Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 323-ПВР/НС
Хасково, 14.11.2021

ОТНОСНО: Произнасяне по жалба от Пламен Панев, председател на Обс „БСП за България“-гр.Димитровград, с вх. № 11/14.11.2021г. – 11,46ч. от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, получена на електронната поща на РИК 29-Хасково.

Жалбата е получена в РИК 29-Хасково на електронната поща на комисията, относно подвеждаща информация пред следните СИК с номера № 24 ,25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 45, където са поставени единствено табели за провеждане на избор на президент и вицепрезидент.Липсвали табели за провеждане на избор за народни представители в нарушение на методическите указания на ЦИК за провеждане на двата избора.

РИК 29- Хасково, като се запозна с наведените оплаквания в жалбата установи следното: В част в горепосочените СИК към момента на подаване на жалбата табели за провеждане на избор за народни представители са били  поставени на видно място. След проведени телефонни разговори с председателите на гореизброените СИК ,  са дадени указания за поставяне на табели за провеждане на избор за народнии представителои в съответствие с Методическите указания на ЦИК.

С оглед изложеното РИК 29- Хасково,  счита  че жалбата е основателна .

 РИК – 29 Хасково, на основание  чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, РИК 29-Хасково 

РЕШИ:

ЖАЛБАТА е основателна и РИК 29-Хасково дава изрични указания на председателите  на СИК  с номера № 24 ,25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 45 в гр.Димитровград  да поставят табели за провеждане на избор за народнии представители в съответствие с Методическите указания на ЦИК.

 Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

 

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 14.11.2021 в 16:39 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения