Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 59-ПВР/НС
Хасково, 15.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Община Любимец.

В РИК 29 - Хасково е постъпило писмено предложение от Кмета на Община Любимец, вх.  № 63/14.10.2021 г. за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжността в комисията, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка.

Към същото са приложени и списък на резервните членове , който съдържа имената на предложените лица, ЕГН, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка, предложенията на партиите и коалициите, копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите или решение за създаването на коалициите,  пълномощните на лицата, участвали в преговорите,  копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в Община Любимец.

РИК 29 - Хасково установи, че към писменото предложение са представени всички документи относно назначаването на СИК на територията на Община Любимец, както и че са изпълнени изискванията на ИК и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, РИК 29 - Хасково

Р Е Ш И:

 • Назначава съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Община Любимец, както следва:

Секция №

Община

Населено място

Брой членове

Длъжност

Собствено, бащино и фамилно име

Политическа Партия

291700001

Любимец

Любимец

9

Председател

Виолета Кирилова Алекова

ГЕРБ-СДС

291700001

Любимец

Любимец

 

Зам. председател

Павлина Каменова Иванова

Изправи се!Мутри вън!

291700001

Любимец

Любимец

 

Секретар

Милю Колев Иванов

БСП-за България

291700001

Любимец

Любимец

 

Член

Петронка Пашинова Балашева

БСП-за България

291700001

Любимец

Любимец

 

Член

Нина Стоянова Крайчева

ГЕРБ-СДС

291700001

Любимец

Любимец

 

Член

Гинка Георгиева Рогачева

ДПС

291700001

Любимец

Любимец

 

Член

Виолета Иванова Георгиева

ПП„ИТН„

291700001

Любимец

Любимец

 

Член

Емилия Райкова Георгиева

ПП„ИТН„

291700001

Любимец

Любимец

 

Член

Таня Миткова Йорданова

ДБ

291700002

Любимец

Любимец

9

Председател

 Петя Иванова Иванова

ДПС

291700002

Любимец

Любимец

 

Зам. председател

Елена Георгиева Терзиева

ГЕРБ-СДС

291700002

Любимец

Любимец

 

Секретар

Катя Георгиева Иванова

ПП„ИТН„

291700002

Любимец

Любимец

 

Член

Къна Димитрова Сарафова

БСП-за България

291700002

Любимец

Любимец

 

Член

Надежда Пейчева Пеева

ГЕРБ-СДС

291700002

Любимец

Любимец

 

Член

Емилия Нейчева Иванова

ПП„ИТН„

291700002

Любимец

Любимец

 

Член

Красимира Георгиева Филева

ПП„ИТН„

291700002

Любимец

Любимец

 

Член

Веселинка Георгиева Кацарска

Изправи се!Мутри вън!

291700002

Любимец

Любимец

 

Член

Диляна Кирилова Иванова

ДБ

291700003

Любимец

Любимец

9

Председател

Мариана Дойчева Голева

БСП-за България

291700003

Любимец

Любимец

 

Зам. председател

Кристина Стоянова Петрова

ПП„ИТН„

291700003

Любимец

Любимец

 

Секретар

Гергана Богданова Атанасова

ГЕРБ-СДС

291700003

Любимец

Любимец

 

Член

Димитрина Георгиева Харишева

ГЕРБ-СДС

291700003

Любимец

Любимец

 

Член

Дафинка Никова Колева

ДПС

291700003

Любимец

Любимец

 

Член

Иван Тенчев Дюлгеров

ПП„ИТН„

291700003

Любимец

Любимец

 

Член

Гюнай Мехмед Идрис

ПП„ИТН„

291700003

Любимец

Любимец

 

Член

Емилия Димитрова Лилянова

Изправи се!Мутри вън!

291700003

Любимец

Любимец

 

Член

Ирена Емилова Георгиева

ДБ

291700004

Любимец

Любимец

9

Председател

Златомира Миткова Атанасова

ПП„ИТН„

291700004

Любимец

Любимец

 

Зам. председател

 Диана Славчева Янакиева

ГЕРБ-СДС

291700004

Любимец

Любимец

 

Секретар

Недялка Христова Василева

БСП-за България

291700004

Любимец

Любимец

 

Член

Тодорка Сребрева Трифонова

ГЕРБ-СДС

291700004

Любимец

Любимец

 

Член

Жечка Иванова Тодорова

ГЕРБ-СДС

291700004

Любимец

Любимец

 

Член

Милена Христова Бозалиева

ДПС

291700004

Любимец

Любимец

 

Член

Георги Даниелов Стайков

ПП„ИТН„

291700004

Любимец

Любимец

 

Член

Киряк Димитров Киряков

Изправи се!Мутри вън!

291700004

Любимец

Любимец

 

Член

Евелина Георгиева Велинова

ДБ

291700005

Любимец

Любимец

9

Председател

Севги Зекирие Ахмет

ПП„ИТН„

291700005

Любимец

Любимец

 

Зам. председател

Мария Димова Христова

ДБ

291700005

Любимец

Любимец

 

Секретар

 Таня Георгиева Станкова

ГЕРБ-СДС

291700005

Любимец

Любимец

 

Член

Таня Георгиева Видева

ГЕРБ-СДС

291700005

Любимец

Любимец

 

Член

Татяна Иванова Димитрова

ГЕРБ-СДС

291700005

Любимец

Любимец

 

Член

Танка Георгиева Писарева

ДПС

291700005

Любимец

Любимец

 

Член

Пенка Георгиева Иванова

БСП-за България

291700005

Любимец

Любимец

 

Член

Татяна Димитрова Маркова

ПП„ИТН„

291700005

Любимец

Любимец

 

Член

Живко Ангелов Чочин

Изправи се!Мутри вън!

291700006

Любимец

Любимец

9

Председател

 Недялка Нецова Белчева

ГЕРБ-СДС

291700006

Любимец

Любимец

 

Зам. председател

Костадина Иванова Тенева

БСП-за България

291700006

Любимец

Любимец

 

Секретар

Атанас Митков Атанасов

ПП„ИТН„

291700006

Любимец

Любимец

 

Член

Димитрина Александрова Димитрова

ГЕРБ-СДС

291700006

Любимец

Любимец

 

Член

Златка Иванова Радойнова

ДПС

291700006

Любимец

Любимец

 

Член

Тихомир Георгиев Тонев

ПП„ИТН„

291700006

Любимец

Любимец

 

Член

Дарин Димитров Сивов

ПП„ИТН„

291700006

Любимец

Любимец

 

Член

Катя Йорданова Чанлиева

Изправи се!Мутри вън!

291700006

Любимец

Любимец

 

Член

Цвета Костадинова Вълчанова

ДБ

291700007

Любимец

Любимец

9

Председател

Ружа Борисова Петрова

ДПС

291700007

Любимец

Любимец

 

Зам. председател

Антоанета Пейчева Караиванова

ПП„ИТН„

291700007

Любимец

Любимец

 

Секретар

Христина Петрова Христова

ГЕРБ-СДС

291700007

Любимец

Любимец

 

Член

Весела Георгиева Русева

ГЕРБ-СДС

291700007

Любимец

Любимец

 

Член

Кирилка Петрова Къркаличева

БСП-за България

291700007

Любимец

Любимец

 

Член

Йовка Димитрова Гинева

ПП„ИТН„

291700007

Любимец

Любимец

 

Член

Борислав Иванов Иванов

ПП„ИТН„

291700007

Любимец

Любимец

 

Член

Цветка Йораднова Тошева

Изправи се!Мутри вън!

291700007

Любимец

Любимец

 

Член

Добрина Миланова Иванова

ДБ

291700008

Любимец

Любимец

7

Председател

Ваня Атанасова Чуколова

ГЕРБ-СДС

291700008

Любимец

Любимец

 

Зам. председател

Анна Атанасова Апостолова

ДПС

291700008

Любимец

Любимец

 

Секретар

Елена Ангелова Янчева

ПП„ИТН„

291700008

Любимец

Любимец

 

Член

Радка Иванова Грудева

БСП-за България

291700008

Любимец

Любимец

 

Член

Мирослава Тенчева Митева

ПП„ИТН„

291700008

Любимец

Любимец

 

Член

Марийка Кирева Филипова

Изправи се!Мутри вън!

291700008

Любимец

Любимец

 

Член

Петя Станева Димитрова

ДБ

291700009

Любимец

Любимец

7

Председател

Кръстю Звезданов Тодев

БСП-за България

291700009

Любимец

Любимец

 

Зам. председател

Наталия Антонова Петрова

ПП„ИТН„

291700009

Любимец

Любимец

 

Секретар

Елена Николова Панайотова

ДПС

291700009

Любимец

Любимец

 

Член

 Таня Димитрова Тошева

ГЕРБ-СДС

291700009

Любимец

Любимец

 

Член

Елена Иванова Цветкова

БСП-за България

291700009

Любимец

Любимец

 

Член

Гуда Петрова Янкова

Изправи се!Мутри вън!

291700009

Любимец

Любимец

 

Член

Гинка Петрова Иванова

ДБ

291700010

Любимец

Любимец

9

Председател

Пламен Петров Петков

ПП„ИТН„

291700010

Любимец

Любимец

 

Зам. председател

Таня Трендафилова Желязкова

ГЕРБ-СДС

291700010

Любимец

Любимец

 

Секретар

Антония Георгиева Камберова

ДБ

291700010

Любимец

Любимец

 

Член

 Антоанета Стефанова Тинешева

ГЕРБ-СДС

291700010

Любимец

Любимец

 

Член

Катя Атанасова Морякова

ДПС

291700010

Любимец

Любимец

 

Член

Петър Димитров Спиров

БСП-за България

291700010

Любимец

Любимец

 

Член

Атанас Николов Перистеров

ПП„ИТН„

291700010

Любимец

Любимец

 

Член

Женя Стефанова Златанова

Изправи се!Мутри вън!

291700010

Любимец

Любимец

 

Член

Диан Стефанов Григоров

ДБ

291700011

Любимец

Любимец

7

Председател

Марияна Иванова Арабаджиева

ГЕРБ-СДС

291700011

Любимец

Любимец

 

Зам. председател

Нели Делчева Георгиева

ДБ

291700011

Любимец

Любимец

 

Секретар

Тодор Димитров Тодоров

БСП-за България

291700011

Любимец

Любимец

 

Член

Радко Иванов Илиев

ГЕРБ-СДС

291700011

Любимец

Любимец

 

Член

Райна Ангелова Николова

ДПС

291700011

Любимец

Любимец

 

Член

Дима Павлова Павлова

ПП„ИТН„

291700011

Любимец

Любимец

 

Член

Митко Пенчев Димитров

Изправи се!Мутри вън!

291700012

Любимец

с. Лозен

7

Председател

Петър Димчев Иванов

ГЕРБ-СДС

291700012

Любимец

с. Лозен

 

Зам. председател

Ангел Атанасов Ангелов

ПП„ИТН„

291700012

Любимец

с. Лозен

 

Секретар

Георги Атанасов Ангелов

ДБ

291700012

Любимец

с. Лозен

 

Член

Емилия Веселинова Дамянова

ГЕРБ-СДС

291700012

Любимец

с. Лозен

 

Член

Фердинанд Иванов Фердинандов

ДПС

291700012

Любимец

с. Лозен

 

Член

Росица Диханова  Русинова

БСП-за България

291700012

Любимец

с. Лозен

 

Член

Величка Ангелова Христова

Изправи се!Мутри вън!

291700013

Любимец

с. Белица

7

Председател

Мария Атанасова Христова

ПП„ИТН„

291700013

Любимец

с. Белица

 

Зам. председател

Петя Петрова Карамфилова

ДПС

291700013

Любимец

с. Белица

 

Секретар

Ниделина Стойчева Тръндева

ГЕРБ-СДС

291700013

Любимец

с. Белица

 

Член

Георги Тенев Узунов

БСП-за България

291700013

Любимец

с. Белица

 

Член

Живко Димов Иванов

ПП„ИТН„

291700013

Любимец

с. Белица

 

Член

Божанка Карчева Илиева

Изправи се!Мутри вън!

291700013

Любимец

с. Белица

 

Член

Севина  Нежлиева Шакирова

ДБ

291700014

Любимец

с. Георги Добрево

7

Председател

Денка Иванова Христова

БСП-за България

291700014

Любимец

с. Георги Добрево

 

Зам. председател

Мирослав Василев Василев

ПП„ИТН„

291700014

Любимец

с. Георги Добрево

 

Секретар

Паун Анастасов Попов

ДБ

291700014

Любимец

с. Георги Добрево

 

Член

 Грозьо Георгиев Грозев

ГЕРБ-СДС

291700014

Любимец

с. Георги Добрево

 

Член

  Сабахтин Сюлейман Осман

ДПС

291700014

Любимец

с. Георги Добрево

 

Член

Феим Емилов Георгиев

Изправи се!Мутри вън!

291700014

Любимец

с. Георги Добрево

 

Член

Мария Иванова Георгиева

ДБ

291700015

Любимец

с. Йерусалимово

7

Председател

Татяна Иванова Иванова

ДБ

291700015

Любимец

с. Йерусалимово

 

Зам. председател

Галина Иванова Тодорова

ГЕРБ-СДС

291700015

Любимец

с. Йерусалимово

 

Секретар

Иван Илиянов Тошев

Изправи се!Мутри вън!

291700015

Любимец

с. Йерусалимово

 

Член

Валя Ѝорданова Бакалова

ПП„ИТН„

291700015

Любимец

с. Йерусалимово

 

Член

Петя Руменова Желязкова

ГЕРБ-СДС

291700015

Любимец

с. Йерусалимово

 

Член

Петя Стоянова Славова

ДПС

291700015

Любимец

с. Йерусалимово

 

Член

Живка Георгиева Колева

БСП-за България

291700016

Любимец

с. Малко градище

7

Председател

 Василка Славчева Боримечева

ГЕРБ-СДС

291700016

Любимец

с. Малко градище

 

Зам. председател

Александър Атанасов Хонтов

БСП-за България

291700016

Любимец

с. Малко градище

 

Секретар

Нина Стоичкова Прухлева

ДПС

291700016

Любимец

с. Малко градище

 

Член

Татяна Димитрова Топалова

ГЕРБ-СДС

291700016

Любимец

с. Малко градище

 

Член

Стоян Николов Стоянов

ПП„ИТН„

291700016

Любимец

с. Малко градище

 

Член

Мария Димитрова Трифонова

Изправи се!Мутри вън!

291700016

Любимец

с. Малко градище

 

Член

Живка Петрова Гьорчева

ДБ

291700017

Любимец

с. Вълче поле

7

Председател

Габриела Пламенова Костова

ПП„ИТН„

291700017

Любимец

с. Вълче поле

 

Зам. председател

Мариана Димитрова Паскалева

ГЕРБ-СДС

291700017

Любимец

с. Вълче поле

 

Секретар

Любомир  Любомиров Минков

ДБ

291700017

Любимец

с. Вълче поле

 

Член

 Димитрина Павлова Костадинова

ДПС

291700017

Любимец

с. Вълче поле

 

Член

Елена Павлова Манолова

БСП-за България

291700017

Любимец

с. Вълче поле

 

Член

Борис Веселинов Петров

ПП„ИТН„

291700017

Любимец

с. Вълче поле

 

Член

Мария Петрова Николова

Изправи се!Мутри вън!

291700018

Любимец

с. Дъбовец

7

Председател

Пепка  Илиева Господинова

ДБ

291700018

Любимец

с. Дъбовец

 

Зам. председател

Димитър Пеев Пеев

Изправи се!Мутри вън!

291700018

Любимец

с. Дъбовец

 

Секретар

Борислав Димитров Христов

ПП„ИТН„

291700018

Любимец

с. Дъбовец

 

Член

Кольо Митков Колев

ПП„ИТН„

291700018

Любимец

с. Дъбовец

 

Член

Петър Ангелов Линев

БСП-за България

291700018

Любимец

с. Дъбовец

 

Член

Ставри Георгиев Ставрев

ДПС

291700018

Любимец

с. Дъбовец

 

Член

Димитрина Иванова Янакиева

ГЕРБ-СДС

291700019

Любимец

с. Оряхово

7

Председател

 Николинка Трифонова Карагьозова

БСП-за България

291700019

Любимец

с. Оряхово

 

Зам. председател

Делян Петров Христов

ПП„ИТН„

291700019

Любимец

с. Оряхово

 

Секретар

 Димитринка Делчева Янкова

ГЕРБ-СДС

291700019

Любимец

с. Оряхово

 

Член

Георги Николаев Георгиев

ГЕРБ-СДС

291700019

Любимец

с. Оряхово

 

Член

Станиела Костова Атанасова

ДПС

291700019

Любимец

с. Оряхово

 

Член

Тихомир Любенов Илиев

Изправи се!Мутри вън!

291700019

Любимец

с. Оряхово

 

Член

Рени Георгиева Иванова

ДБ

291700020

Любимец

с. Васково

7

Председател

Любен Николов Николов

ПП„ИТН„

291700020

Любимец

с. Васково

 

Зам. председател

Стивън Живков Костадинов

ДБ

291700020

Любимец

с. Васково

 

Секретар

Донка Накова Иванова

ДПС

291700020

Любимец

с. Васково

 

Член

Елена Благомирова Марковска

ГЕРБ-СДС

291700020

Любимец

с. Васково

 

Член

Матю Илиев Матев

БСП-за България

291700020

Любимец

с. Васково

 

Член

Анастасия Андонова Андонова

ПП„ИТН„

291700020

Любимец

с. Васково

 

Член

Радослав Митков Шидеров

Изправи се!Мутри вън!

На членовете на СИК да бъде издадено удостоверение /Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа/.

Решението на РИК 29 - Хасково подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 15.10.2021 в 18:29 часа

Свързани решения:

70-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения