Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 51-НС
Хасково, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите на 14.11.2021 г. за народни представители.

В РИК 29 – Хасково е постъпило предложение КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“   /образец 73-НС от изборните книжа/, регистрирано под № 23/12.10.2021 г.,  в 11:55 часа, във входящия регистър на кандидатските листи, воден от РИК 29 - Хасково, ведно с приложения към него.

РИК 29 - Хасково установи:

 Предложението от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ изхожда и е подписано от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, в качеството им на представляващи коалицията. Предложението е подадено в РИК 29 – Хасково от Катя Максимова Панева, упълномощен представител на Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, представляващи коалицията. Коалицията е регистрирана с Решение на ЦИК № 654-ПВР/НС/29.09.2021 г.

 

Кандидатската листа, съдържа 16 /шестнадесет/ броя кандидати за народен представител. Представени са и:

 • Заявление - декларация /приложение 78-НС от изборните книжа/ от кандидатите;
 • Пълномощно, с което Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, в качеството си на представляващи коалицията, упълномощават Катя Максимова Панева.

РИК 29 - Хасково, приема че са изпълнени изискванията на ИК и Решение № 579 НС от 23.09.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл.72, ал.1, т.8 от ИК:

Р Е Ш И:

РЕГИСТИРА кандидатска листа на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:

1

Катя

Максимова

Панева

2

Дарина

Антониева

Пашова

3

Тодор

Христов

Ташев

4

Иван

Филипов

Ванчев

5

Васил

Атанасов

Мелев

6

Христо

Стефанов

Маруков

7

Веса

Стефанова

Ходжева

8

Димитър

Николов

Георгиев

9

Симон

Френгюл

Зенопян

10

Драгомир

Славчев

Андонов

11

Георги

Апостолов

Апостолов

12

Димка

Георгиева

Георгиева

13

Стефан

Георгиев

Аврамов

14

Свилен

Владимиров

Овчаров

15

Васил

Митков

Василев

16

Асен

Демирев

Иванов

 

           На регистрираните кандидати за народни представители да бъде издадено удостоверение /приложение 85-НС от изборните книжа/.

  Решението на РИК 29 - Хасково подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 12.10.2021 в 17:41 часа

Календар

Решения

 • № 85- ПВР/НС / 27.10.2021

  относно: Замяна в съставите на СИК Община Хасково от КП „ДБО“ – заявление вх. № 126/ 27.10.21 г.

 • № 84- ПВР/НС / 27.10.2021

  относно: Поправка на явна техническа грешка в Решение № 79-ПВР/НС от 25.10.2021г на РИК 29-Хасково

 • № 83- ПВР/НС / 27.10.2021

  относно: Замяна в съставите на СИК Община Стамболово от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!“ – заявление вх. № 124/ 27.10.21 г.

всички решения