Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 327-ПВР/НС
Хасково, 14.11.2021

ОТНОСНО: Произнасяне по СИГНАЛ от адв. Тодор Христов Ташев - ХАК, като преупълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“.

В  РИК е постъпил сигнал от Тодор Христов Ташев, действащ в качеството си  на преупълномощен представител на КП „Демократична България - Обединение“ с  рег.13/14.11.2021г.  в 12.41 часа по регистъра на жалбите на РИК 29 - Хасково , затова че, в секция № 293400034, в Община  гр.Хасково неизвестно лице- жена със шал без легитимация наднича как хората  гласуват на машина и натиска вместо тях машината и гласува вместо тях.

РИК -29 Хасково извърши служебна проверка по случая като се свърза по телефона  с председателя на СИК 34 в Община Хасково.При проведения телефонен разговор председателят разясни ,че член от комисията указвал на гласуващите да не гласуват със силен натиск , за да не повредят екрана на машината, но не е надничала и не е гласувала вместо тях.

Предвид резултата от проверката , РИК-29 Хасково ,счита ,че не са налице допуснати нарушения при гласуването на избирателите в секцията с машината за гласуване.

 Предвид горното, основание чл.72, ал. 1, т.20 от ИК, РИК-29 Хасково,

                                                               Р Е Ш И:

             ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН сигнал с  с  рег.13/14.11.2021г.  в 12.41 часа по регистъра на жалбите на РИК 29 – Хасково, Тодор Христов Ташев, действащ в качеството си  на преупълномощен представител на КП „Демократична България - Обединение“  за нарушение на изборния процес в СИК № 34 , находяща се в гр.Хасково.

 Решението    подлежи на обжалване  в  3 - дневен срок  от обявяването му  пред  ЦИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 14.11.2021 в 16:47 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения