Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 169-ПВР/НС
Хасково, 09.11.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на ПП „ДПС“ в изборите за изборите за изборите президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпил е списък с вх. № 263/08.11.2021 г. във входящия регистър на РИК 29 – Хасково, подадено от от Алеф Недред Раиф, упълномощена от Мехмед Юмер Атаман, последният упълномощен от Мустафа Сали Карадайъ, в качеството си на представляващ партията. Към списъка има и поименно приложение на 74 броя упълномощени представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат.

Предвид гореизложеното, и на основание чл.70 ал.4 във връзка с чл.72, ал.1, т.1 и чл.3, ал.3, във връзка с чл.124, ал.4 от ИК, РИК – 29 Хасково,

Р Е Ш И:

Публикува списък на 73/седемдесет и три/  броя упълномощени представители на ПП „ДПС“ в изборите за изборите за изборите президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.. за област Хасково, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Отказва да публикува лицата:

  1. Милко Зафиров Гаджев с ЕГН ************- лицето е регистрирано като члена СИК 293400073.

Решението на РИК29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

 

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 09.11.2021 в 18:40 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения