Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 170-ПВР/НС
Хасково, 09.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „ДПС“ в за изборите за изборите президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В РИК – 29 Хасково е постъпило заявление във входящия регистър за регистрация на застъпници в за изборите президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., с вх. към № 1 от 08.11.2021г. в 15:30 часа, за регистрация на 56 бр. застъпници на кандидатска листа на ПП“ДПС“ в изборите за за изборите президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.  за област Хасково.

Към заявлението са приложени Декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници съгласно Приложение № 56-ПВР/НС. Заявлението е подписано и подадено в РИК-29 Хасково от Алеф Недред Раиф, упълномощена от Мехмед Юмер Атаман, последният упълномощен от Мустафа Сали Карадайъ, в качеството си на представляващ партията.

На основание на чл. 70, ал. 4, вр. чл. 72, ал. 1 т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 1, 3 и 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК, РИК 29-Хасково

Р Е Ш И:

          Регистрира 56 броя застъпници на кандидатска листа на ПП “ДПС“ в изборите за  президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

          На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения./ Приложение № 59-ПВР/НС/.

          Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 09.11.2021 в 18:40 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения