Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 56-ПВР/НС
Хасково, 15.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Община Минерални бани.

В РИК 29 - Хасково е постъпило писмено предложение от Кмета на Община Минерални бани, вх.  № 46/13.10.2021 г. за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжността в комисията, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка.

Към същото са приложени и списък на резервните членове със същото съдържание, предложенията на партиите и коалициите, копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите или решение за създаването на коалициите,  пълномощните на лицата, участвали в преговорите,  копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в Община Минерални бани.

РИК 29 - Хасково установи, че към писменото предложение са представени всички документи относно назначаването на СИК на територията на Община Минерални бани, както и че са изпълнени изискванията на ИК и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, РИК 29 - Хасково

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Община Минерални бани, както следва:

Секция №

Община

Населено място

Брой членове

Длъжност

Собствено, бащино и фамилно име

Политическа Партия

291900001

Мин.бани

Мин.бани

9

Председател

Радослав Костов Милев

ГЕРБ

291900001

Мин.бани

Мин.бани

 

Зам. председател

Димка Атанасова Нолева

ИТН

291900001

Мин.бани

Мин.бани

 

Секретар

Ваня Петкова Мавродиева

БСП

291900001

Мин.бани

Мин.бани

 

Член

Валентин Петков Панов

ИТН

291900001

Мин.бани

Мин.бани

 

Член

Красимира Тенчева Петрова

ГЕРБ

291900001

Мин.бани

Мин.бани

 

Член

Станимира Запрянова Въчева

БСП

291900001

Мин.бани

Мин.бани

 

Член

Мира Павлова Манафова

ДБ

291900001

Мин.бани

Мин.бани

 

Член

Рамадан Ахмед Реджеб

ДПС

291900001

Мин.бани

Мин.бани

 

Член

Румяна Димитрова Димитрова

ИСМВ

291900002

Мин.бани

Мин.бани

9

Председател

Жулиета Илиянова Дякова

ИТН

291900002

Мин.бани

Мин.бани

 

Зам. председател

Наталия Делчева Петрова

ИСМВ

291900002

Мин.бани

Мин.бани

 

Секретар

Нелина Димова Петрова

ГЕРБ

291900002

Мин.бани

Мин.бани

 

Член

Наталия Петрова Маврова

ИТН

291900002

Мин.бани

Мин.бани

 

Член

Кремена Райкова Илева

ГЕРБ

291900002

Мин.бани

Мин.бани

 

Член

Катинка Маринова Проданова

БСП

291900002

Мин.бани

Мин.бани

 

Член

Надежда Боянова Гарева

ДБ

291900002

Мин.бани

Мин.бани

 

Член

Димитър Милков Димитров

ДБ

291900002

Мин.бани

Мин.бани

 

Член

Билял Рашид Билял

ДПС

291900003

Мин.бани

Сусам

7

Председател

Мария Пейчева Христова

ГЕРБ

291900003

Мин.бани

Сусам

 

Зам. председател

Иван Тенчев Лавчев

ИТН

291900003

Мин.бани

Сусам

 

Секретар

Станка Цветкова Митева

БСП

291900003

Мин.бани

Сусам

 

Член

Вяра Кирилова Стефанова

ИТН

291900003

Мин.бани

Сусам

 

Член

Катя Костова Атанасова

ДБ

291900003

Мин.бани

Сусам

 

Член

Иванка Петева Атанасова

ДПС

291900003

Мин.бани

Мин.бани

 

Член

Николай Канев Канев

ИСМВ

291900004

Мин.бани

Татарево

9

Председател

Иванка Георгиева Георгиева

ИТН

291900004

Мин.бани

Татарево

 

Зам. председател

Валентина Тенчева Хубенова

ГЕРБ

291900004

Мин.бани

Татарево

 

Секретар

Добринка Иванова Пенева

БСП

291900004

Мин.бани

Татарево

 

Член

Диана Недялкова Александрова

ИТН

291900004

Мин.бани

Татарево

 

Член

Цветелина Петрова Костадинова

ГЕРБ

291900004

Мин.бани

Татарево

 

Член

Павлина Асенова Демирева

БСП

291900004

Мин.бани

Татарево

 

Член

Мария Филипова Ангелова

ДБ

291900004

Мин.бани

Татарево

 

Член

Ерол Юзеир Юсеин

ДПС

291900004

Мин.бани

Татарево

 

Член

Данаил Йорданов Йорданов

ИСМВ

291900005

Мин.бани

Брястово

7

Председател

Марияна Ангелова Добрева

ДБ

291900005

Мин.бани

Брястово

 

Зам. председател

Минка Ангелова Христова

ГЕРБ

291900005

Мин.бани

Брястово

 

Секретар

Даниела Петкова Йорданова

БСП

291900005

Мин.бани

Брястово

 

Член

Румяна Иванова Бялкова

ИТН

291900005

Мин.бани

Брястово

 

Член

Нели Кирилова Стойчева

ИТН

291900005

Мин.бани

Брястово

 

Член

Радка Славчева Славчева

ДПС

291900005

Мин.бани

Брястово

 

Член

Десислава Николова Георгиева

ИСМВ

291900006

Мин.бани

Спахиево

7

Председател

Ваня Ангелова Славчева

ГЕРБ

291900006

Мин.бани

Спахиево

 

Зам. председател

Мария Иванова Димитрова

ИСМВ

291900006

Мин.бани

Спахиево

 

Секретар

Тинка Никова Христозова

БСП

291900006

Мин.бани

Спахиево

 

Член

Мирослав Велков Велков

ИТН

291900006

Мин.бани

Спахиево

 

Член

Елка Красимирова Видинска

ГЕРБ

291900006

Мин.бани

Спахиево

 

Член

Атанас Бялков Иванов

ДБ

291900006

Мин.бани

Спахиево

 

Член

Нури Мехмед Нури

ДПС

291900007

Мин.бани

Сираково

7

Председател

Христина Ангелова Иванова

ГЕРБ

291900007

Мин.бани

Сираково

 

Зам. председател

Александър Митков Филев

ИТН

291900007

Мин.бани

Сираково

 

Секретар

Първолета Николова Костова

БСП

291900007

Мин.бани

Сираково

 

Член

Надежда Миткова Василева

ИТН

291900007

Мин.бани

Сираково

 

Член

Радка Тенчева Петрова

ДБ

291900007

Мин.бани

Сираково

 

Член

Теменужка Савева Раева

ДПС

291900007

Мин.бани

Сираково

 

Член

Христина Тодорова Тодорова

ИСМВ

291900008

Мин.бани

Сираково

7

Председател

Галя Никаева Калинова

ГЕРБ

291900008

Мин.бани

Сираково

 

Зам. председател

Иванка Райкова Димитрова

ИТН

291900008

Мин.бани

Сираково

 

Секретар

Пенка Петрова Тонева

БСП

291900008

Мин.бани

Сираково

 

Член

Радослава Георгиева Димитрова

ГЕРБ

291900008

Мин.бани

Сираково

 

Член

Християна Хубенова Добрева

ДБ

291900008

Мин.бани

Сираково

 

Член

Еленка Петева Добрева

ДПС

291900008

Мин.бани

Сираково

 

Член

Мария Велкова Велкова

ИСМВ

291900009

Мин.бани

колец

7

Председател

Иванка Маринова Филипова

ИСМВ

291900009

Мин.бани

колец

 

Зам. председател

Иванка Атанасова Иванова

БСП

291900009

Мин.бани

колец

 

Секретар

Даниела Иванова Иванова

ГЕРБ

291900009

Мин.бани

колец

 

Член

Иван Георгиев Иванов

ИТН

291900009

Мин.бани

колец

 

Член

Димана Заркова Захариева

ИТН

291900009

Мин.бани

колец

 

Член

Атанас Настев Атанасов

ДБ

291900009

Мин.бани

колец

 

Член

Юджел Джевджет Шевкед

ДПС

291900010

Мин.бани

Сърница

9

Председател

Емин Мюмюн Емин

ДПС

291900010

Мин.бани

Сърница

 

Зам. председател

Милен Недялков Николов

ИТН

291900010

Мин.бани

Сърница

 

Секретар

Минка Стоянова Савова

БСП

291900010

Мин.бани

Сърница

 

Член

Тихомир Димитров Димитров

ИТН

291900010

Мин.бани

Сърница

 

Член

Станка Димитрова Митева

ГЕРБ

291900010

Мин.бани

Сърница

 

Член

Стоянка Христова Манолова

ГЕРБ

291900010

Мин.бани

Сърница

 

Член

Васил Динков Василев

БСП

291900010

Мин.бани

Сърница

 

Член

Нефизе Мустафа Смаил

ДБ

291900010

Мин.бани

Сърница

 

Член

Иван Пламенов Стойнов

ИСМВ

291900011

Мин.бани

Караманци

9

Председател

Юджел Юксел Лютви

ДПС

291900011

Мин.бани

Караманци

 

Зам. председател

Зарко Митев Запрянов

ИТН

291900011

Мин.бани

Караманци

 

Секретар

Радослав Кирилов Ванчев

ГЕРБ

291900011

Мин.бани

Караманци

 

Член

Трайчо Кръстев Алексиев

ИТН

291900011

Мин.бани

Караманци

 

Член

Радина Маринова Мартинова

ГЕРБ

291900011

Мин.бани

Караманци

 

Член

Радослав Димитров Тодоров

ГЕРБ

291900011

Мин.бани

Караманци

 

Член

Илия Проданов Илиев

БСП

291900011

Мин.бани

Караманци

 

Член

Юксел Ахмед Кармъзъ

ДБ

291900011

Мин.бани

Караманци

 

Член

Севдие Фахри Мехмед

ИСМВ

291900012

Мин.бани

Караманци

9

Председател

Тунджай Яшарали Халил

ДПС

291900012

Мин.бани

Караманци

 

Зам. председател

Александрина Заркова Митева

ИТН

291900012

Мин.бани

Караманци

 

Секретар

Иван Славчев Панайотов

ГЕРБ

291900012

Мин.бани

Караманци

 

Член

Мариела Делчева Колева

ИТН

291900012

Мин.бани

Караманци

 

Член

Господинка Фердинандова Толумова

ИТН

291900012

Мин.бани

Караманци

 

Член

Мария Христова Гигова

ГЕРБ

291900012

Мин.бани

Караманци

 

Член

Димитър Недялков Митев

БСП

291900012

Мин.бани

Караманци

 

Член

Фикрие Шенол Фикри

ДБ

291900012

Мин.бани

Караманци

 

Член

Вълко Иванов Кирев

ИСМВ

291900013

Мин.бани

Винево

7

Председател

Райме Мехмед Мюмюн

ДПС

291900013

Мин.бани

Винево

 

Зам. председател

Диана Златкова Латева

ИТН

291900013

Мин.бани

Винево

 

Секретар

Александър Ванчев Маринов

БСП

291900013

Мин.бани

Винево

 

Член

Йордан Милков Толумов

ИТН

291900013

Мин.бани

Винево

 

Член

Ангел Колев Стайков

ГЕРБ

291900013

Мин.бани

Винево

 

Член

Ахмед Юсеин Кармъзъ

ДБ

291900013

Мин.бани

Винево

 

Член

Делян Динков Павлов

ИСМВ

291900014

Мин.бани

Ангел войвода

9

Председател

Марин Стоев Димитров

ИТН

291900014

Мин.бани

Ангел войвода

 

Зам. председател

Ирина Албертова Конарова

БСП

291900014

Мин.бани

Ангел войвода

 

Секретар

Аппаз Сабахтин Зейнур

ДПС

291900014

Мин.бани

Ангел войвода

 

Член

Божидар Желязков Митев

ИТН

291900014

Мин.бани

Ангел войвода

 

Член

Иванка Колева Димитрова

ГЕРБ

291900014

Мин.бани

Ангел войвода

 

Член

Екатерина Димова Добрева

ГЕРБ

291900014

Мин.бани

Ангел войвода

 

Член

Петър Ников Христозов

БСП

291900014

Мин.бани

Ангел войвода

 

Член

Генко Андонов Христов

ДБ

291900014

Мин.бани

Ангел войвода

 

Член

Георги Георгиев Радев

ИСМВ

291900015

Мин.бани

Боян Ботево

9

Председател

Байрамали Халил Реджеб

ДПС

291900015

Мин.бани

Боян Ботево

 

Зам. председател

Мария Стефанова Калинова

ГЕРБ

291900015

Мин.бани

Боян Ботево

 

Секретар

Данаил Благоев Огнянов

ИТН

291900015

Мин.бани

Боян Ботево

 

Член

Александър Йорданов Толумов

ИТН

291900015

Мин.бани

Боян Ботево

 

Член

Дина Димитрова Николова

ГЕРБ

291900015

Мин.бани

Боян Ботево

 

Член

Кристиян Радославов Христов

ГЕРБ

291900015

Мин.бани

Боян Ботево

 

Член

Златко Митков Сираков

БСП

291900015

Мин.бани

Боян Ботево

 

Член

Адрияна Иванова Петрова

ДБ

291900015

Мин.бани

Боян Ботево

 

Член

Атанаска Запрянова Кирева

ИСМВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове, както следва:

Николай Недялков Христов

ИСМВ

Елица Райкова Хърсева

ГЕРБ

Владимир Георгиев Кирев

ГЕРБ

Ангон Димитров Николов

ГЕРБ

Диляна Стефанова Родопска

ГЕРБ

 

 

На членовете на СИК да бъде издадено удостоверение /Приложение № 42-ПВР/НС от изборните книжа/.

Решението на РИК 29 - Хасково подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 15.10.2021 в 18:24 часа

Свързани решения:

71-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения