Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 24-ПВР/НС
Хасково, 04.10.2021

ОТНОСНО: Определяне на броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане и подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК в Двадесет и девети район – Хасково (РИК29) за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 9, ал. 6, чл.89, чл. 90 и чл. 92 ИК, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3, и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС/29.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и девети район – Хасково (РИК 29)

РЕШИ:

Броят на членовете на всяка секционна избирателна комисия в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане  да бъде  от 7 члена  включително председател, заместник-председател и секретар, а на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК), за произвеждане на президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., които секции се откриват по реда, при условията и сроковете на Изборния кодекс, да бъде от 5 членове - включително председател, заместник-председател и секретар.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 04.10.2021 в 18:53 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения