Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 57-ПВР/НС
Хасково, 15.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Община Тополовград.

В РИК 29 - Хасково е постъпило писмено предложение от Кмета на Община Тополовград, вх.  № 58/14.10.2021 г. за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжността в комисията, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка.

Към същото са приложени и списък на резервните членове , който съдържа имената на предложените лица, ЕГН, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка, предложенията на партиите и коалициите, копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите или решение за създаването на коалициите,  пълномощните на лицата, участвали в преговорите,  копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Видно от протокола за проведени консултации на същите не е присъствал представител на КП „Изправи се ! Мутри вън!“ и съответно към преписката не е приложено  и предложение на коалицията за съставите на СИК.

С оглед представените към преписката доказателства за разгласяване на поканата за консултациите РИК 29-ХАсково счита, че е постигнато съгласие между участвалите  в консултациите партии и коалиции относно състава на секционните избирателни комисии в Община Тополовград, както и в разпределяне на квотата на полагаща се на КП „Изправи се ! Мутри вън!“  

РИК 29 - Хасково установи, че към писменото предложение са представени всички документи относно назначаването на СИК на територията на Община Тополовград, както и че са изпълнени изискванията на ИК и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, РИК 29 - Хасково

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Община Тополовград, както следва:

Секция №

Община

Населено място

Брой членове

Длъжност

Собствено, бащино и фамилно име

Политическа Партия

293200001

Тополовград

Тополовград

9

Председател

Ирина Стоянова Стоянова

ИТН

293200001

Тополовград

Тополовград

 

Зам. председател

Недялка Димитрова Пурлантова

ГЕРБ

293200001

Тополовград

Тополовград

 

Секретар

Калинка Георгиева Николова

БСП

293200001

Тополовград

Тополовград

 

Член

Светла Атанасова Гуглева

ИТН

293200001

Тополовград

Тополовград

 

Член

Тонка Карамфилова Иванова

ДБ

293200001

Тополовград

Тополовград

 

Член

Андриана Георгиева Башаева

ДПС

293200001

Тополовград

Тополовград

 

Член

Таня Славова Чатова

ДПС

293200001

Тополовград

Тополовград

 

Член

Ваня Кирова Карипова

ГЕРБ

293200001

Тополовград

Тополовград

 

Член

Иванка Кралева Карагеоргиева

ГЕРБ

293200002

Тополовград

Тополовград

9

Председател

Димитър Колев Герджиков

ГЕРБ

293200002

Тополовград

Тополовград

 

Зам. председател

Райна Атанасова Зотова

ДБ

293200002

Тополовград

Тополовград

 

Секретар

Татяна Ангелова Карачолова

ИТН

293200002

Тополовград

Тополовград

 

Член

Дочка Станчева Михалева

ИТН

293200002

Тополовград

Тополовград

 

Член

Румяна Стефанова Георгиева

ДБ

293200002

Тополовград

Тополовград

 

Член

Маргарита Димитрова Янкова

ДПС

293200002

Тополовград

Тополовград

 

Член

Еленка Недева Михова

ДПС

293200002

Тополовград

Тополовград

 

Член

Мария Иванова Карагяурова

ГЕРБ

293200002

Тополовград

Тополовград

 

Член

Златка Керанова Бундалова

БСП

293200003

Тополовград

Тополовград

9

Председател

Симеон Тодоров Василев

ДБ

293200003

Тополовград

Тополовград

 

Зам. председател

Божана Николова Божинова

ИТН

293200003

Тополовград

Тополовград

 

Секретар

Таня Иванова Меракова

БСП

293200003

Тополовград

Тополовград

 

Член

Петя Тодорова Димитрова

ИТН

293200003

Тополовград

Тополовград

 

Член

Динка Христова Батчева

БСП

293200003

Тополовград

Тополовград

 

Член

Живка Христова Петкова

ДПС

293200003

Тополовград

Тополовград

 

Член

Галина Динчева Иванова

ДПС

293200003

Тополовград

Тополовград

 

Член

Надка Янчева Стамова

ГЕРБ

293200003

Тополовград

Тополовград

 

Член

Елена Дичкова Апостолова

ГЕРБ

293200004

Тополовград

Тополовград

9

Председател

Желка Динчева Добрева-Димитрова

БСП

293200004

Тополовград

Тополовград

 

Зам. председател

Нела Петрова Димитрова

ГЕРБ

293200004

Тополовград

Тополовград

 

Секретар

Господинка Георгиева Йорданова

ИТН

293200004

Тополовград

Тополовград

 

Член

Миглена Стоянова Рашева

ИТН

293200004

Тополовград

Тополовград

 

Член

Ваня Мирославова Петрова

ИТН

293200004

Тополовград

Тополовград

 

Член

Маргарита Калинова Велева

ДПС

293200004

Тополовград

Тополовград

 

Член

Елена Георгиева Романова

ДПС

293200004

Тополовград

Тополовград

 

Член

Атанаска Петкова Михалева

ГЕРБ

293200004

Тополовград

Тополовград

 

Член

Божидар Георгиев Андонов

ДБ

293200005

Тополовград

Тополовград

9

Председател

Росен Павлов Пурлантов

ГЕРБ

293200005

Тополовград

Тополовград

 

Зам. председател

Жулиета Йорданова Йорданова

ИТН

293200005

Тополовград

Тополовград

 

Секретар

Кремена Димова Велева

БСП

293200005

Тополовград

Тополовград

 

Член

Румяна Колева Шекова

ИТН

293200005

Тополовград

Тополовград

 

Член

Силвия Петрова Демерджиева

ИТН

293200005

Тополовград

Тополовград

 

Член

Добромир Иванов Цонев

ДБ

293200005

Тополовград

Тополовград

 

Член

Станка Георгиева Петкова

ДПС

293200005

Тополовград

Тополовград

 

Член

Ирина Петкова Илиева

ГЕРБ

293200005

Тополовград

Тополовград

 

Член

Мария Тонева Урджанова

БСП

293200006

Тополовград

Тополовград

9

Председател

Албена Димитрова Съчмалиева

ИТН

293200006

Тополовград

Тополовград

 

Зам. председател

Янко Вълков Янков

ГЕРБ

293200006

Тополовград

Тополовград

 

Секретар

Димитринка Сотирова Кавалджиева

БСП

293200006

Тополовград

Тополовград

 

Член

Милена Тодорова Якъпова

ИТН

293200006

Тополовград

Тополовград

 

Член

Силвия Георгиева Георгиева

ДБ

293200006

Тополовград

Тополовград

 

Член

Ебру Афизе Невзат

ДПС

293200006

Тополовград

Тополовград

 

Член

Диляна Ангелова Попова

ГЕРБ

293200006

Тополовград

Тополовград

 

Член

Димитрина Янева Димитрова

ГЕРБ

293200006

Тополовград

Тополовград

 

Член

Мария Николова Илиева

БСП

293200007

Тополовград

Тополовград

9

Председател

Димитрина Вълчева Илиева

БСП

293200007

Тополовград

Тополовград

 

Зам. председател

Донка Николова Калайджиева

ДПС

293200007

Тополовград

Тополовград

 

Секретар

Гергана Атанасова Тодорова

ИТН

293200007

Тополовград

Тополовград

 

Член

Росица Иванова Пашова

ИТН

293200007

Тополовград

Тополовград

 

Член

Валентина Динчева Димитрова

ДБ

293200007

Тополовград

Тополовград

 

Член

Гинка Тодорова Димитрова

ДБ

293200007

Тополовград

Тополовград

 

Член

Елена Андонова Димова

ГЕРБ

293200007

Тополовград

Тополовград

 

Член

Илияна Михалева Чинтова

ГЕРБ

293200007

Тополовград

Тополовград

 

Член

Десислава Данчева Меракова

БСП

293200009

Тополовград

Бълг.поляна

9

Председател

Радостин Йорданов Илиев

ДБ

293200009

Тополовград

Бълг.поляна

 

Зам. председател

Дияна Младенова Петкова

ГЕРБ

293200009

Тополовград

Бълг.поляна

 

Секретар

Йорданка Костадинова Миткова

ДПС

293200009

Тополовград

Бълг.поляна

 

Член

Румяна Александрова Митева

ИТН

293200009

Тополовград

Бълг.поляна

 

Член

Лазарина Федева Лазарова

ИТН

293200009

Тополовград

Бълг.поляна

 

Член

Желяза Тодрова Динчева

ДПС

293200009

Тополовград

Бълг.поляна

 

Член

Коста Петров Сакарски

БСП

293200010

Тополовград

Доброселец

9

Председател

Галина Иванова Казакова

ДБ

293200010

Тополовград

Доброселец

 

Зам. председател

Даниела Кайчева Краева-Йорданова

ИТН

293200010

Тополовград

Доброселец

 

Секретар

Гена Христова Терзиева

ГЕРБ

293200010

Тополовград

Доброселец

 

Член

Елена Атанасова Тодорова

ДБ

293200010

Тополовград

Доброселец

 

Член

Динка Иванова Калинова

ДПС

293200010

Тополовград

Доброселец

 

Член

Милка Милчева Христова

ГЕРБ

293200010

Тополовград

Доброселец

 

Член

Димитър Тодоров Шопов

БСП

293200011

Тополовград

Кап.П.войвода

9

Председател

Бянка Николова Станкова

ДБ

293200011

Тополовград

Кап.П.войвода

 

Зам. председател

Пенка Тодорова Атанасова

ГЕРБ

293200011

Тополовград

Кап.П.войвода

 

Секретар

Златка Стоянова Георгиева

ИТН

293200011

Тополовград

Кап.П.войвода

 

Член

Тихомир Боянов Стоянов

ИТН

293200011

Тополовград

Кап.П.войвода

 

Член

Таня Николова Карапачова-Стамова

ИТН

293200011

Тополовград

Кап.П.войвода

 

Член

Иван Христов Иванов

ДПС

293200011

Тополовград

Кап.П.войвода

 

Член

Милена Стоянова Димитрова

БСП

293200012

Тополовград

Каменна река

9

Председател

Тодорка Станкова Андреева

ГЕРБ

293200012

Тополовград

Каменна река

 

Зам. председател

Светослав Живков Петров

ИТН

293200012

Тополовград

Каменна река

 

Секретар

Анка Миткова Василева

ДПС

293200012

Тополовград

Каменна река

 

Член

Васил Петров Саламуров

ИТН

293200012

Тополовград

Каменна река

 

Член

Елена Георгиева Атанасова

ДБ

293200012

Тополовград

Каменна река

 

Член

Диана Любомирова Кехайова-Иванова

ГЕРБ

293200012

Тополовград

Каменна река

 

Член

Руска Цонева Илиева

БСП

293200013

Тополовград

Княжево

9

Председател

Христина Атанасова Гочева

ИТН

293200013

Тополовград

Княжево

 

Зам. председател

Таня Миткова Илиева

ДПС

293200013

Тополовград

Княжево

 

Секретар

Костадинка Михова Димитрова

ДБ

293200013

Тополовград

Княжево

 

Член

Гинка Атанасова Саламурова

ИТН

293200013

Тополовград

Княжево

 

Член

Димитрина Атанасова Михайлова

ГЕРБ

293200013

Тополовград

Княжево

 

Член

Митко Илиев Митков

ГЕРБ

293200013

Тополовград

Княжево

 

Член

Злата Стоянова Ангелова

БСП

293200014

Тополовград

Мрамор

9

Председател

Станко Христов Станков

ДБ

293200014

Тополовград

Мрамор

 

Зам. председател

Йорданка Стоянова Стоянова

ИТН

293200014

Тополовград

Мрамор

 

Секретар

Мария Дянчева Димова

ГЕРБ

293200014

Тополовград

Мрамор

 

Член

Цонка Георгиева Иванова

ИТН

293200014

Тополовград

Мрамор

 

Член

Магда Маринова Маринова

ДПС

293200014

Тополовград

Мрамор

 

Член

Руска Рускова Русева

ГЕРБ

293200014

Тополовград

Мрамор

 

Член

Петрана Георгиева Димитрова

БСП

293200015

Тополовград

Орешник

9

Председател

Милена Недкова Янкова

ГЕРБ

293200015

Тополовград

Орешник

 

Зам. председател

Калина Стефанова Петкова

ДБ

293200015

Тополовград

Орешник

 

Секретар

Иванка Русева Костадинова

ДПС

293200015

Тополовград

Орешник

 

Член

Галя Желязкова Петрова

ИТН

293200015

Тополовград

Орешник

 

Член

Дафина Тодорова Софкинова

ДПС

293200015

Тополовград

Орешник

 

Член

Димитрина Николова Узунчева

ГЕРБ

293200015

Тополовград

Орешник

 

Член

Мария Павлова Маринова

БСП

293200016

Тополовград

Орлов дол

9

Председател

Мариана Костова Костова

ИТН

293200016

Тополовград

Орлов дол

 

Зам. председател

Жечка Сашева Митева

ГЕРБ

293200016

Тополовград

Орлов дол

 

Секретар

Гергана Христова Георгиева

`ДПС

293200016

Тополовград

Орлов дол

 

Член

Тона Рашева Атанасова

ИТН

293200016

Тополовград

Орлов дол

 

Член

Мирослава Георгиева Миткова

ДБ

293200016

Тополовград

Орлов дол

 

Член

Яница Танева Салиева

ГЕРБ

293200016

Тополовград

Орлов дол

 

Член

Стайка Лазарова Скерлева

БСП

293200017

Тополовград

Радовец

9

Председател

Желязка Иванова Попова

ГЕРБ

293200017

Тополовград

Радовец

 

Зам. председател

Михаил Атанасов Михайлов

ДПС

293200017

Тополовград

Радовец

 

Секретар

Георги Недялков Георгиев

ИТН

293200017

Тополовград

Радовец

 

Член

Митко Жеков Митчев

ИТН

293200017

Тополовград

Радовец

 

Член

Росица Георгиева Георгиева

ДБ

293200017

Тополовград

Радовец

 

Член

Михаил Александров Михаилов

ГЕРБ

293200017

Тополовград

Радовец

 

Член

Катя Димитрова Чобанова

БСП

293200018

Тополовград

Светлина

9

Председател

Тодорка Спасоава Тодорова

ИТН

293200018

Тополовград

Светлина

 

Зам. председател

Митко Вълков Митков

ГЕРБ

293200018

Тополовград

Светлина

 

Секретар

Пенка Георгиева Краева

ДБ

293200018

Тополовград

Светлина

 

Член

Теодора Стоянова Йорданова

ИТН

293200018

Тополовград

Светлина

 

Член

Надка Николова Забунова

ДБ

293200018

Тополовград

Светлина

 

Член

Христо Георгиев Илиев

ГЕРБ

293200018

Тополовград

Светлина

 

Член

Златомир Сотиров Христов

БСП

293200019

Тополовград

Синапово

9

Председател

Анелия Христова Ангелова

ГЕРБ

293200019

Тополовград

Синапово

 

Зам. председател

Цветка Сотирова Загорова

БСП

293200019

Тополовград

Синапово

 

Секретар

Марияна Янчева Караиванова

ИТН

293200019

Тополовград

Синапово

 

Член

Пламена Кръстева Добрева

ИТН

293200019

Тополовград

Синапово

 

Член

Иван Георгиев Саракчиев

ДБ

293200019

Тополовград

Синапово

 

Член

Кина Димитрова Бодурова

ДПС

293200019

Тополовград

Синапово

 

Член

Василка Георгиева Велкова

ГЕРБ

293200020

Тополовград

Срем

9

Председател

Иван Николов Иванов

БСП

293200020

Тополовград

Срем

 

Зам. председател

Павел Ангелов Емилов

ДПС

293200020

Тополовград

Срем

 

Секретар

Атанаска Христова Арабаджиева

ГЕРБ

293200020

Тополовград

Срем

 

Член

Елена Георгиева Димитрова

ИТН

293200020

Тополовград

Срем

 

Член

Гергана Димитрова Михалева

ДБ

293200020

Тополовград

Срем

 

Член

Зоя Димитрова Георгиева

ДПС

293200020

Тополовград

Срем

 

Член

Марияна Димитрова Гроздева

ГЕРБ

293200021

Тополовград

Устрем

9

Председател

Иван Славов Иванов

ИТН

293200021

Тополовград

Устрем

 

Зам. председател

Георги Димитров Хаджистанев

БСП

293200021

Тополовград

Устрем

 

Секретар

Ганка Атанасова Великова

ГЕРБ

293200021

Тополовград

Устрем

 

Член

Иван Федев Лазаров

ИТН

293200021

Тополовград

Устрем

 

Член

Елена Славова Иванова

ДБ

293200021

Тополовград

Устрем

 

Член

Маруся Георгиева Кьосева-Бочкова

ГЕРБ

293200021

Тополовград

Устрем

 

Член

Атанас Матев Атанасов

БСП

293200022

Тополовград

Устрем

9

Председател

Мария Петрова Димитрова

ГЕРБ

293200022

Тополовград

Устрем

 

Зам. председател

Светослав Иванов Славов

ИТН

293200022

Тополовград

Устрем

 

Секретар

Георги Георгиев Татаров

БСП

293200022

Тополовград

Устрем

 

Член

Ангел Стамов Стамов

ИТН

293200022

Тополовград

Устрем

 

Член

Живка Панайотова Илиева

ДБ

293200022

Тополовград

Устрем

 

Член

Кръстина Великова Ганева

ГЕРБ

293200022

Тополовград

Устрем

 

Член

Живка Симеонова Ангелова

БСП

293200023

Тополовград

Хлябово

9

Председател

Галина Господинова Иванова

ИТН

293200023

Тополовград

Хлябово

 

Зам. председател

Генка Георгиева Динчева

БСП

293200023

Тополовград

Хлябово

 

Секретар

Илия Николов Деведжиев

ДБ

293200023

Тополовград

Хлябово

 

Член

Стелиана Веселинова Димова

ИТН

293200023

Тополовград

Хлябово

 

Член

Ирена Петкова Тодорова

ДПС

293200023

Тополовград

Хлябово

 

Член

Иван Николаев Банкеров

ГЕРБ

293200023

Тополовград

Хлябово

 

Член

Тинка Делчева Желева

ГЕРБ

293200024

Тополовград

Чукарово

9

Председател

София Ангелова Ангелова

ДПС

293200024

Тополовград

Чукарово

 

Зам. председател

Димитринка Иванова Стоева

ГЕРБ

293200024

Тополовград

Чукарово

 

Секретар

Николай Вълчев Николов

ИТН

293200024

Тополовград

Чукарово

 

Член

Павлин Петков Парасков

ИТН

293200024

Тополовград

Чукарово

 

Член

Христина Спасова Калпакова

ДБ

293200024

Тополовград

Чукарово

 

Член

Тинка Атанасова Караманлиева

ДПС

293200024

Тополовград

Чукарово

 

Член

Иван Павлов Тонев

БСП

 1. Утвърждава списъка на резервните членове, както следва:

Златка Петрова Димитрова-Шекова

ДПС

Мариела Иванова Тодорова

ДПС

Стойчо Хърсев Стоев

ГЕРБ

Кунка Тенева Димитрова

ГЕРБ

Павлинка Георгиева Илчева

ГЕРБ

Нели Георгиева Илчева

ГЕРБ

Ирина Добрева Калчева

ГЕРБ

Димитринка Павлова Петкова

БСП

Андрея Васкова Спирова

БСП

 

На членовете на СИК да бъде издадено удостоверение /Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа/.

Решението на РИК 29 - Хасково подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 15.10.2021 в 18:25 часа

Свързани решения:

69-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения