Димитровград

Димитровград

 

Член

Донка Жекова Петрова

ГЕРБ

290900028

Димитровград

Димитровград

 

Член

Тодор Бялков Атанасов

БСП Б

290900028

Димитровград

Димитровград

 

Член

РОСИЦА ИВАНОВА ТОЧЕВА

К ДБ О

290900028

Димитровград

Димитровград

 

Член

Мухамбет Сефер Сефер

ДПС

290900028

Димитровград

Димитровград

 

Член

Красимира Желязкова Атанасова

ИМВ

290900029

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Петър Тотев Драголов

ИТН

290900029

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Станка Миланова Толчева

БСП Б

290900029

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Соня Белева Бонева

ГЕРБ

290900029

Димитровград

Димитровград

 

Член

Иванка Танева Славова

ИТН

290900029

Димитровград

Димитровград

 

Член

Павлина Димова Панева

ГЕРБ

290900029

Димитровград

Димитровград

 

Член

Янко Христов Янков

БСП Б

290900029

Димитровград

Димитровград

 

Член

СВЕТЛАНА ХРИСТОВА ЧОЛАКОВА

К ДБ О

290900029

Димитровград

Димитровград

 

Член

Мюрифет Руфат Дурмушалиева

ДПС

290900029

Димитровград

Димитровград

 

Член

Радостина Красимирова Трендафилова

ИМВ

290900030

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Йорданка Цонева Кондева

ИТН

290900030

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

МАРГАРИТА МАРИНОВА ДЖОНГОВА

К ДБ О

290900030

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Вилдан Салим Зийнал

ДПС

290900030

Димитровград

Димитровград

 

Член

Борис Кочев Борисов

ИТН

290900030

Димитровград

Димитровград

 

Член

Деница Миленова Макьова

ГЕРБ

290900030

Димитровград

Димитровград

 

Член

Маргарита Кънчева Топузова

ГЕРБ

290900030

Димитровград

Димитровград

 

Член

Дияна Петрова Димитрова

БСП Б

290900030

Димитровград

Димитровград

 

Член

МИНКА МАРИНОВА ТРЕНДАФИЛОВА

К ДБ О

290900030

Димитровград

Димитровград

 

Член

Мариана Миткова Бонева

ИМВ

290900031

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Сезан Ергюн Феим

ДПС

290900031

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Искра Илиева Френгова

ГЕРБ

290900031

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Деница Василева Димитрова

ИТН

290900031

Димитровград

Димитровград

 

Член

Николина Димитрова Борисова

ИТН

290900031

Димитровград

Димитровград

 

Член

Марияна Петрова Гинева

ГЕРБ

290900031

Димитровград

Димитровград

 

Член

Таня Георгиева Димитрова

БСП Б

290900031

Димитровград

Димитровград

 

Член

Димитринка Димитрова Колева

БСП Б

290900031

Димитровград

Димитровград

 

Член

ДИАНА РАДОЕВА ВЪЛЕВА

К ДБ О

290900031

Димитровград

Димитровград

 

Член

Пламен Димов Петров

ИМВ

290900032

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Ангелина Филипова Златева

ГЕРБ

290900032

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Любка Викторова Богомилова

БСП Б

290900032

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Мария Живкова Петрова

ИТН

290900032

Димитровград

Димитровград

 

Член

Димо Борисов Димитров

ИТН

290900032

Димитровград

Димитровград

 

Член

Спаска Иванова Димчева

ГЕРБ

290900032

Димитровград

Димитровград

 

Член

Антон Атанасов Димитров

БСП Б

290900032

Димитровград

Димитровград

 

Член

РУМЯНА АНДОНОВА ПЕТРОВА

К ДБ О

290900032

Димитровград

Димитровград

 

Член

Гюлай Бахтияр Сеид

ДПС

290900032

Димитровград

Димитровград

 

Член

Ивияна Божидарова Радионова

ИМВ

290900033

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Богомила Николаева Илиева

ИТН

290900033

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

ДИНКО ИВАНОВ НИКОЛОВ

К ДБ О

290900033

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Радка Златкова Тодорова

ГЕРБ

290900033

Димитровград

Димитровград

 

Член

Даяна Райчева Маринова

ИТН

290900033

Димитровград

Димитровград

 

Член

Искра Иванова Добрева

ГЕРБ

290900033

Димитровград

Димитровград

 

Член

ЕМИЛ ТОДОРОВ ВЕЛИКОВ

К ДБ О

290900033

Димитровград

Димитровград

 

Член

Христина Господинова Христова

БСП Б

290900033

Димитровград

Димитровград

 

Член

Семра Фаретдин Мюмюн

ДПС

290900033

Димитровград

Димитровград

 

Член

Антон Красимиров Атанасов

ИМВ

290900034

Димитровград

Димитровград

7

Председател

Николай Кирилов Нанев

ИТН

290900034

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Надежда Емилова Павлова

ГЕРБ

290900034

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Диана Георгиева Маргаритова

БСП Б

290900034

Димитровград

Димитровград

 

Член

Красимира Петрова Минкова

ГЕРБ

290900034

Димитровград

Димитровград

 

Член

РАДИ ГИНЧЕВ ИВАНОВ

К ДБ О

290900034

Димитровград

Димитровград

 

Член

Гюнай Бахтияр Сеид

ДПС

290900034

Димитровград

Димитровград

 

Член

Катя Стоянова Георгиева

ИМВ

290900035

Димитровград

Димитровград

7

Председател

Мария Димитрова Сокерова

ИТН

290900035

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Недялка Тончева Делчева

ИМВ

290900035

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Кирилка Николова Момчилова

ГЕРБ

290900035

Димитровград

Димитровград

 

Член

Марияна Дончева Господинова

ИТН

290900035

Димитровград

Димитровград

 

Член

Иванка Димова Ангелова

БСП Б

290900035

Димитровград

Димитровград

 

Член

КИРИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ

К ДБ О

290900035

Димитровград

Димитровград

 

Член

Сюлейха Джебир Селяхтин

ДПС

290900036

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Снежана Миткова Илиева

ИТН

290900036

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

ЖИВКА ВЪЛЧАНОВА ЛОЗЕВА

К ДБ О

290900036

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Ясен Петков Стойков

ДПС

290900036

Димитровград

Димитровград

 

Член

Милка Ангелова Запрянова

ИТН

290900036

Димитровград

Димитровград

 

Член

Петя Вълева Петкова

ГЕРБ

290900036

Димитровград

Димитровград

 

Член

Нела Петрова Колева

ГЕРБ

290900036

Димитровград

Димитровград

 

Член

НЕВЕНА ХРИСТОВА МАРИНОВА

К ДБ О

290900036

Димитровград

Димитровград

 

Член

Снежана Георгиева Стефанова

БСП Б

290900036

Димитровград

Димитровград

 

Член

Дарина Пенчева Борисова

ИМВ

290900037

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Стоян Денчев Славов

ИТН

290900037

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Ангелинка Жекова Иванова

БСП Б

290900037

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Елена Георгиева Борисова

ГЕРБ

290900037

Димитровград

Димитровград

 

Член

Лорен Марианов Лозев

ИТН

290900037

Димитровград

Димитровград

 

Член

Янка Петрова Димова

ГЕРБ

290900037

Димитровград

Димитровград

 

Член

Илиян Димитров Атанасов

БСП Б

290900037

Димитровград

Димитровград

 

Член

МАРИЯ ХРИСТОВА МИТЕВА

К ДБ О

290900037

Димитровград

Димитровград

 

Член

Гюлшен Мехмед Али

ДПС

290900037

Димитровград

Димитровград

 

Член

Станка Вълева Христозова

ИМВ

290900038

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Михаил Митков Михов

ИТН

290900038

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Митко Ванчев Митев

ГЕРБ

290900038

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Димитрия Желязкова Русвева

ИМВ

290900038

Димитровград

Димитровград

 

Член

Магдалена Тончева Тодорова

ИТН

290900038

Димитровград

Димитровград

 

Член

Здравко Вълков Шапков

ИТН

290900038

Димитровград

Димитровград

 

Член

Янка Господинова Кондова

ГЕРБ

290900038

Димитровград

Димитровград

 

Член

Димитър Ангелов Стефанов

БСП Б

290900038

Димитровград

Димитровград

 

Член

МАРИЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

К ДБ О

290900038

Димитровград

Димитровград

 

Член

Гюлтен Мустафа Хасан

ДПС

290900039

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Добрина Вълчева Славова

ИТН

290900039

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Снежана Йорданова Димова

БСП Б

290900039

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Петя Благоева Петрова

ГЕРБ

290900039

Димитровград

Димитровград

 

Член

Христина Александрова Господинова

ИТН

290900039

Димитровград

Димитровград

 

Член

Димитър Тенчев Ванчев

ГЕРБ

290900039

Димитровград

Димитровград

 

Член

Илияна Янчева Илиева

БСП Б

290900039

Димитровград

Димитровград

 

Член

ДЕНКА СТАЙКОВА АНДРЕЕВА

К ДБ О

290900039

Димитровград

Димитровград

 

Член

Нуршен Рашид Алиосман

ДПС

290900039

Димитровград

Димитровград

 

Член

Недялка Маринова Стойчева

ИМВ

290900040

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Цветалина Денева Делева

ГЕРБ

290900040

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ДИЯНОВА

К ДБ О

290900040

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Диана Миткова Иванова

ИТН

290900040

Димитровград

Димитровград

 

Член

Даниел Тодоров Донев

ИТН

290900040

Димитровград

Димитровград

 

Член

Александър Колев Русинов

ИТН

290900040

Димитровград

Димитровград

 

Член

Валентина Жекова Златкова

ГЕРБ

290900040

Димитровград

Димитровград

 

Член

Христо Георгиев Георгиев

БСП Б

290900040

Димитровград

Димитровград

 

Член

Илиян Бойков Танев

ДПС

290900040

Димитровград

Димитровград

 

Член

Димо Петков Йотов

ИМВ

290900041

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Грета Радева Минчева

БСП Б

290900041

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Зелиха Бейсимова Тасимова

ДПС

290900041

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Янка Ангелова Топалова

ИТН

290900041

Димитровград

Димитровград

 

Член

Антонина Пламенова Бонева

ИТН

290900041

Димитровград

Димитровград

 

Член

Снежанка Илиева Симеонова

ГЕРБ

290900041

Димитровград

Димитровград

 

Член

ДОБРИ ПАНЕВ КОЛЕВ

К ДБ О

290900041

Димитровград

Димитровград

 

Член

Кольо Павлов Колев

ИМВ

290900042

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Христина Панева Бонева

ГЕРБ

290900042

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Камелия Кирилова Събева

ИТН

290900042

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

ВАСКА ВАСИЛЕВА РАДЕВА

К ДБ О

290900042

Димитровград

Димитровград

 

Член

Магдалена Георгиева Калчева

ИТН

290900042

Димитровград

Димитровград

 

Член

Снежанка Стойкова Петрова

ИТН

290900042

Димитровград

Димитровград

 

Член

Мария Бойкова Георгиева

ГЕРБ

290900042

Димитровград

Димитровград

 

Член

Грозданка Димитрова Нанева

БСП Б

290900042

Димитровград

Димитровград

 

Член

Ибрям Мехмедали Юмер

ДПС

290900042

Димитровград

Димитровград

 

Член

Филип Христов Дачев

ИМВ

290900043

Димитровград

Димитровград

9

Председател

РАДОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ

К ДБ О

290900043

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Петър Георгиев Георгиев

ИТН

290900043

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Цони Иванов Цонев

ГЕРБ

290900043

Димитровград

Димитровград

 

Член

Светослава Петкова Чакърова

ИТН

290900043

Димитровград

Димитровград

 

Член

Величка Желязкова Димитрова

ИТН

290900043

Димитровград

Димитровград

 

Член

Марияна Лозева Димитрова

ГЕРБ

290900043

Димитровград

Димитровград

 

Член

Таня Димитрова Хараламбова

БСП Б

290900043

Димитровград

Димитровград

 

Член

Илия Зафиров Заимов

ДПС

290900043

Димитровград

Димитровград

 

Член

Недялка Желева Желева

ИМВ

290900044

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Сениха Севтин Халибрам

ДПС

290900044

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Димитър Павлов Димитров

ГЕРБ

290900044

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Пламена Петкова Костадинова

ИТН

290900044

Димитровград

Димитровград

 

Член

Мария Иванова Ханджарова

ИТН

290900044

Димитровград

Димитровград

 

Член

Женя Калчева Калева

ГЕРБ

290900044

Димитровград

Димитровград

 

Член

Евгени Генов Динев

БСП Б

290900044

Димитровград

Димитровград

 

Член

Тануша Гогова Пенева

БСП Б

290900044

Димитровград

Димитровград

 

Член

МАКЕДОНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

К ДБ О

290900044

Димитровград

Димитровград

 

Член

Илия Стоянов Матев

ИМВ

290900045

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Валентина Вълчанова Колева

ИМВ

290900045

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Росица Йорданова Костова

ГЕРБ

290900045

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Мара Янкова Василева

ИТН

290900045

Димитровград

Димитровград

 

Член

Радомира Динкова Господинова

ИТН

290900045

Димитровград

Димитровград

 

Член

Мария Великова Станимирова

ИТН

290900045

Димитровград

Димитровград

 

Член

Славея Тончева Господинова

ГЕРБ

290900045

Димитровград

Димитровград

 

Член

Елена Живкова Колева

БСП Б

290900045

Димитровград

Димитровград

 

Член

ВИКТОРИЯ ДАНЧЕВА ДАНЕВА

К ДБ О

290900045

Димитровград

Димитровград

 

Член

Елена Христонова Петрова

ДПС

290900046

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Зелиха  Беяни Аптула

ДПС

290900046

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Росица Маринова Георгиева

ИТН

290900046

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Ивелина Георгиева Кордова

ГЕРБ

290900046

Димитровград

Димитровград

 

Член

Мирела Тодорова Манолова

ИТН

290900046

Димитровград

Димитровград

 

Член

Галина Колева Чакърова

ГЕРБ

290900046

Димитровград

Димитровград

 

Член

Антон Костов Димитров

БСП Б

290900046

Димитровград

Димитровград

 

Член

Гергана Бончева Димитрова

БСП Б

290900046

Димитровград

Димитровград

 

Член

ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ

К ДБ О

290900046

Димитровград

Димитровград

 

Член

Тонка Русева Петрова

ИМВ

290900047

Димитровград

Димитровград

9

Председател

ЛОЗКА КОЛЕВА ТОДОРОВА

К ДБ О

290900047

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Цветан Славов Бонев

ИМВ

290900047

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Василка Танева Стойчева

ГЕРБ

290900047

Димитровград

Димитровград

 

Член

Димитрина Стайкова Узунова

ИТН

290900047

Димитровград

Димитровград

 

Член

Дарина Цанкова Делчева

ИТН

290900047

Димитровград

Димитровград

 

Член

Панка Пенчовна Танева

ГЕРБ

290900047

Димитровград

Димитровград

 

Член

Марийка Златева Василева

БСП Б

290900047

Димитровград

Димитровград

 

Член

Янка Василева Тишева

БСП Б

290900047

Димитровград

Димитровград

 

Член

Аксел Фейзула Бекир

ДПС

290900048

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Гергана Иванова Михайлова

ГЕРБ

290900048

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Росен Колев Русинов

ИТН

290900048

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Гюлер Мюмюн Топчу

ДПС

290900048

Димитровград

Димитровград

 

Член

Жанета Миткова Георгиева

ИТН

290900048

Димитровград

Димитровград

 

Член

Никита Мирославова Станилова

ИТН

290900048

Димитровград

Димитровград

 

Член

Мария Славчева Маджарова

ГЕРБ

290900048

Димитровград

Димитровград

 

Член

Марияна Йорданова Георгиева

БСП Б

290900048

Димитровград

Димитровград

 

Член

ПЕТЪР КИРИЛОВ КИРИЛОВ

К ДБ О

290900048

Димитровград

Димитровград

 

Член

Недялка Иванова Щерева

ИМВ

290900049

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Пламен Цанков Стоянов

ИТН

290900049

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Славка Бориславова Делчева

ГЕРБ

290900049

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ЧИЛЕВА

К ДБ О

290900049

Димитровград

Димитровград

 

Член

Мария Костадинова Колева

ИТН

290900049

Димитровград

Димитровград

 

Член

Станимир Милчев Стоянов

ИТН

290900049

Димитровград

Димитровград

 

Член

Даниела Димитрова Дулева

ГЕРБ

290900049

Димитровград

Димитровград

 

Член

Николина Иванова Върбанова

БСП Б

290900049

Димитровград

Димитровград

 

Член

Тунджай Наил Хайрула

ДПС

290900049

Димитровград

Димитровград

 

Член

Мина Кирилова Господинова

ИМВ

290900050

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Велко Кънчев Велев

ИМВ

290900050

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Гюлбеан Мурадова Гочева

ДПС

290900050

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Петя Андреева Андонова

ИТН

290900050

Димитровград

Димитровград

 

Член

Вълю Николов Колев

ИТН

290900050

Димитровград

Димитровград

 

Член

Димитър Иванов Димитров

ИТН

290900050

Димитровград

Димитровград

 

Член

Гергана Владимирова Георгиева

ГЕРБ

290900050

Димитровград

Димитровград

 

Член

Светла Вълчева Делчева

ГЕРБ

290900050

Димитровград

Димитровград

 

Член

Пенка Иванова Тонева

БСП Б

290900050

Димитровград

Димитровград

 

Член

МАРИЯ ВЪЧЕВА МИТЕВА

К ДБ О

290900051

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Красимир Стойчев Гочев

ДПС

290900051

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Ангел Тонев Ангелов

ГЕРБ

290900051

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Светла Иванова Янчева

ИТН

290900051

Димитровград

Димитровград

 

Член

Диана Георгиева Карагеоргиева

ИТН

290900051

Димитровград

Димитровград

 

Член

Симеон Кръстев Делчев

ГЕРБ

290900051

Димитровград

Димитровград

 

Член

Яна Тодорова Карамфилова

ГЕРБ

290900051

Димитровград

Димитровград

 

Член

Радостина Кръстева Тодорова

БСП Б

290900051

Димитровград

Димитровград

 

Член

АНТОАНЕТА ХРИСТОВА МАРИНОВА

К ДБ О

290900051

Димитровград

Димитровград

 

Член

Снежана Борисова Тодорова

ИМВ

290900052

Димитровград

Димитровград

7

Председател

Тони Николаева Александрова

ГЕРБ

290900052

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

ЕЛЕНА СЛАВОВА ГЕНОВА

К ДБ О

290900052

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Тихомир Руменов Тенев

ИТН

290900052

Димитровград

Димитровград

 

Член

Петър Иванов Тодоров

ИТН

290900052

Димитровград

Димитровград

 

Член

Румяна Илиева Господинова

ГЕРБ

290900052

Димитровград

Димитровград

 

Член

Ембие Хамид Вели

ДПС

290900052

Димитровград

Димитровград

 

Член

Станимир Миланов Танков

ИМВ

290900053

Димитровград

Димитровград

7

Председател

Надежда Николова Петрова

БСП Б

290900053

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Мелих Метин Ахмед

ДПС

290900053

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Деляна Василева Василева

ИТН

290900053

Димитровград

Димитровград

 

Член

Анета Йовчева Севова

ИТН

290900053

Димитровград

Димитровград

 

Член

Зорница Динкова Тодорова

ГЕРБ

290900053

Димитровград

Димитровград

 

Член

ГАЛИНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

К ДБ О

290900053

Димитровград

Димитровград

 

Член

Раим Хашим Мимюнали

ИМВ

290900054

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Катя Георгиева Граматикова

ИТН

290900054

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Христина Златкова Иванова

БСП Б

290900054

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Руска Иванова Канева

ГЕРБ

290900054

Димитровград

Димитровград

 

Член

Виолета Иванова Стоянова

ИТН

290900054

Димитровград

Димитровград

 

Член

Тодор Костадинов Тодоров

ИТН

290900054

Димитровград

Димитровград

 

Член

Марин Христов Янков

ГЕРБ

290900054

Димитровград

Димитровград

 

Член

МАРИН РУСЕВ МАРИНОВ

К ДБ О

290900054

Димитровград

Димитровград

 

Член

Бекир Рафет Вели

ДПС

290900054

Димитровград

Димитровград

 

Член

Пламен Василев Василев

ИМВ

290900055

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Стефка Грозева Грозева

ИТН

290900055

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

ЖЕЛЯЗКА АТАНАСОВА ЙОНОВА

К ДБ О

290900055

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Лиляна Кънева Тотева

ГЕРБ

290900055

Димитровград

Димитровград

 

Член

Калоян Маринов Маринов

ИТН

290900055

Димитровград

Димитровград

 

Член

Иво Митев Тилев

ИТН

290900055

Димитровград

Димитровград

 

Член

Кирилка Атанасова Георгиева

ГЕРБ

290900055

Димитровград

Димитровград

 

Член

Славейка  Бойчева Цоканова

БСП Б

290900055

Димитровград

Димитровград

 

Член

Сафет Юсеин Мехмед

ДПС

290900055

Димитровград

Димитровград

 

Член

Диан Христов Стоев

ИМВ

290900056

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Димитър Радев Йовчев

ДПС

290900056

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Минка Алексиева Апостолова

ИТН

290900056

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Адриян Михайлов Димитров

БСП Б

290900056

Димитровград

Димитровград

 

Член

Ганчо Адрианов Ганчев

ИТН

290900056

Димитровград

Димитровград

 

Член

Силвия Симеонова Йорданова

ГЕРБ

290900056

Димитровград

Димитровград

 

Член

Красимира Петрова Троева

ГЕРБ

290900056

Димитровград

Димитровград

 

Член

Алюша Иванов Михайлов

БСП Б

290900056

Димитровград

Димитровград

 

Член

ЕВЕЛИН МИЛУШЕВА ГАНЕВА

К ДБ О

290900056

Димитровград

Димитровград

 

Член

Ангелина Илиева Иванова

ИМВ

290900057

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Стоян Иванов Стоянов

ИТН

290900057

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Егнар Али Раим

ДПС

290900057

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

ТОДОРКА СЪБЕВА МАРУКОВА

К ДБ О

290900057

Димитровград

Димитровград

 

Член

Аделина Асенова Димитрова

ИТН

290900057

Димитровград

Димитровград

 

Член

Красимир Донев Ванчев

ГЕРБ

290900057

Димитровград

Димитровград

 

Член

Мария Янева Златилова

ГЕРБ

290900057

Димитровград

Димитровград

 

Член

Татяна Христова Запрянова

БСП Б

290900057

Димитровград

Димитровград

 

Член

Господина Анестева Начкова

БСП Б

290900057

Димитровград

Димитровград

 

Член

Катя Георгиева Илиева

ИМВ

290900058

Димитровград

Димитровград

9

Председател

Велин Тошков Тодоров

БСП Б

290900058

Димитровград

Димитровград

 

Зам. председател

Даниел Сашков Иванов

ИТН

290900058

Димитровград

Димитровград

 

Секретар

Пенка Георгиева Куличева

ДПС

290900058

Димитровград

Димитровград

 

Член

Адриан Михайлов Димитров

ИТН

290900058

Димитровград

Димитровград

 

Член

Георги Тончев Георгиев

ГЕРБ

290900058

Димитровград

Димитровград

 

Член

Петя Василева Атанасова

ГЕРБ

290900058

Димитровград

Димитровград

 

Член

Михайл Димитров Иванов

БСП Б

290900058

Димитровград

Димитровград

 

Член

МИТКО ПЕТРОВ КИСЬОВ

К ДБ О

290900058

Димитровград

Димитровград

 

Член

Панчо Тодоров Димитров

ИМВ

290900060

Димитровград

с. Злато поле

7

Председател

Румен Генадийев Атанасов

ИТН

290900060

Димитровград

с. Злато поле

 

Зам. председател

Генчо Динков Генов

ГЕРБ

290900060

Димитровград

с. Злато поле

 

Секретар

Десислава Димитрова Димитрова

БСП Б

290900060

Димитровград

с. Злато поле

 

Член

Тенчо Златков Тенчев

ГЕРБ

290900060

Димитровград

с. Злато поле

 

Член

МИЛЕН ИВАНОВ КОЛЕВ

К ДБ О

290900060

Димитровград

с. Злато поле

 

Член

Ахмед Кемал Али

ДПС

290900060

Димитровград

с. Злато поле

 

Член

Пенка Атанасова Атанасова

ИМВ

290900061

Димитровград

с. Райново

7

Председател

Мехмедали Юсеин Хасан

ДПС

290900061

Димитровград

с. Райново

 

Зам. председател

ХРИСТО ТОДОРОВ ТАШЕВ

К ДБ О

290900061

Димитровград

с. Райново

 

Секретар

Димитрина Деянова Манолова

ГЕРБ

290900061

Димитровград

с. Райново

 

Член

Огнян Йорданов Огнянов

ИТН

290900061

Димитровград

с. Райново

 

Член

Таня Георгиева Митева

ГЕРБ

290900061

Димитровград

с. Райново

 

Член

Мария Иванова Тонева

БСП Б

290900061

Димитровград

с. Райново

 

Член

Мая Николова Иванова

ИМВ

290900062

Димитровград

с. Добрич

7

Председател

Дора Райкова Карапенева

ИТН

290900062

Димитровград

с. Добрич

 

Зам. председател

Михаил Дончев Михов

ИМВ

290900062

Димитровград

с. Добрич

 

Секретар

МИРОСЛАВ ПЕШЕВ ПЕЕВ

К ДБ О

290900062

Димитровград

с. Добрич

 

Член

Валентин Димитров Вангелов

ИТН

290900062

Димитровград

с. Добрич

 

Член

Елена Николова Радева

ГЕРБ

290900062

Димитровград

с. Добрич

 

Член

Стойка Петрова Димитрова

БСП Б

290900062

Димитровград

с. Добрич

 

Член

Мирай Октай Хюсни

ДПС

290900063

Димитровград

с. Добрич

7

Председател

Дарина Велчева Петрова

БСП Б

290900063

Димитровград

с. Добрич

 

Зам. председател

Димитър Делчев Демирев

ГЕРБ

290900063

Димитровград

с. Добрич

 

Секретар

Димитър Райков Райков

ИТН

290900063

Димитровград

с. Добрич

 

Член

Диана Димитрова Петева

ГЕРБ

290900063

Димитровград

с. Добрич

 

Член

МИТУНКА ДИМОВА ЗАПРЯНОВА

К ДБ О

290900063

Димитровград

с. Добрич

 

Член

Джемшит Дауд Дауд

ДПС

290900063

Димитровград

с. Добрич

 

Член

Тенчо Тилев Тилев

ИМВ

290900064

Димитровград

с. Каснаково

7

Председател

Янка Димитрова Ванева

ГЕРБ

290900064

Димитровград

с. Каснаково

 

Зам. председател

Ангел Маринов Маринов

ДПС

290900064

Димитровград

с. Каснаково

 

Секретар

Добромир Веселинов Вълчев

ИТН

290900064

Димитровград

с. Каснаково

 

Член

Деляна Жекова Минева

ИТН

290900064

Димитровград

с. Каснаково

 

Член

Иванка Василева Николова

ГЕРБ

290900064

Димитровград

с. Каснаково

 

Член

ИВА ДОНЧЕВА ИВАНОВА

К ДБ О

290900064

Димитровград

с. Каснаково

 

Член

Никола Маринов Колев

ИМВ

290900065

Димитровград

с. Светлина

7

Председател

Петър Атанасов Петров

ДПС

290900065

Димитровград

с. Светлина

 

Зам. председател

Георги Христов Георгиев

ИТН

290900065

Димитровград

с. Светлина

 

Секретар

Ваня Гочева Петкова

ГЕРБ

290900065

Димитровград

с. Светлина

 

Член

Светла Господинова Янева

ИТН

290900065

Димитровград

с. Светлина

 

Член

Диньо Дойчев Господинов

БСП Б

290900065

Димитровград

с. Светлина

 

Член

ВИОЛЕТА ТОНЧЕВА ДАНЕВА

К ДБ О

290900065

Димитровград

с. Светлина

 

Член

Стойко Ганчев Стойнов

ИМВ

290900066

Димитровград

с.Горски извор

7

Председател

Красимир Господинов Радев

ИТН

290900066

Димитровград

с.Горски извор

 

Зам. председател

Валентин Николов Симов

БСП Б

290900066

Димитровград

с.Горски извор

 

Секретар

ДАНЧО ГЕОРГИЕВ ДАНЕВ

К ДБ О

290900066

Димитровград

с.Горски извор

 

Член

Стайко Тенчев Арнаудов

ИТН

290900066

Димитровград

с.Горски извор

 

Член

Бояна Драгиева Христова-Колева

ГЕРБ

290900066

Димитровград

с.Горски извор

 

Член

Панайот Емилов Панайотов

ДПС

290900066

Димитровград

с.Горски извор

 

Член

Марин Николаев Колев

ИМВ

290900067

Димитровград

с.Горски извор

9

Председател

Ангелина Жекова Вълчева

ГЕРБ

290900067

Димитровград

с.Горски извор

 

Зам. председател

Господин Панчев Господинов

БСП Б

290900067

Димитровград

с.Горски извор

 

Секретар

Кристина Николаева Андреева

ИТН

290900067

Димитровград

с.Горски извор

 

Член

Жулиен Стайков Арнаудов

ИТН

290900067

Димитровград

с.Горски извор

 

Член

Гергана Нанева Панева

ГЕРБ

290900067

Димитровград

с.Горски извор

 

Член

Добринка Марчева Георгиева

БСП Б

290900067

Димитровград

с.Горски извор

 

Член

ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ МАРИНОВ

К ДБ О

290900067

Димитровград

с.Горски извор

 

Член

Пенка Канева Георгиева

ДПС

290900067

Димитровград

с.Горски извор

 

Член

София Иванова Василева

ИМВ

290900068

Димитровград

с.Крум

7

Председател

Диан Господинов Димитров

ГЕРБ

290900068

Димитровград

с.Крум

 

Зам. председател

Танчо Тилев Танев

ИТН

290900068

Димитровград

с.Крум

 

Секретар

Сефитин Мустафа Халибрям

ДПС

290900068

Димитровград

с.Крум

 

Член

Александра Илиева Найдева

ГЕРБ

290900068

Димитровград

с.Крум

 

Член

Жечка Делчева Димова

БСП Б

290900068

Димитровград

с.Крум

 

Член

ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ

К ДБ О

290900068

Димитровград

с.Крум

 

Член

Павлинка Латева Иванова

ИМВ

290900069

Димитровград

с.Ябълково

7

Председател

Зелиха Меджали Исмаил

ДПС

290900069

Димитровград

с.Ябълково

 

Зам. председател

Милена Донева Коева

ГЕРБ

290900069

Димитровград

с.Ябълково

 

Секретар

Тянка Жекова Костадинова

БСП Б

290900069

Димитровград

с.Ябълково

 

Член

Филип Тилев Илиев

ИТН

290900069

Димитровград

с.Ябълково

 

Член

Гергана Младенова Грозкова

ГЕРБ

290900069

Димитровград

с.Ябълково

 

Член

СЛАВКА ПАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

К ДБ О

290900069

Димитровград

с.Ябълково

 

Член

Дарина Данчева Данева

ИМВ

290900070

Димитровград

с.Ябълково

9

Председател

Татяна Колева Колева

ГЕРБ

290900070

Димитровград

с.Ябълково

 

Зам. председател

Пенка Танева Атанасова

БСП Б

290900070

Димитровград

с.Ябълково

 

Секретар

Желязка Янкова Тодорова

ИТН

290900070

Димитровград

с.Ябълково

 

Член

Йоана Йорданова Златева

ИТН

290900070

Димитровград

с.Ябълково

 

Член

Мариана Маринова Данева

ГЕРБ

290900070

Димитровград

с.Ябълково

 

Член

Янка Жекова Ангелова

БСП Б

290900070

Димитровград

с.Ябълково

 

Член

НЕДЯЛКА ВАСИЛЕВА ТЕНЧЕВА

К ДБ О

290900070

Димитровград

с.Ябълково

 

Член

Йълмаз Адем Исмаил

ДПС

290900070

Димитровград

с.Ябълково

 

Член

Иван Желязков Радев

ИМВ

290900071

Димитровград

с.Сталево

7

Председател

Станка Георгиева Вълканова

БСП Б

290900071

Димитровград

с.Сталево

 

Зам. председател

Янко Дяков Янев

ГЕРБ

290900071

Димитровград

с.Сталево

 

Секретар

САШКА ИВАНОВА ВАНЧЕВА

К ДБ О

290900071

Димитровград

с.Сталево

 

Член

Елена Филева Грозева

ИТН

290900071

Димитровград

с.Сталево

 

Член

Добринка Хубенова Ванчева

ГЕРБ

290900071

Димитровград

с.Сталево

 

Член

Гюлназ Тасим Исмаил

ДПС

290900071

Димитровград

с.Сталево

 

Член

Янко Николаев Колев

ИМВ

290900072

Димитровград

с.Скобелево

7

Председател

Таня Пенева Маринова

ГЕРБ

290900072

Димитровград

с.Скобелево

 

Зам. председател

Диана Илиева Йорданова

БСП Б

290900072

Димитровград

с.Скобелево

 

Секретар

Билял Хасан Емин

ДПС

290900072

Димитровград

с.Скобелево

 

Член

Яница Йорданова Тонева

ИТН

290900072

Димитровград

с.Скобелево

 

Член

Мая Иванова Лазарова

ГЕРБ

290900072

Димитровград

с.Скобелево

 

Член

ИВАНКА НИКОЛОВА РУСИНОВА

К ДБ О

290900072

Димитровград

с.Скобелево

 

Член

Михаил Славчев Панов

ИМВ

290900073

Димитровград

с.Върбица

7

Председател

Марияна Вълчева Атанасова

БСП Б

290900073

Димитровград

с.Върбица

 

Зам. председател

Запрянка Аргирова Георгиева-Иванова

ГЕРБ

290900073

Димитровград

с.Върбица

 

Секретар

Валентин Георгиев Карапенев

ИТН

290900073

Димитровград

с.Върбица

 

Член

Бонка Иванова Петкова

ГЕРБ

290900073

Димитровград

с.Върбица

 

Член

ЖЕЧКА ИВАНОВА МУЩАНОВА

К ДБ О

290900073

Димитровград

с.Върбица

 

Член

Георги Желязков Георгиев

ДПС

290900073

Димитровград

с.Върбица

 

Член

Господин Цветанов Господинов

ИМВ

290900074

Димитровград

с.Бодрово

7

Председател

Йоана Данаилова Тодорова

ИТН

290900074

Димитровград

с.Бодрово

 

Зам. председател

Десислава Христова Делчева-Димитрова

ГЕРБ

290900074

Димитровград

с.Бодрово

 

Секретар

Мариана Петрова Дечева

БСП Б

290900074

Димитровград

с.Бодрово

 

Член

Камелия Миткова Макьова

ГЕРБ

290900074

Димитровград

с.Бодрово

 

Член

ЗДРАВКО АСЕНОВ БОРИСОВ

К ДБ О

290900074

Димитровград

с.Бодрово

 

Член

Сакъп Ракъп Мехмед

ДПС

290900074

Димитровград

с.Бодрово

 

Член

Краса Николаева Христозова

ИМВ

290900075

Димитровград

с.Великан

7

Председател

Виолета Димитрова Стефанова

БСП Б

290900075

Димитровград

с.Великан

 

Зам. председател

Димитър Иванов  Георгиев

ГЕРБ

290900075

Димитровград

с.Великан

 

Секретар

Севал Назим Бекир

ДПС

290900075

Димитровград

с.Великан

 

Член

Делян Милчев Стоянов

ИТН

290900075

Димитровград

с.Великан

 

Член

Боряна Стойкова Георгиева

ГЕРБ

290900075

Димитровград

с.Великан

 

Член

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА СТРАШНИКОВА

К ДБ О

290900075

Димитровград

с.Великан

 

Член

Петя Любенова Ангелова

ИМВ

290900076

Димитровград

гр.Меричлери

7

Председател

Делян Господинов Велев

ИМВ

290900076

Димитровград

гр.Меричлери

 

Зам. председател

Николай Делчев Колев

ИТН

290900076

Димитровград

гр.Меричлери

 

Секретар

Дора Илева Петрова

ГЕРБ

290900076

Димитровград

гр.Меричлери

 

Член

Милчо Стоянов Колев

ИТН

290900076

Димитровград

гр.Меричлери

 

Член

Диана Петрова Тодорова

ГЕРБ

290900076

Димитровград

гр.Меричлери

 

Член

СТАНИМИРА СЪБЕВА МАРИНОВА

К ДБ О

290900076

Димитровград

гр.Меричлери

 

Член

Салим Шабан Алимолла

ДПС

290900077

Димитровград

гр.Меричлери

7

Председател

 МАРГАРИТА КИРОВА МАРИНОВА

К ДБ О

290900077

Димитровград

гр.Меричлери

 

Зам. председател

Руска Петкова Киркова

ГЕРБ

290900077

Димитровград

гр.Меричлери

 

Секретар

Дора Атанасова Несторова

ИТН

290900077

Димитровград

гр.Меричлери

 

Член

Таня Генева Андонова

ГЕРБ

290900077

Димитровград

гр.Меричлери

 

Член

Румяна Атанасова Димитрова

БСП Б

290900077

Димитровград

гр.Меричлери

 

Член

Яшар Мюмюнов Дормушалиев

ДПС

290900077

Димитровград

гр.Меричлери

 

Член

Донка Атанасова Жечева

ИМВ

290900078

Димитровград

гр.Меричлери

9

Председател

Десислава Ангелова Ангелова-Стефанова

ГЕРБ

290900078

Димитровград

гр.Меричлери

 

Зам. председател

Тодорка Филева Иванова

ИТН

290900078

Димитровград

гр.Меричлери

 

Секретар

Ина Петрова Тодорова

ИМВ

290900078

Димитровград

гр.Меричлери

 

Член

Мария Стоилова Жечева

ИТН

290900078

Димитровград

гр.Меричлери

 

Член

Кънчо Ганев Кънев

ИТН

290900078

Димитровград

гр.Меричлери

 

Член

Тодорка Тотева Игнатова

ГЕРБ

290900078

Димитровград

гр.Меричлери

 

Член

Пенка Петкова Филева

БСП Б

290900078

Димитровград

гр.Меричлери

 

Член

СЪБИ ДИМИТРОВ МАРИНОВ

К ДБ О

290900078

Димитровград

гр.Меричлери

 

Член

Синан Сеид Сеид

ДПС

290900079

Димитровград

с.Длъгнево

7

Председател

Недялка Славова Генчева

ГЕРБ

290900079

Димитровград

с.Длъгнево

 

Зам. председател

Донка Филипова Янчева

БСП Б

290900079

Димитровград

с.Длъгнево

 

Секретар

Деница Крумова Карастанева-Балинова

ИТН

290900079

Димитровград

с.Длъгнево

 

Член

Ваня Тодорова Тодорова

ГЕРБ

290900079

Димитровград

с.Длъгнево

 

Член

ХРИСТО ПАНЕВ ПАНТЕЛЕЕВ

К ДБ О

290900079

Димитровград

с.Длъгнево

 

Член

Гюнай Мустафа Махмуд

ДПС

290900079

Димитровград

с.Длъгнево

 

Член

Господин Димитров Господинов

ИМВ

290900080

Димитровград

с.Крепост

9

Председател

Жаклин Войнова Господинова

ИМВ

290900080

Димитровград

с.Крепост

 

Зам. председател

Тони Цветанова Янакиева

ИТН

290900080

Димитровград

с.Крепост

 

Секретар

Мария Атанасова Димитрова

ГЕРБ

290900080

Димитровград

с.Крепост

 

Член

Пламена Иванова Денкова

ИТН

290900080

Димитровград

с.Крепост

 

Член

Марина Петрова Митева

ИТН

290900080

Димитровград

с.Крепост

 

Член

Мишо Георгиев Янев

ГЕРБ

290900080

Димитровград

с.Крепост

 

Член

Георги Николов Митринджаков

БСП Б

290900080

Димитровград

с.Крепост

 

Член

ДАРИНА МИНКОВА ПЕТРОВА

К ДБ О

290900080

Димитровград

с.Крепост

 

Член

Ремзи Алиев Хафузов

ДПС

290900081

Димитровград

с.Крепост

9

Председател

Димитрия Никова Русева

ГЕРБ

290900081

Димитровград

с.Крепост

 

Зам. председател

Николай Недялков Колев

ДПС

290900081

Димитровград

с.Крепост

 

Секретар

Донка Атанасова Митринджакова

БСП Б

290900081

Димитровград

с.Крепост

 

Член

Добри Живков Желев

ИТН

290900081

Димитровград

с.Крепост

 

Член

Маргарита Александрова Банева

ИТН

290900081

Димитровград

с.Крепост

 

Член

Яница Петкова Димова

ГЕРБ

290900081

Димитровград

с.Крепост

 

Член

Златка Ганева Тодорова

БСП Б

290900081

Димитровград

с.Крепост

 

Член

НАДКА ГОЧЕВА ТОДОРОВА

К ДБ О

290900081

Димитровград

с.Крепост

 

Член

Иванка Атанасова Илиева

ИМВ

290900082

Димитровград

с.Черногорово

9

Председател

Георгица Асенова Христова

ГЕРБ

290900082

Димитровград

с.Черногорово

 

Зам. председател

Мюмюне Кадир Мадмуд

ДПС

290900082

Димитровград

с.Черногорово

 

Секретар

Димитър Иванов Тъпанков

ИТН

290900082

Димитровград

с.Черногорово

 

Член

Силвия Цекова Илиева

ИТН

290900082

Димитровград

с.Черногорово

 

Член

Деана Петкова Димитрова

ИТН

290900082

Димитровград

с.Черногорово

 

Член

Атанаска Данева Монева

ГЕРБ

290900082

Димитровград

с.Черногорово

 

Член

Веселина Желева Колева

БСП Б

290900082

Димитровград

с.Черногорово

 

Член

РОСИЦА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

К ДБ О

290900082

Димитровград

с.Черногорово

 

Член

Петър Иванов Иванов

ИМВ

290900083

Димитровград

с.Воден

7

Председател

Десимира Димитрова Димитрова

ГЕРБ

290900083

Димитровград

с.Воден

 

Зам. председател

Марин Галинов Господинов

ИТН

290900083

Димитровград

с.Воден

 

Секретар

ГЕОРГИ ВЛАДОВ ВЛАДОВ

К ДБ О

290900083

Димитровград

с.Воден

 

Член

Йордан Стоянов Младенов

ГЕРБ

290900083

Димитровград

с.Воден

 

Член

Чавдар Петров Атанасов

БСП Б

290900083

Димитровград

с.Воден

 

Член

Христо Николаев Димов

ДПС

290900083

Димитровград

с.Воден

 

Член

Веселин Господинов Русев

ИМВ

290900084

Димитровград

с.Бряст

7

Председател

ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА ГЕНЧЕВА

К ДБ О

290900084

Димитровград

с.Бряст

 

Зам. председател

Ганка Неделчева Кръстева

ГЕРБ

290900084

Димитровград

с.Бряст

 

Секретар

Недялка Ангелова Цветкова

БСП Б

290900084

Димитровград

с.Бряст

 

Член

Николинка Андонова Колева

ИТН

290900084

Димитровград

с.Бряст

 

Член

Янка Георгиева Делчева

ГЕРБ

290900084

Димитровград

с.Бряст

 

Член

Шабан Салим Алимолла

ДПС

290900084

Димитровград

с.Бряст

 

Член

Владимир Делчев Делчев

ИМВ

290900085

Димитровград

с.Здравец

7

Председател

Мирослав Иванов Александров

ИТН

290900085

Димитровград

с.Здравец

 

Зам. председател

Дамянка Русева Жекова

ГЕРБ

290900085

Димитровград

с.Здравец

 

Секретар

Дянко Иванов Дяков

БСП Б

290900085

Димитровград

с.Здравец

 

Член

Делка Йовчева Желязкова

ГЕРБ

290900085

Димитровград

с.Здравец

 

Член

АНТОНИО ПЛАМЕНОВ СЛАВОВ

К ДБ О

290900085

Димитровград

с.Здравец

 

Член

Алиосман Зекериев Еминов

ДПС

290900085

Димитровград

с.Здравец

 

Член

Красимир Петров Тодоров

ИМВ

290900086

Димитровград

с.Странско

7

Председател

Христо Иванов Петков

БСП Б

290900086

Димитровград

с.Странско

 

Зам. председател

Мариана Господинова Вълчева

ГЕРБ

290900086

Димитровград

с.Странско

 

Секретар

Андон Добринков Желев

ИМВ

290900086

Димитровград

с.Странско

 

Член

Минка Димитрова Хубенова

ИТН

290900086

Димитровград

с.Странско

 

Член

Славея Петрова Славчева

ГЕРБ

290900086

Димитровград

с.Странско

 

Член

НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ СЛАВОВ

К ДБ О

290900086

Димитровград

с.Странско

 

Член

Себахтин Салимехмет Шакир

ДПС

290900087

Димитровград

с.Радиево

9

Председател

Динка Тенчева Христова

ГЕРБ

290900087

Димитровград

с.Радиево

 

Зам. председател

Юрий Иванов Димитров

ИТН

290900087

Димитровград

с.Радиево

 

Секретар

Тотка Стефанова Григорова

БСП Б

290900087

Димитровград

с.Радиево

 

Член

Златка Димова Иванова-Господинова

ГЕРБ

290900087

Димитровград

с.Радиево

 

Член

Христина Наскова Трандева

ГЕРБ

290900087

Димитровград

с.Радиево

 

Член

Делчо Димитров Гаджонов

БСП Б

290900087

Димитровград

с.Радиево

 

Член

НИКОЛА ЖИВКОВ АПОСТОЛОВ

К ДБ О

290900087

Димитровград

с.Радиево

 

Член

Дауд Иса Дауд

ДПС

290900087

Димитровград

с.Радиево

 

Член

Георги Михайлов Шкадров

ИМВ

290900088

Димитровград

с.Голямо Асеново

7

Председател

Красимира Петрова Кирева

ГЕРБ

290900088

Димитровград

с.Голямо Асеново

 

Зам. председател

Елена Илиянова Балинова

ИТН

290900088

Димитровград

с.Голямо Асеново

 

Секретар

Крайчо Петков Крайчев

БСП Б

290900088

Димитровград

с.Голямо Асеново

 

Член

Иванка Радева Канева

ГЕРБ

290900088

Димитровград

с.Голямо Асеново

 

Член

КАТЯ РУСЕВА КОЛЕВА

К ДБ О

290900088

Димитровград

с.Голямо Асеново

 

Член

Хасан Мустафа Хасан

ДПС

290900088

Димитровград

с.Голямо Асеново

 

Член

Гинка Желязкова Маркова

ИМВ

290900089

Димитровград

с.Малко Асеново

7

Председател

Борислав Крайчев Крайчев

БСП Б

290900089

Димитровград

с.Малко Асеново

 

Зам. председател

Дурмушали Мюмюнов Дурмушалиев

ДПС

290900089

Димитровград

с.Малко Асеново

 

Секретар

Жулиета Колева Павлова

ГЕРБ

290900089

Димитровград

с.Малко Асеново

 

Член

Димитър Живков Димитров

ИТН

290900089

Димитровград

с.Малко Асеново

 

Член

Ганчо Живков Ганчев

ИТН

290900089

Димитровград

с.Малко Асеново

 

Член

КИРИЛКА ХРИСТОВА РУСЕВА

К ДБ О

290900089

Димитровград

с.Малко Асеново

 

Член

Динко Иванов Динев

ИМВ

290900090

Димитровград

с.Брод

9

Председател

Слави Денчев Славов

ИТН

290900090

Димитровград

с.Брод

 

Зам. председател

Димитър Великов Вълев

К ДБ О

290900090

Димитровград

с.Брод

 

Секретар

Донка Петкова Лесингерова

ГЕРБ

290900090

Димитровград

с.Брод

 

Член

Цветелин Евгениев Василев

ИТН

290900090

Димитровград

с.Брод

 

Член

Диана Митева Николова

ГЕРБ

290900090

Димитровград

с.Брод

 

Член

Валентина Иванова Борисова

ГЕРБ

290900090

Димитровград

с.Брод

 

Член

Господин Милков Тенев

БСП Б

290900090

Димитровград

с.Брод

 

Член

Идриз Сюлейман Ахмед

ДПС

290900090

Димитровград

с.Брод

 

Член

Величка Грозева Райчевска

ИМВ

290900091

Димитровград

с.Долно Белево

7

Председател

ВЪРБИНКА ГЕОРГИЕВА ТАШЕВА

К ДБ О

290900091

Димитровград

с.Долно Белево

 

Зам. председател

Здравка Иванова Колева

ГЕРБ

290900091

Димитровград

с.Долно Белево

 

Секретар

Иван Ганчев Иванов

ИТН

290900091

Димитровград

с.Долно Белево

 

Член

Антон Симеонов Симеонов

ГЕРБ

290900091

Димитровград

с.Долно Белево

 

Член

Станка Тенева Тилева

БСП Б

290900091

Димитровград

с.Долно Белево

 

Член

Янка Недялкова Колева

ДПС

290900091

Димитровград

с.Долно Белево

 

Член

Методи Василев Мирчев

ИМВ

 1. Утвърждава списъка на резервните членове, както следва:

 

ИТН

Златка Миткова Хубенова

 

 

ИТН

Божидар Станимиров Алексиев

 

 

ИТН

Здравка Маринова Иванова

 

 

ИТН

Кристиян Величков Иванов

 

 

ИТН

Мария Петкова Иванова

 

 

ИТН

Дианка Делчева Христова

 

 

ИТН

Марияна Тонева Тъпанкова

 

 

ИТН

Даниел Петков Чакъров

 

 

ИТН

Петя Славова Славова

 

 

ИТН

Георги Димчев Тенев

 

 

ИТН

Веселин Ангелов Колев

 

 

ИТН

Даниела Стоянова Колева

 

 

ИТН

ИТН

Георги Христов Бакалов

 

 

ИТН

ИТН

Станислава Иванова Мазгалова

 

 

ИТН

ИТН

Диян Янчев Димов

 

 

ИТН

ИТН

Красимира Димитрова Димитрова

 

 

ИТН

ИТН

Ива Атанасова Лазарова

 

 

ИТН

ИТН

Тенчо Христозов Христозов

 

 

ИТН

ИТН

Росица Петкова Петкова

 

 

ИТН

Йовка Пенкова Йовчева

 

 

ИТН

Димитринка Павлева Павлева

 

 

ИТН

Андон-Димитър Марков Узунов

 

 

ИТН

Росица Томова Пенева

 

 

ИТН

Даниела Живкова Ралева

 

 

ИТН

Росица Диянова Кирилова

 

 

ИТН

Марин Панчев Грозев

 

 

       
       
 

Резерви

   

ГЕРБ

1. Магдалена Веселинова Гочева-

ГЕРБ

2. Радостина Митева Илиева

ГЕРБ

3. Милена Тошкова Янкова

ГЕРБ

4. Владимира Георгиева Георгиева

ГЕРБ

5.Христо Георгиев Христов

       

БСП Б

Павлинка Тенева Танева

 

 

       

ИМВ

Стефка Ангелова Русева

 

 

ИМВ

 

 

 

ИМВ

Радостина Христова Мустафа

 

 

ИМВ

 

 

 

ИМВ

Даниела Атанасова Попова

 

 

ИМВ

Станислав Пенков Марков

 

 

ИМВ

Олга Антонова Йорданова

 

 

ИМВ

Гергана Вълкова Григорова

 

 

ИМВ

Виолета Иванова Ангелова

 

 

   

 

 

ДПС

Данчо Лозев Бонев

 

 

ДПС

Исмаил Мустафа Хасан

 

 

ДПС

Расим Идриз Тасим

 

 

ДПС

Къймет Ариф Мейзин

 

 

ДПС

Хълми Бейтула Хълми

 

 

ДПС

Ерсан Метин Ферад

 

 

ДПС

Мергюл Мехмед Али

 

 

ДПС

Мустафа Байрям Али

 

 

ДПС

Ахмед Неджиб Неджиб

 

 

ДПС

Гюлджан Мартинова Стоянова

 

 

К ДБ О

ДИЯНА БОРИСОВА ЗАПРЯНОВА

 

 

К ДБ О

ЖУЛИЕНА ДАНИЕЛОВА ГОСПОДИНОВА

 

 

К ДБ О

 

 

 

К ДБ О

ГАБРИЕЛ НИКОЛОВ АТАНАСОВ

 

 

К ДБ О

МАРИЯНА ЛИЧОВА КОЛЕВА

 

 

На членовете на СИК да бъде издадено удостоверение /Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа/.

Решението на РИК 29 - Хасково подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 15.10.2021 в 18:33 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения