Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 331-ПВР/НС
Хасково, 14.11.2021

ОТНОСНО: Произнасяне по СИГНАЛ от МАРИЯ ЛАМБОВА и НИКИ МАТАНОВ, представители на ЕТВ, haskovo.net

В  РИК е постъпил сигнал от МАРИЯ ЛАМБОВА и НИКИ МАТАНОВ, представители на ЕТВ, haskovo.net с  рег.17/14.11.2021г.  в 14.28 часа по регистъра на жалбите на РИК 29 - Хасково, относно нарушения на изборното законодателство, изразяващо се в следното:

При отразяване на гласуване в подвижна секция № 150 за избиратели с увреждания в гр.Хасково, екипът от журналисти на ЕТВ се натъкнали на следния казус:

Около 12.00 часа на 14.11.2021г. при гласуване на адрес на ул. „Персенк“ в гр.Хасково, жалбоподателите станали свидетели на това, че възрастна жена на име Хайрие Емин упражнила вота си както за президент и вицепрезидент и за народни представители. Тази жена била намерена в избирателния списък, поради което подвижната СИК № 150 в гр.Хасково я допуснала да гласува с бюлетина.

 След полагане на два подписа и за двата избора, подаващите сигнала я запитали защо гласува с подвижна избирателна кутия и от какви заболявания страда и защо е подала заявление за гласуване с подвижна урна на който въпрос, жената отговорила, че е здрава и не била подала заявление за гласуване с подвижна кутия. Жената била учудена, че подвижната СИК я посещава. Веднага по случая били сезирани членовете на СИК, така и на органите на реда.

Впоследствие председателят на СИК заявил, че било станала грешка. На въпрос как жената е била допусната да гласува и се е подписала в избирателния списък, председателят на СИК № 150 отговорила, че тя ще бъде дописана на допълнителната страница в списъка под чертата. Веднага след това подвижната СИК посещава друга къща в непосредствена близост, където живее Марифе Мехмед - жената, която реално била подава заявление и била включена да гласува с подвижна урна. Тя също упражнила своя вот, като пуснала две бюлетини за двата избора за президент и вицепрезидент и за народни представители. Ситуацията се развила в присъствието на екипа журналисти от ЕТВ, като същите считат, че изборният процес бил грубо нарушен.

РИК -29 Хасково извърши обстойна служебна проверка по случая.

При проведен разговор с председателят на подвижна секция за избиратели с увредено зрение и с затруднения в придвижването № 293400150 в гр.Хасково, общ.Хасково - Гюлер Али Алиева бе действително установено, че е допуснато съществено нарушение на изборните правила, тъй като е било допуснато да гласува лицето Хайрие Емин, която не е фигурирала в избирателния списък на ПСИК и без да бъде индивидуализирана и да й бъдат снети личните данни от личната карта, това лице е била допусната да гласува, като е положила подписи и за двата вида избор срещу името на правоимащото в списъка лице - Марифе Мехмед.

От неправомерно допусната да гласува Хайрие Емин, ПСИК № 293400150 в гр.Хасково е изискала и приложила към избирателния списък декларация - Приложение № 35 към изборните книжа, че не е гласувала и няма да гласува на друго място.

След гореописаното нарушение, подвижната СИК № 150 в гр.Хасково е допуснала да гласува и правоимащото лице - Марифе Мехмед, като комисията не бе на ясно как да процедира при отразяване на вота на този избирател.

При така изяснената фактическа обстановка, РИК-29 - Хасково указа на председателят на ПСИК № 293400150 в гр.Хасково всички членове на същата тази комисия да напишат протокол, в който обстойно да опишат на какво основание и как е допуснато да гласува лице, което не е включено в избирателния списък да гласува с подвижна избирателна кутия в тази подвижна секция.

По отношение на правоимащият избирател - Марифе Мехмед, който също е упражнил правото си на глас, РИК-29 Хасково указа на ПСИК № 293400150 в гр.Хасково да бъде дописана на допълнителната страница „под чертата“ в избирателния списък, като лицето да положи подписи и за двата избора, за които е упражнила правото си на глас.

Предвид резултата от проверката, РИК-29 Хасково, счита че жалбата е основателна и при допуска да гласува лицето Хайрие Емин в ПСИК № 293400150 в гр.Хасково съществено са нарушени правилата на чл.238, ал.1 от Изборния кодекс

            Предвид горното, основание чл.72, ал. 1, т.20 от ИК, РИК-29 Хасково,

                                                               Р Е Ш И:

             ПРИЕМА ЗА ОСНОВАТЕЛЕН сигнал от МАРИЯ ЛАМБОВА и НИКИ МАТАНОВ, представители на ЕТВ, haskovo.net с  рег.17/14.11.2021г.  в 14.28 часа по регистъра на жалбите на РИК 29 - Хасково.

             УКАЗВА на председателят на ПСИК № 293400150 в гр.Хасково всички членове на същата тази комисия да напишат протокол, в който обстойно да опишат на какво основание и как е допуснато да гласува лице, което не е включено в избирателния списък да гласува с подвижна избирателна кутия в тази подвижна секция.

              Решението подлежи на обжалване  в  3 - дневен срок  от обявяването му  пред  ЦИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 14.11.2021 в 17:47 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения