Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 60-ПВР/НС
Хасково, 15.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Община Ивайловград.

В РИК 29 - Хасково е постъпило писмено предложение от Кмета на Община Ивайловград, вх.  № 65/14.10.2021 г. за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжността в комисията, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка.

Към същото са приложени и списък на резервните членове , който съдържа имената на предложените лица, ЕГН, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка, предложенията на партиите и коалициите, копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите или решение за създаването на коалициите,  пълномощните на лицата, участвали в преговорите,  копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в Община Ивайловград.

РИК 29 - Хасково установи, че към писменото предложение са представени всички документи относно назначаването на СИК на територията на Община Ивайловград, както и че са изпълнени изискванията на ИК и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, РИК 29 - Хасково

Р Е Ш И:

 • Назначава съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Община Ивайловград, както следва:

Секция №

Община

Населено място

Брой членове

Длъжност

Собствено, бащино и фамилно име

Политическа Партия

291100001

Ивайловград

Ивайловград

9

Председател

Георги Петров Тодоров

БСП

291100001

Ивайловград

Ивайловград

 

Зам. председател

МАРИЯ ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА

ПП " ИТН "

291100001

Ивайловград

Ивайловград

 

Секретар

Християна Атанасова Вълканова

ПП "ГЕРБ"

291100001

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

Нели Георгиева Димова

КП „ДБ“

291100001

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

Анета Андреева Асенова

КП „ДБ“

291100001

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

Зоя Иванова Петрова

КП ИМВ

291100001

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

Асен Радков Моллов

ДПС

291100001

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

Недялка Иванова Топалова

ПП "ГЕРБ"

291100001

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

МИХАИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ПП " ИТН "

291100002

Ивайловград

Ивайловград

7

Председател

Димитрина Иванова Вълканова

ПП "ГЕРБ"

291100002

Ивайловград

Ивайловград

 

Зам. председател

Венелина Ангелова Йорданова

КП „ДБ“

291100002

Ивайловград

Ивайловград

 

Секретар

Любка Славчева Димитрова

БСП

291100002

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

Надя Михайлова Миткова

КП ИМВ

291100002

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

Весела Христова Ванева

БСП

291100002

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

Красимир Альошев Кьосев

ДПС

291100002

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

Иванка Тодорова Спасова

ПП "ГЕРБ"

291100002

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ

ПП " ИТН "

291100002

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

МАРИЯ СЛАВОВА ЯНАДЖИЕВА

ПП " ИТН "

291100003

Ивайловград

Ивайловград

9

Председател

Иван Димитров Димитров

КП ИМВ

291100003

Ивайловград

Ивайловград

 

Зам. председател

Георги Христов Карамфилов

ДПС

291100003

Ивайловград

Ивайловград

 

Секретар

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ СЛАВОВ

ПП " ИТН "

291100003

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

КЕРА КИНЕВА КОСТОВА

ПП " ИТН "

291100003

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

СНЕЖАНА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА

ПП " ИТН "

291100003

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

Боян Иванов Богданов

КП „ДБ“

291100003

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

Добринка Ангелова Петрова

БСП

291100003

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

Роза Петрова Сепетлиева

ПП "ГЕРБ"

291100003

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

Виолета Атанасова Недялкова

ПП "ГЕРБ"

291100004

Ивайловград

Ивайловград

9

Председател

Наталия Божидарова Христова

ПП "ГЕРБ"

291100004

Ивайловград

Ивайловград

 

Зам. председател

Елена Атанасова Мутафчиева

КП „ДБ“

291100004

Ивайловград

Ивайловград

 

Секретар

СОФИЯ МИРЧЕВА КОСТОВА

ПП " ИТН "

291100004

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

ВЕСКА ЕВГЕНИЕВА НЕДЕЛЧЕВА

ПП " ИТН "

291100004

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

ИВАНКА ЙОРДАНОВА ГАТЕВА

ПП " ИТН "

291100004

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

Мирослав Григоров Диков

КП ИМВ

291100004

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

Светла Неделчева Стоева

БСП

291100004

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

Андрей Костадинов Димитров

ДПС

291100004

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

Анка Ангелова Маргаритова

ПП "ГЕРБ"

291100005

Ивайловград

Ивайловград

7

Председател

Силвия Албертова Юлиянова

ПП "ГЕРБ"

291100005

Ивайловград

Ивайловград

 

Зам. председател

КРАСИМИРА ИВАНОВА ПАШОВА

ПП " ИТН "

291100005

Ивайловград

Ивайловград

 

Секретар

Златка Димитрова Петрова

БСП

291100005

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

Ана Атанасова Трамбурова

КП „ДБ“

291100005

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

Снежанка Стоянова Парасарева

КП ИМВ

291100005

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

Димитър Колев Иванов

ПП "ГЕРБ"

291100005

Ивайловград

Ивайловград

 

Член

Елена Василева Апостолова

ПП "ГЕРБ"

291100006

Ивайловград

Свирачи

7

Председател

ЕЛИСАВЕТА ВАСИЛЕВА ПАЛОВА

ПП " ИТН "

291100006

Ивайловград

Свирачи

 

Зам. председател

Емилия Асенова Делииванова

ПП "ГЕРБ"

291100006

Ивайловград

Свирачи

 

Секретар

Елена Атанасова Карамфилова

БСП

291100006

Ивайловград

Свирачи

 

Член

Валентина Атанасова Стоилова

КП „ДБ“

291100006

Ивайловград

Свирачи

 

Член

Диана Михайлова Чолакова

КП ИМВ

291100006

Ивайловград

Свирачи

 

Член

Наско  Красимиров Аргиров

ДПС

291100006

Ивайловград

Свирачи

 

Член

Марийка Георгиева Гайдарова

ПП "ГЕРБ"

291100007

Ивайловград

Драбишна

7

Председател

Панайот Николов Панайотов

ПП "ГЕРБ"

291100007

Ивайловград

Драбишна

 

Зам. председател

Галина Христова Бойдева

КП „ДБ“

291100007

Ивайловград

Драбишна

 

Секретар

МИЛКА ГЕОРГИЕВА РУКОВА

ПП " ИТН "

291100007

Ивайловград

Драбишна

 

Член

СОНЯ СТАМБОЛОВА БАБАЧЕВА

ПП " ИТН "

291100007

Ивайловград

Драбишна

 

Член

Цеца Мирославова Кондакчиева

КП ИМВ

291100007

Ивайловград

Драбишна

 

Член

Иван Ангелов Тенев

БСП

291100007

Ивайловград

Драбишна

 

Член

Тихомир Славчев Костадинов

ДПС

291100008

Ивайловград

Славеево

7

Председател

Стиляна Ясенова Жекова

ПП "ГЕРБ"

291100008

Ивайловград

Славеево

 

Зам. председател

Зоя Миткова Хасан

ДПС

291100008

Ивайловград

Славеево

 

Секретар

Росица Асенова Кьосева

БСП

291100008

Ивайловград

Славеево

 

Член

ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА АНЕВА

ПП " ИТН "

291100008

Ивайловград

Славеево

 

Член

Костадинка Петрова Ташкова

КП „ДБ“

291100008

Ивайловград

Славеево

 

Член

Тихомир Димитров Димитров

КП ИМВ

291100008

Ивайловград

Славеево

 

Член

Андриана Руменова Токова

ПП "ГЕРБ"

291100009

Ивайловград

Покрован

7

Председател

Людмила Таскова Димитрова

ПП "ГЕРБ"

291100009

Ивайловград

Покрован

 

Зам. председател

АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

ПП " ИТН "

291100009

Ивайловград

Покрован

 

Секретар

Златка Димитрова Иванова

КП ИМВ

291100009

Ивайловград

Покрован

 

Член

Димитър Вълчев Димитров

КП „ДБ“

291100009

Ивайловград

Покрован

 

Член

Светла Иванова Тодорова

БСП

291100009

Ивайловград

Покрован

 

Член

Надка Янчева Долапчиева

ДПС

291100009

Ивайловград

Покрован

 

Член

Росица Костадинова Ботева

ПП "ГЕРБ"

291100010

Ивайловград

Камилски дол

7

Председател

Любка Тенева Тодорова

БСП

291100010

Ивайловград

Камилски дол

 

Зам. председател

Димитър Николов Милчев

КП „ДБ“

291100010

Ивайловград

Камилски дол

 

Секретар

ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ДАМЯНОВ

ПП " ИТН "

291100010

Ивайловград

Камилски дол

 

Член

ПАВЛИНА СИМЕОНОВА ТРАЙКОВА

ПП " ИТН "

291100010

Ивайловград

Камилски дол

 

Член

Златка Маринова Михайлова

КП ИМВ

291100010

Ивайловград

Камилски дол

 

Член

Алие Шабан Емин

ДПС

291100010

Ивайловград

Камилски дол

 

Член

Атанас Христов Власакиев

ПП "ГЕРБ"

291100011

Ивайловград

Черни рид

7

Председател

Стоян Ангелов Козарев

КП ИМВ

291100011

Ивайловград

Черни рид

 

Зам. председател

ХРИСТО АТАНАСОВ ВЪЛКАНОВ

ПП " ИТН "

291100011

Ивайловград

Черни рид

 

Секретар

Цветослава Андонова Андонова

ПП "ГЕРБ"

291100011

Ивайловград

Черни рид

 

Член

ГЕОРГИ ЖИВКОВ БОБОТИЛОВ

ПП " ИТН "

291100011

Ивайловград

Черни рид

 

Член

Антонио Атанасов Драгнев

КП „ДБ“

291100011

Ивайловград

Черни рид

 

Член

Никола Георгиев Илчев

БСП

291100011

Ивайловград

Черни рид

 

Член

Сефтин Юсеин Хасан

ДПС

291100012

Ивайловград

Попско

7

Председател

СВЕТЛА  ТАНЕВА КОНДАКЧИЕВА

ПП " ИТН "

291100012

Ивайловград

Попско

 

Зам. председател

Елисавета Спасова Трайкова

КП „ДБ“

291100012

Ивайловград

Попско

 

Секретар

Адем Мустафов Османов

ДПС

291100012

Ивайловград

Попско

 

Член

Румен Григоров Диков

КП ИМВ

291100012

Ивайловград

Попско

 

Член

Мара Тончева Янева

БСП

291100012

Ивайловград

Попско

 

Член

Гергана Калчева Калева

ПП "ГЕРБ"

291100012

Ивайловград

Попско

 

Член

НИКОЛИНКА ПЕТРОВА ЗАФИРОВА

ПП " ИТН "

291100013

Ивайловград

Белополци

7

Председател

Юксел Мехмед Хатиболу

ДПС

291100013

Ивайловград

Белополци

 

Зам. председател

СИМЕОН МИРЧЕВ КИРАДЖИЕВ

ПП " ИТН "

291100013

Ивайловград

Белополци

 

Секретар

Валентина Руменова Петрова

ПП "ГЕРБ"

291100013

Ивайловград

Белополци

 

Член

Георги Вергилов Черешарски

КП „ДБ“

291100013

Ивайловград

Белополци

 

Член

Димитър Ангелов Козарев

КП ИМВ

291100013

Ивайловград

Белополци

 

Член

Недялка Боянова Чакърова

БСП

291100013

Ивайловград

Белополци

 

Член

Разван Шефкет Ахмед

ДПС

291100014

Ивайловград

Мандрица

7

Председател

Георги Димитров Марков

ПП "ГЕРБ"

291100014

Ивайловград

Мандрица

 

Зам. председател

Тодор Димитров Трамбуров

КП „ДБ“

291100014

Ивайловград

Мандрица

 

Секретар

ИВАН ЯНКОВ ВАСИЛЕВ

ПП " ИТН "

291100014

Ивайловград

Мандрица

 

Член

СТЕЛА ПЕТРОВА БАБАЧЕВА

ПП " ИТН "

291100014

Ивайловград

Мандрица

 

Член

Дафина Милчева Райкова

КП ИМВ

291100014

Ивайловград

Мандрица

 

Член

Христо Ангелов Хаджиев

БСП

291100014

Ивайловград

Мандрица

 

Член

Таня Гинева Атанасова

ДПС

291100015

Ивайловград

Горно луково

7

Председател

Янка Миткова Хасан

ДПС

291100015

Ивайловград

Горно луково

 

Зам. председател

ДИМИТЪР КИНЕВ КИНОВСКИ

ПП " ИТН "

291100015

Ивайловград

Горно луково

 

Секретар

Александър Димитров Хвойнов

ПП "ГЕРБ"

291100015

Ивайловград

Горно луково

 

Член

Зоя Иванова Красева

КП „ДБ“

291100015

Ивайловград

Горно луково

 

Член

Георги Иванов Райков

КП ИМВ

291100015

Ивайловград

Горно луково

 

Член

Фанка Маринова Кьосева

БСП

291100015

Ивайловград

Горно луково

 

Член

Николина Атанасова Хатибова

ПП "ГЕРБ"

291100016

Ивайловград

Белополяне

7

Председател

Милена Георгиева Танева

БСП

291100016

Ивайловград

Белополяне

 

Зам. председател

Тодор Иванов Катранджиев

КП „ДБ“

291100016

Ивайловград

Белополяне

 

Секретар

Михаил Митков Петров

ПП "ГЕРБ"

291100016

Ивайловград

Белополяне

 

Член

НЕДЯЛКА ЯНЕВА КЕТЕНЕВА

ПП " ИТН "

291100016

Ивайловград

Белополяне

 

 Член

Янка Миткова Чолакова

КП ИМВ

291100016

Ивайловград

Белополяне

 

 Член

Ирина Николова Атанасова

ДПС

291100016

Ивайловград

Белополяне

 

 Член

Емилия Райчева Бодурова

ПП "ГЕРБ"

291100017

Ивайловград

Плевун

7

Председател

Мария Димитрова Найденова

ПП "ГЕРБ"

291100017

Ивайловград

Плевун

 

Зам. председател

ИВАН САШЕВ МИЛЕВ

ПП " ИТН "

291100017

Ивайловград

Плевун

 

Секретар

Елена Димитрова Димитрова

КП ИМВ

291100017

Ивайловград

Плевун

 

Член

СИЯНА ДИЛИЯНОВА НЕДЕЛЧЕВА-ГЕОРГИЕВА

ПП " ИТН "

291100017

Ивайловград

Плевун

 

Член

Фотини Колева Чакърова

КП „ДБ“

291100017

Ивайловград

Плевун

 

Член

Миче Иванова Тодорова

БСП

291100017

Ивайловград

Плевун

 

Член

Мехмедали Зекирия Хатиб

ДПС

291100018

Ивайловград

Кондово

7

Председател

Надя Любомирова Младенова

ПП "ГЕРБ"

291100018

Ивайловград

Кондово

 

Зам. председател

Никола Христов Чакъров

КП „ДБ“

291100018

Ивайловград

Кондово

 

Секретар

Христо Михалев Михалев

БСП

291100018

Ивайловград

Кондово

 

Член

МИЛКО ВАСИЛЕВ ЯНКОВ

ПП " ИТН "

291100018

Ивайловград

Кондово

 

Член

Христо Милчев Христов

КП ИМВ

291100018

Ивайловград

Кондово

 

Член

Альоша Славчев Михалев

ДПС

291100018

Ивайловград

Кондово

 

Член

Ася Асенова Бекярова

ПП "ГЕРБ"

291100019

Ивайловград

Кобилино

7

Председател

Симеон Ламбов Неделчев

БСП

291100019

Ивайловград

Кобилино

 

Зам. председател

НИКОЛИНКА МИХАЙЛОВА СТАНКОВА

ПП " ИТН "

291100019

Ивайловград

Кобилино

 

Секретар

Мюмюн Хасан Сюлейманоглу

ДПС

291100019

Ивайловград

Кобилино

 

Член

ЕЛКА МИЛЧЕВА КАЛЕНДЖИЕВА

ПП " ИТН "

291100019

Ивайловград

Кобилино

 

Член

Величка Кирилова Маринчева

КП „ДБ“

291100019

Ивайловград

Кобилино

 

Член

Пламен Андреев Терзиев

КП ИМВ

291100019

Ивайловград

Кобилино

 

Член

Гергана Георгиева Терзиева

ПП "ГЕРБ"

291100020

Ивайловград

Железино

7

Председател

Самет Мехмед Хасан

ДПС

291100020

Ивайловград

Железино

 

Зам. председател

Станимир Сашев Милев

КП „ДБ“

291100020

Ивайловград

Железино

 

Секретар

Расим Иванов Митев

ПП "ГЕРБ"

291100020

Ивайловград

Железино

 

Член

ТЕОДОР СТАНИСЛАВОВ МАНОЛОВ

ПП " ИТН "

291100020

Ивайловград

Железино

 

Член

ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ПП " ИТН "

291100020

Ивайловград

Железино

 

Член

Елена  Георгиева Герджикова

КП ИМВ

291100020

Ивайловград

Железино

 

Член

Петър Димитров Чанков

БСП

291100020

Ивайловград

Железино

 

Член

Наим Мехмед Мюмюн

ПП "ГЕРБ"

291100020

Ивайловград

Железино

 

Член

Цанко Христинов Митков

ПП "ГЕРБ"

291100021

Ивайловград

Планинец

7

Председател

ДИМИТРИНА ВАСИЛЕВА МИЛЕВА

ПП " ИТН "

291100021

Ивайловград

Планинец

 

Зам. председател

Фахри Юсеин Мутлу

ДПС

291100021

Ивайловград

Планинец

 

Секретар

Марияна Христова Миткова

БСП

291100021

Ивайловград

Планинец

 

Член

АТАНАС ИЛИЕВ ЗАФИРОВ

ПП " ИТН "

291100021

Ивайловград

Планинец

 

Член

Васил Иванов Петров

КП „ДБ“

291100021

Ивайловград

Планинец

 

Член

Антон Ангелов Налбантов

КП ИМВ

291100021

Ивайловград

Планинец

 

Член

Тинка Илиева Чакърова

ПП "ГЕРБ"

291100022

Ивайловград

Гугутка

7

Председател

Ленко Николов Чотров

ПП "ГЕРБ"

291100022

Ивайловград

Гугутка

 

Зам. председател

ИВАНКА НЕДЯЛКОВА ПАВЛОВА

ПП " ИТН "

291100022

Ивайловград

Гугутка

 

Секретар

Михаил Огнянов Александров

ДПС

291100022

Ивайловград

Гугутка

 

Член

Антоанета Марионова Бодурова

КП „ДБ“

291100022

Ивайловград

Гугутка

 

Член

Румяна Симеонова Стоянова

КП ИМВ

291100022

Ивайловград

Гугутка

 

Член

Стоян Юриев Стоянов

БСП

291100022

Ивайловград

Гугутка

 

Член

Хайрие Осман Шабан

ПП "ГЕРБ"

291100023

Ивайловград

Конници

7

Председател

Гюлтен Мюмюн Халилолу

ПП "ГЕРБ"

291100023

Ивайловград

Конници

 

Зам. председател

ПАВЕЛ ПЕТКОВ ПАВЛОВ

ПП " ИТН "

291100023

Ивайловград

Конници

 

Секретар

Матей Георгиев Райков

КП „ДБ“

291100023

Ивайловград

Конници

 

Член

Веселина Кръстева Терзиева

КП ИМВ

291100023

Ивайловград

Конници

 

Член

Мюмюн Хасан Халилолу

ДПС

291100023

Ивайловград

Конници

 

Член

Красимир Димитров Димитров

БСП

291100023

Ивайловград

Конници

 

Член

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ РИМПОПОВ

ПП " ИТН "

 • Утвърждава списъка на резервните членове, както следва:

Златка Иванова Бахчеванова

БСП за България

Тонка Петкова Грозданова

БСП за България

Янка Георгиева Анастасова

БСП за България

Галина Георгиева Пехливанова

БСП за България

Елеонора  Маринова Кьосева

БСП за България

Веселин Христов Шаков

БСП за България

Стамбол Димитров Стоев

Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! НИЕ ИДВАМЕ!"

Райна Симеонова Манолова

Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! НИЕ ИДВАМЕ!"

Мариян Атанасов Парасарев

Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! НИЕ ИДВАМЕ!"

Радка Димитрова Гелимачева

Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ! НИЕ ИДВАМЕ!"

Атанас Митков Михайлов

ДПС

Мюмюн Касим Мехмед

ДПС

Росица Трифонова Карачомакова

ПП "ГЕРБ"

Георги Иванов Карачомаков

ПП "ГЕРБ"

Венетка Христова Иванова

ПП "ГЕРБ"

Йорданка Христова Михайлова

ПП "ГЕРБ"

На членовете на СИК да бъде издадено удостоверение /Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа/.

Решението на РИК 29 - Хасково подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

 

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 15.10.2021 в 18:31 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения