Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 45-НС
Хасково, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ“ за участие в изборите на 14.11.2021г. за народни представители.

В РИК-29 – Хасково е постъпило предложение ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ“ /образец 73-НС от изборните книжа/, регистрирано под № 17/11.10.2021 г.  в 13:30 часа, във входящия регистър на кандидатските листи, воден от РИК 29 - Хасково, ведно с приложения към него.

РИК 29 - Хасково установи:

 Предложението от ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ“  е подадено и  подписано от Михаил Тенев Стоянов , преупълномощен от Калоян Георгиев Статков , пълномощник на представляващия партията Иван Минчев Габеров . Партията е регистрирана с Решение на ЦИК № 652-ПВР/НС/29.09.2021г.

Кандидатската листа, съдържа 2 /два/ броя кандидати за народен представител. Представени са и:

 • Заявление - декларация /приложение 78-НС от изборните книжа/ от кандидатите;
 • Нотариално заверено пълномощно от Калоян Георгиев Статков  в качеството му на  пълномощник на представляващия партията Иван Минчев Габеров.

         РИК 29 - Хасково, приема че са изпълнени изискванията на ИК и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл.72, ал.1, т.8 от ИК:

Р Е Ш И:

РЕГИСТИРА кандидатска листа на ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ“  за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:

1

Ивайло Андреев Андреев

 

2

Константин Христов Топалов

 

           На регистрирания кандидат за народен представител да бъде издадено удостоверение /приложение 70-НС от изборните книжа/ .

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 11.10.2021 в 18:04 часа

Календар

Решения

 • № 85- ПВР/НС / 27.10.2021

  относно: Замяна в съставите на СИК Община Хасково от КП „ДБО“ – заявление вх. № 126/ 27.10.21 г.

 • № 84- ПВР/НС / 27.10.2021

  относно: Поправка на явна техническа грешка в Решение № 79-ПВР/НС от 25.10.2021г на РИК 29-Хасково

 • № 83- ПВР/НС / 27.10.2021

  относно: Замяна в съставите на СИК Община Стамболово от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!“ – заявление вх. № 124/ 27.10.21 г.

всички решения