Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 48-НС
Хасково, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите на 14.11.2021 г. за народни представители.

В РИК 29 – Хасково е постъпило предложение ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“  /образец 73-НС от изборните книжа/, регистрирано под № 20/12.10.2021 г.,  в 10:45 часа, във входящия регистър на кандидатските листи, воден от РИК 29 - Хасково, ведно с приложения към него.

РИК 29 - Хасково установи:

 Предложението от ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ е подадено и  подписано от Георги Венелинов Георгиев, представляващ партията. Партията е регистрирана с Решение на ЦИК № 614-ПВР/НС/24.09.2021 г.

Кандидатската листа, съдържа 4 /четири/ броя кандидати за народен представител. Представени са и:

  • Заявление - декларация /приложение 78-НС от изборните книжа/ от кандидатите;

РИК 29 - Хасково, приема че са изпълнени изискванията на ИК и Решение № 579 НС от 23.09.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл.72, ал.1, т.8 от ИК:

Р Е Ш И:

РЕГИСТИРА кандидатска листа на ПП „„БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“  за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:

1. Стефан Георгиев Сталев

2. Валентин Колев Господинов

3. Ванчо Илиев Ванчев

4. Стефан Генков Гинев

           На регистрираните кандидати за народни представители да бъде издадено удостоверение /приложение 85-НС от изборните книжа/.

  Решението на РИК 29 - Хасково подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 12.10.2021 в 17:37 часа

Календар

Решения

  • № 85- ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: Замяна в съставите на СИК Община Хасково от КП „ДБО“ – заявление вх. № 126/ 27.10.21 г.

  • № 84- ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: Поправка на явна техническа грешка в Решение № 79-ПВР/НС от 25.10.2021г на РИК 29-Хасково

  • № 83- ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: Замяна в съставите на СИК Община Стамболово от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!“ – заявление вх. № 124/ 27.10.21 г.

всички решения