Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 25-ПВР/НС
Хасково, 10.10.2021

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на РИК 29- Хасково за осъществяване на контрол при предаването и приемането на изборните книжа - удостоверения и др., отпечатаните хартиени бюлетини, контролиране и съпровождане на транспортните средства до Областна администрация – Хасково

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № -617-ПВР/НС от 24.09.2021 г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район - Хасковски

РЕШИ:

Упълномощава Петър Димитров Димитров, в качеството си на член на РИК 29 - Хасково и Атанас Грозев Димитров, в качеството си на член на РИК 29 - Хасково, да приемат отпечатаните хартиени бюлетини, изборни книжа и материали, да осъществяват контрол при транспортирането, доставката, разпределението и съхранението им, както и да подписват съответните приемно-предавателни протоколи във връзка с произвеждането на изборите народни представители на 14.11.2021 г.

Определя като резервни членове Добромир Коев Якимов и Боряна Радкова Делчева, които при необходимост да осъществят правата и задълженията, описани по-горе.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия 29  -Хасково в 3-дневен срок  от обявяването му.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 10.10.2021 в 17:34 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения