Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 171-ПВР/НС
Хасково, 09.11.2021

ОТНОСНО: Замяна от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – вх. № 267/ 08.11.21г. в СИК – община Свиленград.

В  РИК е постъпило заявление с  вх. № 267/08.11.2021 г.  от упълномощен представител на партията, с което се иска замяна в състава на СИК – община Свиленград, назначена с Решение № 63–ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК 29 – Хасково.

             РИК 29 - Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита, че искането следва да бъде  уважено, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1,т. 4 и  т. 5 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС-29.09.2021г на ЦИК, РИК 29-Хасково 

РЕШИ:

Извършва замяна в състава на следните СИК - община Свиленград, по предложение на упълномощения представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“,  както следва:

 

 

Освобождава

 

Назначава

СИК

Населено място

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Име, презиме, фамилия

292800027

Свиленград

Светла Панайотова Иванова

член

Христо Христов Маджаров

 

Анулира удостоверенията на заменените членове на СИК.

Издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 09.11.2021 в 18:41 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения