Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 6-НС
Хасково, 28.09.2021

ОТНОСНО: Определяне срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за народни представители;

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т.8 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение  № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК-София, РИК 29- Хасково

Р Е Ш И:

            Началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители в Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасково за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., е 30 септември 2021 г., 9:00ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17:00 ч. на 12 октомври 2021 г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 12 октомври 2021 г.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 28.09.2021 в 17:46 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения