Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 168-ПВР/НС
Хасково, 09.11.2021

ОТНОСНО: Замяна в съставите на СИК - община Маджарово и определяне на резервни членове на СИК от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!“- заявление вх. № 264/08.11.2021 г.

В  РИК е постъпило заявление с  вх. № 264/08.11.21 г. от упълномощения представител на КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!“, с което се иска замяна в състава на СИК - община Маджарово, назначена с Решение № 58–ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК 29 - Хасково и за определяне на резервни членове на СИК от квотата на същата коалиция на територията на община Маджарово.

          РИК 29-Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита че искането следва да бъде  уважено, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1,т. 4 и  т. 5 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС-29.09.2021г на ЦИК, РИК 29-Хасково 

РЕШИ:

  1. Извършва замяна в състава на следните СИК-община Маджарово, по предложение на упълномощения представител на КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!“,  както следва:

 

 

Освобождава

 

Назначава

СИК

Населено място

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Име, презиме, фамилия

291800003

Горно поле

Златка Йорданова Станчева 

член

Мима Атанасова Пенева

 

Анулира удостоверенията на заменените членове на СИК.

Издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

 

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

 

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 09.11.2021 в 18:39 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения