Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 328-ПВР/НС
Хасково, 14.11.2021

ОТНОСНО: Произнасяне по жалба от Мехмед Атаман - Областен председател на ДПС –Хасково , с вх. № 14 /14.11.2021г. – 12.43 ч. от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково получена по ел.поща.

Жалбата е получена в РИК 29-Хасково на електронната поща на комисията, в която се твърди ,че в секция № 29340149 находяща се в с.Текето,общ.Хасково член на комисията от квотата на „Демократична България – Обединение“  - Красимира Цветанова Узунова възпрепятствала изборния процес като обиждала и псувала членове на комисията ,застъпници и представители на партии.В същото време не позволявала гласоподаватели да упражнят правото си на глас.

РИК -29 Хасково извърши обстойна проверка по случая като установи действително, че назначения като член на СИК № 29340149 находяща се в с.Текето,общ.Хасково член на комисията от квотата на „Демократична България – Обединение“  - Красимира Цветанова Узунова действително е възпрепятствала изборния процес посредством различни приоми - обиждане, псуване, викане на висок глас, като наред с това е пречела и на избиратели да упражняват правото си на глас.

При проведени няколко телефонни разговори с председателя и други членове от горепосочената СИК № 29340149, находяща се в с.Текето, общ.Хасково, РИК-29 Хасково надлежно указа да се спазва редът в помещението, където се помещава секцията, като при последващи нарушения на обществения ред и създаване на пречки на избиратели да упражняват правото си  на глас, да се търси съдействие от охраната на секцията, с което членът на комисията - Красимира Цветанова Узунова да бъде отстранена от работа. При бъдещи подобни нарушения бе също указано да се сезира отново РИК-29 Хасково, за да вземе отношение по случая.

РИК - 29 Хасково, на основание  чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, РИК 29-Хасково 

 

РЕШИ:

                ПРИЕМА ЗА ОСНОВАТЕЛНА  ЖАЛБА от  Мехмед Атаман  - Областен председател на ДПС –Хасково , с вх. № 14 /14.11.2021г. – 12.43 ч. от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково.

                        УКАЗВА на Председателя на СИК № 29340149, находяща се в село Текето, община Хасково при наличие на последващи нарушения на обществения ред и създаване на пречки на избиратели да упражняват правото си  на глас, да се търси съдействие от охраната на секцията, с което членът на комисията - Красимира Цветанова Узунова да бъде евентуално отстранена от работа. При бъдещи подобни нарушения да се сезира отново РИК-29 Хасково, за да вземе отношение по случая.

 

                 Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

 

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 14.11.2021 в 16:49 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения