Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 2-ПВР/НС
Хасково, 25.09.2021

ОТНОСНО: приемане на правила относно номерациите на решенията на РИК 29 – ХАСКОВО.

На основание на чл.70, ал.4, във връзка с чл. 72, ал. 1 , т.1 от ИК РИК 29- Хасково

Р Е Ш И: 

Взетите от РИК 29 - ХАСКОВО решения относно избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., следва да имат единна последователна номерация с арабски цифри, като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя съкращението ПВР/НС, Хасково и дата-когато взетите решения се отнасят за двата вида избори, а относно решенията, които се отнасят за съответен вид избор респективно се добавя съкращението ПВР или НС.

 

Решенията се подписват от председателя и секретаря. Когато председателят, съответно секретарят отсъства, решенията, протоколите и удостоверенията се подписват от секретаря, съответно от председателя и от заместник-председател. Когато отсъстват и председателят и секретарят, решенията се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложен от различни партии и/или коалиции от партии.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 27.09.2021 в 14:24 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения