Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 36-НС
Хасково, 10.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП “Български национален съюз“ Нова демокрация“ за участие в изборите на 14.11.2021 г. за народни представители

В РИК 29 – Хасково е постъпило предложение от ПП “Български национален съюз“ Нова демокрация“ /образец 73-НС от изборните книжа/, регистрирано под № 11/10.10.2021 г.  в 15:48 часа, във входящия регистър на кандидатските листи, воден от РИК 29 - Хасково, ведно с приложения към него.

РИК 29- Хасково установи:

Предложението от ПП “Български национален съюз“ Нова демокрация“ изхожда  и е подписано от Боян Боянов Станков-Расате, в качеството му на е подадено  от Мирослав Иванов Иванов в качеството му на упълномощен представител  на Борис Филипов Иванов представляващ партията. Същото е подадено в РИК 29-Хасково от г-н Мирослав Иванов Иванов упълномощен за това си действие от  Боян Боянов Станков-Расате. Партията е регистрирана с Решение на ЦИК № 650-НС от  29.09.2021г.

Кандидатската листа, съдържа 8 /осем/ броя кандидати за народен представител. Представени са и:

 • Заявление - декларация /приложение 78-НС от изборните книжа/ от кандидатите;
 • Пълномощно от Борис Филипов Иванов, представляващ ПП “Български национален съюз“ Нова демокрация“, с което упълномощава Боян Боянов Станков-Расате и пълномощно от Боян Боянов Станков-Расате, с което упълномощава Мирослав Иванов Иванов.

РИК 29 - Хасково, приема че са изпълнени изискванията на ИК и Решение №118-НС от 25.05.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК:

Р Е Ш И:

РЕГИСТИРА кандидатска листа на ПП “Български национален съюз“ Нова демокрация“ за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:

1

Климент Братиславов Талев

2

Иван Николаев Караколев

3

Здравко Иванов Димитров

4

Живка Стойчева Стойчева

5

Тодор Стоянов Манасиев

6

Теменуга Якова Попова

7

Петър Колев Пенчев

8

Никола Благовестов Коджаниколов

      

 

   На регистрирания кандидат за народен представител да бъде издадено удостоверение /приложение 70-НС от изборните книжа/.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 10.10.2021 в 17:49 часа

Свързани решения:

39-НС/11.10.2021

Календар

Решения

 • № 85- ПВР/НС / 27.10.2021

  относно: Замяна в съставите на СИК Община Хасково от КП „ДБО“ – заявление вх. № 126/ 27.10.21 г.

 • № 84- ПВР/НС / 27.10.2021

  относно: Поправка на явна техническа грешка в Решение № 79-ПВР/НС от 25.10.2021г на РИК 29-Хасково

 • № 83- ПВР/НС / 27.10.2021

  относно: Замяна в съставите на СИК Община Стамболово от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!“ – заявление вх. № 124/ 27.10.21 г.

всички решения