Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 26-НС
Хасково, 10.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „Пряка Демокрация“ за участие в изборите на 14.11.2021г. за народни представители

В РИК 29 – Хасково е постъпило предложение от ПП „Пряка демокрация“  /образец 73-НС от изборните книжа/, регистрирано под № 1/06.10.2021 г. в 09:25 часа, във входящия регистър на кандидатските листи, воден от РИК 29 - Хасково, ведно с приложения към него.

РИК 29- Хасково установи:

Предложението от ПП „Пряка демокрация“ е подадено и подписано от Паскал Станчев Железов, упълномощен от Петър Николаев Клисаров, в качеството му на представляващ ПП „Пряка демокрация“, регистрирана с Решение на ЦИК № 632-НС/28.09.2021 г.

Кандидатската листа, съдържа 1 /един/ брой кандидат за народен представител. Представени са и:

 • Заявление - декларация /приложение 78-НС от изборните книжа/ от кандидата;
 • Пълномощно.

РИК 29 - Хасково, приема че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК:

Р Е Ш И:

РЕГИСТИРА кандидатска листа на ПП „Пряка демокрация“ за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:

1

Петър Николаев Клисаров

 

 

На регистрираните кандидати за народни представители да бъде издадено удостоверение /приложение 85-НС от изборните книжа/ .

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 10.10.2021 в 17:37 часа

Календар

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения