Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 4-ПВР/НС
Хасково, 28.09.2021

ОТНОСНО: Приемане на вътрешни правила за входящата и изходяща кореспонденция и документация на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасково.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасково, /РИК-29/

 

РЕШИ:

         Входящата и изходяща кореспонденция Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасково, /РИК-29/ и всички документи, подавани до и/или изпращани от нея се вписват в Деловоден дневник на Комисията, както и в съответния регистър за даден вид заявление, предложение, жалба и пр. ( в случай, че има нормативно установен такъв) със съответния пореден номер на деловодния дневник и на регистъра. Вписванията в деловодния дневник се извършват от всички членове на комисията както и от специалист-експертите и специалист-технически сътрудници. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасково се подписват от председателя и секретаря, и се подпечатват с печата на комисията. При отсъствие на председателя и/или секретаря, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват съгласно чл. 70, ал. 9 от Изборния кодекс.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 28.09.2021 в 17:42 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения