Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 3-ПВР/НС
Хасково, 25.09.2021

ОТНОСНО: Oпределяне реда за маркиране на печатите на РИК 29 –Хасково за периода на провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

На основание чл. 72, ал. 1 , т.1 от ИК, във вр.с чл. 64 ИК и в изпълнение на Решение № 567-ПВР/НС от 21.09.2021 г. на ЦИК-София, РИК 29- Хасково

Р Е Ш И:

  1. РИК 29 - ХАСКОВО  приема изработените 3 /три/ печата по утвърдените от ЦИК параметри за печат на Комисията. Печатът на РИК 29 - ХАСКОВО е кръгъл с един пръстен. Във вътрешния кръг се изписва текстът „РИК“, наименованието и номерът на изборния район. В пръстена се изписва текстът „Избори ПВР НС 2021“. Маркирането на печатите на РИК-Хасково, с които ще се подпечатват документите за работа на комисията при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. да се извърши от Добромир Якимов  и Петър Димитров.

         След маркирането на печатите да се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, съдържащ 3 (три) отпечатъка на маркирания печат.

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 27.09.2021 в 14:26 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения