Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 42-НС
Хасково, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите на 14.11.2021г. за народни представители

В РИК-29 – Хасково е постъпило предложение от ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ /образец 73-НС от изборните книжа/, регистрирано под № 14/11.10.2021 г.  в 11:45 часа, във входящия регистър на кандидатските листи, воден от РИК 29 - Хасково, ведно с приложения към него.

РИК 29 - Хасково установи:

 Предложението от ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в РИК 29-Хасково е подписано от представляващия партията Мустафа Сали Карадайъ. Документите са подадени от упълномощения представител Мехмед Юмер Атаман. Партията е регистрирана с Решение на ЦИК № 620-ПВР/НС/29.09.2021г.

 

Кандидатската листа, съдържа 16 /шестнадесет/ броя кандидати за народен представител. Представени са и:

 • Заявление - декларация /приложение 78-НС от изборните книжа/ от кандидатите;
 • Пълномощно от Мустафа Сали Карадайъ, в качеството му на представляващ партията, с което упълномощава Мехмед Юмер Атаман.

РИК 29 - Хасково, приема че са изпълнени изискванията на ИК и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл.72, ал.1, т.8 от ИК:

Р Е Ш И:

РЕГИСТИРА кандидатска листа на ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“   за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:

1

Сезгин Юсеин Мехмед

 

2

Мюмюн Сали Мюмюн

 

3

Мехмед Лятиф Шакир

 

4

Серкант Сейхан Сейдамед

 

5

Йозджан Расим Мехмед

 

6

Ахмед Юксел Ахмед

 

7

Сание Рамадан Кязим

 

8

Емине Адем Юнуз

 

9

Севджан Керим Иляз

 

10

Себахтин Шакир Халил

 

11

Иса Салихов Делиимамов

 

12

Мухлис Фариз Сербест

 

13

Росен Йосифов Атанасов

 

14

Айджан Ерхан Ариф

 

15

Михрибан Тасим Хасан

 

16

Байрам Шенол Реджеб

 

 

На регистрирания кандидат за народен представител да бъде издадено удостоверение /приложение 70-НС от изборните книжа/ .

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 11.10.2021 в 18:01 часа

Календар

Решения

 • № 85- ПВР/НС / 27.10.2021

  относно: Замяна в съставите на СИК Община Хасково от КП „ДБО“ – заявление вх. № 126/ 27.10.21 г.

 • № 84- ПВР/НС / 27.10.2021

  относно: Поправка на явна техническа грешка в Решение № 79-ПВР/НС от 25.10.2021г на РИК 29-Хасково

 • № 83- ПВР/НС / 27.10.2021

  относно: Замяна в съставите на СИК Община Стамболово от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!“ – заявление вх. № 124/ 27.10.21 г.

всички решения