Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 55-НС
Хасково, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите на 14.11.2021 г. за народни представители.

В РИК 29 – Хасково е постъпило предложение КП„БСП за БЪЛГАРИЯ“  /образец 73-НС от изборните книжа/, регистрирано под № 27/12.10.2021 г.,  в 14:45 часа, във входящия регистър на кандидатските листи, воден от РИК 29 - Хасково, ведно с приложения към него.

РИК 29 - Хасково установи:

 Предложението от коалицията КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ изхожда и е подписано от Корнелия Петрова Нинова, в качеството й на представляващ коалицията. Подадено е в РИК 29-Хасково от Смиляна Николова Нитова-Кръстева упълномощен представител. Коалицията е регистрирана с Решение на ЦИК № 641-ПВР/НС/29.09.2021 г.

Кандидатската листа, съдържа 9 /девет/ броя кандидати за народни представители. Представени са и:

 • Заявление - декларация /приложение 78-НС от изборните книжа/ от кандидатите;
 • Пълномощно, с което Корнелия Петрова Нинова, в качеството си на представляващ коалицията упълномощава Смиляна Николова Нитова-Кръстева.

РИК 29 - Хасково, приема че са изпълнени изискванията на ИК и Решение № 579 НС от 23.09.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл.72, ал.1, т.8 от ИК:

Р Е Ш И:

РЕГИСТИРА кандидатска листа на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:

1. Владимир Маринов Маринов

 

 

 

2. Виктор Георгиев Годжов

 

 

 

3. Никола Ангелов Георгиев

 

 

 

4. Владимир Николов Бамбалов

 

 

 

5. Георги Апостолов Бекяров

 

 

 

6. Владимир Гинев Вълков

 

 

 

7. Михаил Димитров Димитров

 

 

 

8. Дияна Славчева Спирова

 

 

 

9. Ярослав Иванов Иванов

 

 

       

   На регистрираните кандидати за народни представители да бъде издадено удостоверение /приложение 85-НС от изборните книжа/.

  Решението на РИК 29 - Хасково подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 12.10.2021 в 17:45 часа

Календар

Решения

 • № 85- ПВР/НС / 27.10.2021

  относно: Замяна в съставите на СИК Община Хасково от КП „ДБО“ – заявление вх. № 126/ 27.10.21 г.

 • № 84- ПВР/НС / 27.10.2021

  относно: Поправка на явна техническа грешка в Решение № 79-ПВР/НС от 25.10.2021г на РИК 29-Хасково

 • № 83- ПВР/НС / 27.10.2021

  относно: Замяна в съставите на СИК Община Стамболово от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!“ – заявление вх. № 124/ 27.10.21 г.

всички решения