Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 329-ПВР/НС
Хасково, 14.11.2021

ОТНОСНО: Произнасяне по СИГНАЛ от Мюмюн Али Искендер - Кмет на Община Минерални бани, област Хасково с вх.№ 15/14.11.2021г. - 12.51 часа по входящия регистър на жалбите на РИК-29 Хасково

В  РИК-29 Хасково е постъпил сигнал от Мюмюн Али Искендер - Кмет на Община Минерални бани, област Хасково с вх. № 15/14.11.2021г. - 12.51 часа по входящия регистър на жалбите на РИК-29 Хасково, в който се посочва, че по получено оплакване от застъпник в секция № 1, находяща се в село Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково, полицейският служител, натоварен да охранява секцията - Ставрев започнал да определя кой имал право да придружава избирател до машината за гласуване, както и дали изобщо избирателят имал право да гласува с придружител.

            РИК-29 Хасково извърши обстойна проверка по случая, в хода на която се свърза по телефона с председателя на секция № 1 - Радослав Костов Милев, находяща се в село Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково.

            При проведения разговор с председателя на същата секция бе установено, че полицейския служител не е извършвал посочените действия, изборният процес в СИК № 1 в село Минерални бани, обл.Хасково продължавал нормално, като не е имало избиратели в секцията, които да са искали да гласуват с придружители.

Единствено полицейският служител направил забележка да не се струпват много хора пред и вътре в секцията.

            При тази установена безспорно фактическа обстановка, РИК-29 Хасково не установи нарушения на Изборния кодекс в процеса на гласуване на избиратели в СИК № 1 - село Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково, в това число и правилата за гласуване на избиратели с придружител.

            Предвид горното, основание чл.72, ал. 1, т.20 от ИК, РИК-29 Хасково,

                                                               Р Е Ш И:

             ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН сигнал от Мюмюн Али Искендер - Кмет на Община Минерални бани, област Хасково с вх.№ 15/14.11.2021г. - 12.51 часа по входящия регистър на жалбите на РИК-29 Хасково.

              Решението подлежи на обжалване в 3 - дневен срок  от обявяването му  пред  ЦИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 14.11.2021 в 16:50 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения