Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 47-НС
Хасково, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „МИР“ за участие в изборите на 14.11.2021 г. за народни представители

В РИК 29 – Хасково е постъпило предложение ПП „МИР“  /образец 73-НС от изборните книжа/, регистрирано под № 19/11.10.2021 г.,  в 16:50 часа, във входящия регистър на кандидатските листи, воден от РИК 29 - Хасково, ведно с приложения към него.

РИК 29 - Хасково установи:

 Предложението от ПП „МИР“  е подадено и  подписано от Недялка Генчева Маркова, упълномощен представител на Симеон Славчев Славчев, представляващ партията. Партията е регистрирана с Решение на ЦИК № 637-ПВР/НС/29.09.2021 г.

 

Кандидатската листа, съдържа 4 /четири/ броя кандидати за народен представител. Представени са и:

 • Заявление - декларация /приложение 78-НС от изборните книжа/ от кандидатите;
 • Пълномощно от Симеон Славчев Славчев в качеството му на представляващ партията, с което упълномощава Недялка Генчева Маркова.

         РИК 29 - Хасково, приема че са изпълнени изискванията на ИК и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл.72, ал.1, т.8 от ИК:

Р Е Ш И:

РЕГИСТИРА кандидатска листа на ПП „МИР“  за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:

1

Недялка Генчева Маркова

 

2

Светлана Кръстева Петрова

 

3

Пламен Димчев Тодоров

 

4

Боян Димитров Крумов

 

           На регистрирания кандидати за народни представители да бъде издадено удостоверение /приложение 70-НС от изборните книжа/.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 11.10.2021 в 18:05 часа

Календар

Решения

 • № 85- ПВР/НС / 27.10.2021

  относно: Замяна в съставите на СИК Община Хасково от КП „ДБО“ – заявление вх. № 126/ 27.10.21 г.

 • № 84- ПВР/НС / 27.10.2021

  относно: Поправка на явна техническа грешка в Решение № 79-ПВР/НС от 25.10.2021г на РИК 29-Хасково

 • № 83- ПВР/НС / 27.10.2021

  относно: Замяна в съставите на СИК Община Стамболово от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!“ – заявление вх. № 124/ 27.10.21 г.

всички решения