Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 5-НС
Хасково, 28.09.2021

ОТНОСНО: Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети в РИК-29 Хасково за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, 7 и 11 от Изборния кодекс, и в изпълнение на Решение  № 571-НС от 21.09.2021 г. на ЦИК-София, РИК 29- Хасково

Р Е Ш И:

Определя краен срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., не по-късно от 

 

 17.00 ч. на 04.10.2021 г. (40 дни преди изборния ден)

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.                                                                                                                           Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасково, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 28.09.2021 в 17:45 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения