Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 58-ПВР/НС
Хасково, 15.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Община Маджарово.

В РИК 29 - Хасково е постъпило писмено предложение от Кмета на Община Маджарово, вх.  № 52/13.10.2021 г. за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжността в комисията, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка.

Към същото са приложени и списък на резервните членове , който съдържа имената на предложените лица, ЕГН, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка, предложенията на партиите и коалициите, копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите или решение за създаването на коалициите,  пълномощните на лицата, участвали в преговорите,  копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в Община Маджарово.

РИК 29 - Хасково установи, че към писменото предложение са представени всички документи относно назначаването на СИК на територията на Община Маджарово, както и че са изпълнени изискванията на ИК и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, РИК 29 - Хасково

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Община Маджарово, както следва:

Секция №

Община

Населено място

Брой членове

Длъжност

Собствено, бащино и фамилно име

Политическа Партия

291800001

МАДЖАРОВО

МАДЖАРОВО

9

Председател

Маринела Станиславова Бартак

ИТН

291800001

МАДЖАРОВО

МАДЖАРОВО

 

Зам. председател

Надежда Живкова Иванова

ГЕРБ

291800001

МАДЖАРОВО

МАДЖАРОВО

 

Секретар

Виолета Петрова Арабаджиева

ИМВ

291800001

МАДЖАРОВО

МАДЖАРОВО

 

Член

Росен Николаев Пеневски

ИТН

291800001

МАДЖАРОВО

МАДЖАРОВО

 

Член

Михаил Иванова Найденов

ГЕРБ

291800001

МАДЖАРОВО

МАДЖАРОВО

 

Член

Ангел Димитров Вълчев

БСП

291800001

МАДЖАРОВО

МАДЖАРОВО

 

Член

Цветомира Любенова Ангелова

ДБ

291800001

МАДЖАРОВО

МАДЖАРОВО

 

Член

Стела Хубенова Маринова

ДПС

291800001

МАДЖАРОВО

МАДЖАРОВО

 

Член

Савко Атанасов Райчев

ИТН

291800002

МАДЖАРОВО

БОРИСЛАВЦИ

7

Председател

Кирчо Господинов Рибагин

ИТН

291800002

МАДЖАРОВО

БОРИСЛАВЦИ

 

Зам. председател

Марияна Павлинова Чоева

ГЕРБ

291800002

МАДЖАРОВО

БОРИСЛАВЦИ

 

Секретар

Анка Илиева Чолакова

БСП

291800002

МАДЖАРОВО

БОРИСЛАВЦИ

 

Член

Тодор Христонов Ставрев

ГЕРБ

291800002

МАДЖАРОВО

БОРИСЛАВЦИ

 

Член

Кралю Вълчев Кралев

ДБ

291800002

МАДЖАРОВО

БОРИСЛАВЦИ

 

Член

Мария Георгиева Чолакова

ДПС

291800002

МАДЖАРОВО

БОРИСЛАВЦИ

 

Член

Кръстинка Колева Христова

ИМВ

291800003

МАДЖАРОВО

ГОРНО ПОЛЕ

7

Председател

Радка Иванова Краева

ГЕРБ

291800003

МАДЖАРОВО

ГОРНО ПОЛЕ

 

Зам. председател

Валентина Гришева Илиева

ДБ

291800003

МАДЖАРОВО

ГОРНО ПОЛЕ

 

Секретар

Мила Стоянова Мечелиева

ИТН

291800003

МАДЖАРОВО

ГОРНО ПОЛЕ

 

Член

Добри Недев Добрев

БСП

291800003

МАДЖАРОВО

ГОРНО ПОЛЕ

 

Член

Шермин Фахридин Юмер

ДПС

291800003

МАДЖАРОВО

ГОРНО ПОЛЕ

 

Член

Валентина Христова Петкова

ИТН

291800003

МАДЖАРОВО

ГОРНО ПОЛЕ

 

Член

Златка Йорданова Станчева

ИМВ

291800004

МАДЖАРОВО

ДОЛНИ ГЛАВАНАК

7

Председател

Светла Славчева Славчева

ИТН

291800004

МАДЖАРОВО

ДОЛНИ ГЛАВАНАК

 

Зам.председател

Хатидже Азис Мустафа

ДПС

291800004

МАДЖАРОВО

ДОЛНИ ГЛАВАНАК

 

Секретар

Делка Георгиева Кашева

БСП

291800004

МАДЖАРОВО

ДОЛНИ ГЛАВАНАК

 

Член

Димитрина Георгиева Колева

ГЕРБ

291800004

МАДЖАРОВО

ДОЛНИ ГЛАВАНАК

 

Член

Зара Трендафилова Емилова

ГЕРБ

291800004

МАДЖАРОВО

ДОЛНИ ГЛАВАНАК

 

Член

Лиляна Атанасова Стоянова

ДБ

291800004

МАДЖАРОВО

ДОЛНИ ГЛАВАНАК

 

Член

Хава Рамадан Селим

ИМВ

291800005

МАДЖАРОВО

ДОЛНО СЪДИЕВО

7

Председател

Мария Маркова Стояновска

ИТН

291800005

МАДЖАРОВО

ДОЛНО СЪДИЕВО

 

Зам.председател

Джейлян Галип Сали

ДПС

291800005

МАДЖАРОВО

ДОЛНО СЪДИЕВО

 

Секретар

Боряна Георгиева Стоева

ГЕРБ

291800005

МАДЖАРОВО

ДОЛНО СЪДИЕВО

 

Член

Нутие Ахмед Касим

БСП

291800005

МАДЖАРОВО

ДОЛНО СЪДИЕВО

 

Член

Мария Василева Армутлиева

ДБ

291800005

МАДЖАРОВО

ДОЛНО СЪДИЕВО

 

Член

Светлана Карамфилова Иванова

ГЕРБ

291800005

МАДЖАРОВО

ДОЛНО СЪДИЕВО

 

Член

Хасан Шезаин Хасан

ИМВ

291800006

МАДЖАРОВО

ЕФРЕМ

7

Председател

Марийка Стефанова Николова

БСП

291800006

МАДЖАРОВО

ЕФРЕМ

 

Зам.председател

Милена Делчева Янева

ГЕРБ

291800006

МАДЖАРОВО

ЕФРЕМ

 

Секретар

Катя Атанасова Рибагина

ИТН

291800006

МАДЖАРОВО

ЕФРЕМ

 

Член

Жени Симеонова Пеневска

ИТН

291800006

МАДЖАРОВО

ЕФРЕМ

 

Член

Христо Веселинов Стоянов

ДБ

291800006

МАДЖАРОВО

ЕФРЕМ

 

Член

Иванчо Георгиев Станков

ДПС

291800006

МАДЖАРОВО

ЕФРЕМ

 

Член

Иванка Колева Михайлова

ИМВ

291800007

МАДЖАРОВО

ЗЛАТОУСТОВО

7

Председател

Василка Пасева Христова

БСП

291800007

МАДЖАРОВО

ЗЛАТОУСТОВО

 

Зам.председател

Антоанета Димитрова Черноморска

ДБ

291800007

МАДЖАРОВО

ЗЛАТОУСТОВО

 

Секретар

Милчо Георгиев Щилянов

ИТН

291800007

МАДЖАРОВО

ЗЛАТОУСТОВО

 

Член

Димчо Марчев Делчев

ГЕРБ

291800007

МАДЖАРОВО

ЗЛАТОУСТОВО

 

Член

Тодорка Петрова Николова

ГЕРБ

291800007

МАДЖАРОВО

ЗЛАТОУСТОВО

 

Член

Фикрет Османов Хабилов

ДПС

291800007

МАДЖАРОВО

ЗЛАТОУСТОВО

 

Член

Вълкан Тянков Тянков

ИМВ

291800008

МАДЖАРОВО

ТОПОЛОВО

7

Председател

Нурджан Хабип Хамид

ИТН

291800008

МАДЖАРОВО

ТОПОЛОВО

 

Зам.председател

Айшегюл Шюкри Юсуф

ДПС

291800008

МАДЖАРОВО

ТОПОЛОВО

 

Секретар

Тянка Добрева Стоева

ГЕРБ

291800008

МАДЖАРОВО

ТОПОЛОВО

 

Член

Гела Димова Чиплакова

БСП

291800008

МАДЖАРОВО

ТОПОЛОВО

 

Член

Айхан Зекерие Юсеин

ДБ

291800008

МАДЖАРОВО

ТОПОЛОВО

 

Член

Силвия Стойчева Иванова

ГЕРБ

291800008

МАДЖАРОВО

ТОПОЛОВО

 

Член

Атанас Димитров Атанасов

ИМВ

291800009

МАДЖАРОВО

МАЛКО БРЯГОВО

7

Председател

Денка Петкова Личева

ДБ

291800009

МАДЖАРОВО

МАЛКО БРЯГОВО

 

Зам.председател

Петронка Вълчева Димова

ГЕРБ

291800009

МАДЖАРОВО

МАЛКО БРЯГОВО

 

Секретар

Таня Янева Барбова

ИТН

291800009

МАДЖАРОВО

МАЛКО БРЯГОВО

 

Член

Марийка Иванова Николова

БСП

291800009

МАДЖАРОВО

МАЛКО БРЯГОВО

 

Член

Краса Георгиева Белева

ДПС

291800009

МАДЖАРОВО

МАЛКО БРЯГОВО

 

Член

Христо Николаев Христов

ИТН

291800009

МАДЖАРОВО

МАЛКО БРЯГОВО

 

Член

Димчо Георгиев Белев

ИМВ

291800010

МАДЖАРОВО

РЪЖЕНОВО

7

Председател

Златко Димитров Златев

ДБ

291800010

МАДЖАРОВО

РЪЖЕНОВО

 

Зам.председател

Десислава Трендафилова Емилова

ГЕРБ

291800010

МАДЖАРОВО

РЪЖЕНОВО

 

Секретар

Станимир Йорданов Ангелов

ИТН

291800010

МАДЖАРОВО

РЪЖЕНОВО

 

Член

Вангел Тодоров Николов

БСП

291800010

МАДЖАРОВО

РЪЖЕНОВО

 

Член

Садет Сюлейман Шакир

ДПС

291800010

МАДЖАРОВО

РЪЖЕНОВО

 

Член

Мелинт Юксел Хаджиахмед

ГЕРБ

291800010

МАДЖАРОВО

РЪЖЕНОВО

 

Член

Георги Михайлов Картелов

ИМВ

291800011

МАДЖАРОВО

СЕЛСКА ПОЛЯНА

7

Председател

Юсеин Хюсню Юсеин

ДПС

291800011

МАДЖАРОВО

СЕЛСКА ПОЛЯНА

 

Зам.председател

Теодора Пламенова Мазгалова

ГЕРБ

291800011

МАДЖАРОВО

СЕЛСКА ПОЛЯНА

 

Секретар

Кремена Людмилова Николова

ДБ

291800011

МАДЖАРОВО

СЕЛСКА ПОЛЯНА

 

Член

Анка Асенова Михайлова

БСП

291800011

МАДЖАРОВО

СЕЛСКА ПОЛЯНА

 

Член

Димитрина Стойчева Лозева

ГЕРБ

291800011

МАДЖАРОВО

СЕЛСКА ПОЛЯНА

 

Член

Васил Иванов Лазаров

ИТН

291800011

МАДЖАРОВО

СЕЛСКА ПОЛЯНА

 

Член

Яни Русев Георгиев

ИМВ

291800012

МАДЖАРОВО

СЕНОКЛАС

7

Председател

Димитър Тенев Арабаджиев

ИМВ

291800012

МАДЖАРОВО

СЕНОКЛАС

 

Зам.председател

Веселина Ангелова Тодорова

ГЕРБ

291800012

МАДЖАРОВО

СЕНОКЛАС

 

Секретар

Мата Иванова Георгиева

ИТН

291800012

МАДЖАРОВО

СЕНОКЛАС

 

Член

Георги Маринов Георгиев

БСП

291800012

МАДЖАРОВО

СЕНОКЛАС

 

Член

Евгения Стефанова Демирева

ДБ

291800012

МАДЖАРОВО

СЕНОКЛАС

 

Член

Кирчо Колев Кирчев

ДПС

291800012

МАДЖАРОВО

СЕНОКЛАС

 

Член

Димитрина Георгиева Кирева

ИТН

291800013

МАДЖАРОВО

ГОРНИ ГЛАВАНАК

7

Председател

Желязка Милкова Стоянова

БСП

291800013

МАДЖАРОВО

ГОРНИ ГЛАВАНАК

 

Зам.председател

Нурджан Шефкет Кадир

ДПС

291800013

МАДЖАРОВО

ГОРНИ ГЛАВАНАК

 

Секретар

Николай Георгиев Русинов

ИТН

291800013

МАДЖАРОВО

ГОРНИ ГЛАВАНАК

 

Член

Ибрям Ахмед Ибрям

ГЕРБ

291800013

МАДЖАРОВО

ГОРНИ ГЛАВАНАК

 

Член

Галина Атанасова Атанасова

ДБ

291800013

МАДЖАРОВО

ГОРНИ ГЛАВАНАК

 

Член

Вълчо Стайков Георгиев

ИТН

291800013

МАДЖАРОВО

ГОРНИ ГЛАВАНАК

 

Член

Николай Петков Колев

ИМВ

291800014

МАДЖАРОВО

РУМЕЛИЯ

7

Председател

Николай Стоянов Тодоров

БСП

291800014

МАДЖАРОВО

РУМЕЛИЯ

 

Зам.председател

Георги Бойдев Стоев

ГЕРБ

291800014

МАДЖАРОВО

РУМЕЛИЯ

 

Секретар

Красимира Тодорова Раяновска

ДБ

291800014

МАДЖАРОВО

РУМЕЛИЯ

 

Член

Станка Димитрова Димова

ИТН

291800014

МАДЖАРОВО

РУМЕЛИЯ

 

Член

Диляна Арис Пройкакис

ИТН

291800014

МАДЖАРОВО

РУМЕЛИЯ

 

Член

Айхан Бекир Ахмед

ДПС

291800014

МАДЖАРОВО

РУМЕЛИЯ

 

Член

Здравко Димитров Атанасов

ИМВ

 1. Утвърждава списъка на резервните членове, както следва:

Партия

ИМЕНА

ГЕРБ

Диана Вълкова Димова

ГЕРБ

Христо Бойков Величков

ГЕРБ

Валя Тончева Атанасова

ГЕРБ

Недко Красимиров Димитров

ГЕРБ

Добромир Ванчев Тенев

ГЕРБ

Елена Недева Кабаиванова

ГЕРБ

Марин Павлов Костов

ГЕРБ

Христо Бисеров Величков

ГЕРБ

Димитър Кирилов Тодоров

ГЕРБ

Георги Любенов Фильов

БСП

Карамфил Георгиев Янакиев

ДПС

Доукан Юсеин Байрам

ДПС

Сабиха Байрам Реджеб

ДПС

Хубен Маринов Илиев

ДПС

Шенай Ибрахим Шенай

          На членовете на СИК да бъде издадено удостоверение /Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа/.

Решението на РИК 29 - Хасково подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

 

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 15.10.2021 в 18:28 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения