Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 54-НС
Хасково, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП„БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ за участие в изборите на 14.11.2021 г. за народни представители.

В РИК 29 – Хасково е постъпило предложение ПП„БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“   /образец 73-НС от изборните книжа/, регистрирано под № 26/12.10.2021 г.,  в 14:45 часа, във входящия регистър на кандидатските листи, воден от РИК 29 - Хасково, ведно с приложения към него.

РИК 29 - Хасково установи:

 Предложението от партия ПП„БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“  е подадено и подписано от Ангел Минков Минков упълномощен представител на Красимир Христов Янков, в качеството му на представляващ партията. Партията е регистрирана с Решение на ЦИК № 651-ПВР/НС/29.09.2021 г.

Кандидатската листа, съдържа 3 /три/ броя кандидати за народни представители. Представени са и:

 • Заявление - декларация /приложение 78-НС от изборните книжа/ от кандидатите;
 • Пълномощно, с което Красимир Христов Янков, в качеството си на представляващ партията упълномощават Ангел Минков Минков.

РИК 29 - Хасково, приема че са изпълнени изискванията на ИК и Решение № 579 НС от 23.09.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл.72, ал.1, т.8 от ИК:

Р Е Ш И:

РЕГИСТИРА кандидатска листа на ПП„БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:

1

Ангел Минков Минков

 

2

Емил Трандев Трандев

 

3

Милен Дончев Христов

 

           На регистрираните кандидати за народни представители да бъде издадено удостоверение /приложение 85-НС от изборните книжа/.

  Решението на РИК 29 - Хасково подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 12.10.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

 • № 85- ПВР/НС / 27.10.2021

  относно: Замяна в съставите на СИК Община Хасково от КП „ДБО“ – заявление вх. № 126/ 27.10.21 г.

 • № 84- ПВР/НС / 27.10.2021

  относно: Поправка на явна техническа грешка в Решение № 79-ПВР/НС от 25.10.2021г на РИК 29-Хасково

 • № 83- ПВР/НС / 27.10.2021

  относно: Замяна в съставите на СИК Община Стамболово от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!“ – заявление вх. № 124/ 27.10.21 г.

всички решения