Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 330-ПВР/НС
Хасково, 14.11.2021

ОТНОСНО: Произнасяне по СИГНАЛ от адв. Тодор Христов Ташев - ХАК, като преупълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“.

В  РИК е постъпил сигнал от Тодор Христов Ташев, действащ в качеството си  на преупълномощен представител на КП „Демократична България - Обединение“ с  рег.16/14.11.2021г.  в 13.20 часа по регистъра на жалбите на РИК 29 - Хасково , относно нарушения на изборното законодателство посредством разполагане на предизборни материали на разстояние по-малко от 50 метра от изборна секция в село Ябълково, община Димитровград, извършени от представители на КП „Продължаваме промяната“, както и относно разполагане на предизборни материали от същата тази коалиция на разстояние по-малко от 50 метра от изборна секция, намираща се непосредствено до зала „Дружба“ в гр.Хасково.

РИК -29 Хасково извърши обстойна служебна проверка по и по двете визирани в сигнала нарушения.

По първото нарушение, описано в сигнала, РИК-29 Хасково вече взе отношение и се произнесе със свое Решение № 325-ПВР/НС от 14.11.2021г., с което обяви извършената от представители на КП „Продължаваме промяната“ агитация в изборния ден за незаконосъобразна по смисъла на чл.182, ал.4 от ИК.

По отношение на второто визирано нарушение в сигнала, касаещо разполагане на предизборни материали от КП „Продължаваме промяната“ на разстояние по-малко от 50 метра от изборна секция, намираща се непосредствено до зала „Дружба“ в гр.Хасково, РИК-29 Хасково извърши проверка на место в присъствие и на жалбоподателя Тодор Христов Ташев.

При проверката бе установено, че на фасадните панорамни стъкла на офис на КП „Продължаваме промяната“, намиращ се до зала „Дружба“ в гр.Хасково и непосредствено до СИК № 293400092, находяща се в град Хасково, община Хасково, действително има поставени агитационни материали - плакати на КП „Продължаваме промяната“, които са на разстояние по-малко от 50 метра от избирателната секция.

По тази причина бе лично указано на представителите на КП „Продължаваме промяната“ незабавно да предприемат действия, с които да закрият неправомерно поставените агитационни материали, за да се преустанови допуснатото нарушение на чл.184, ал.1 от Изборния кодекс.

Предвид резултата от проверката, РИК-29 Хасково, счита че жалбата е основателна и е допуснато нарушение на чл.184, ал.1 от Изборния кодекс

            Предвид горното, основание чл.72, ал. 1, т.20 от ИК, РИК-29 Хасково,

                                                               Р Е Ш И:

             ПРИЕМА ЗА ОСНОВАТЕЛЕН сигнал на Тодор Христов Ташев, действащ в качеството си  на преупълномощен представител на КП „Демократична България - Обединение“ с  рег.16/14.11.2021г. - 13.20 часа по регистъра на жалбите на РИК 29 – Хасково.

             УКАЗВА на представителите на КП „Продължаваме промяната“ незабавно да предприемат действия, с които да закрият неправомерно поставените агитационни материали на офиса на коалицията, намиращ се до зала „Дружба“ в гр.Хасково, за да се преустанови допуснатото нарушение на чл.184, ал.1 от Изборния кодекс, поради обстоятелството, че същите агитационни материали са поставени на разстояние по-малко от 50 метра от СИК № 293400092, находяща се в град Хасково, община Хасково.

              Решението подлежи на обжалване  в  3 - дневен срок  от обявяването му  пред  ЦИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 14.11.2021 в 16:55 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения