Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 326 –ПВР/ НС
Хасково, 14.11.2021

ОТНОСНО: Произнасяне по сигнал от Таня Владкова Чалъкова в качеството и на кандидат за народен представител от коалиция „Изправи се! Ние идваме!“.

В  РИК е постъпил сигнал от Таня Владкова Чалъкова в качеството и на кандидат за народен представител от КП „Изправи се! Ние идваме!“ с вх .№ 12/14.11.2021г. в 12.22 часа от регистъра на жалбите затова, че двама души стоят пред секция № 293000001- село Стамболово, обл. Хасково и записват данните на хората, които вече са гласували.

След извършената проверка чрез проведен телефонен разговор с председателя СИК № 293000001- село Стамболово, община Стамболово, обл. Хасково, РИК-29 Хасково не установи визираното в сигнала нарушение.

Ако  е било налично такова нарушение, то към момента на телефонния разговор с председателя на секцията, то вече е било преустановено и визираните в сигнала две лица не са били установени.

Предвид горното, основание чл.72, ал. 1, т.20 от ИК, РИК-29 Хасково,

                                                               Р Е Ш И:  

            ПРИЕМА ЗА НЕОСНОВАТЕЛЕН подадения сигнал от Таня Владкова Чалъкова - кандидат за народен представител от КП „Изправи се! Ние идваме!“ с вх .№ 12/14.11.2021г. в 12.22 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково.

            Решението се постанови в 14.12 часа и  подлежи на обжалване  в  3 - дневен срок  от обявяването му  пред  ЦИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 14.11.2021 в 16:47 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения