Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 163-ПВР/НС
Хасково, 09.11.2021

ОТНОСНО: Замяна в съставите на СИК - община Стамболово от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – заявление вх. № 259/08.11.2021 г.

В  РИК са постъпили заявления с  вх. № 259/08.11.2021 г., от упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ , с които се иска замяна в състава на СИК - община Стамболово, назначена с Решение № 64–ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК 29 – Хасково.

РИК 29 - Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита че исканията следва да бъдат  уважени, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1,т. 4 и  т. 5 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС-29.09.2021г на ЦИК, РИК 29-Хасково 

РЕШИ:

  1. Извършва замени в състава на следните СИК - община Стамболово, по предложение на упълномощения представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, както следва:

 

 

Освобождава

 

Назначава

СИК

местоположение

 

Име, презиме, фамилия

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

293000003

БЯЛ КЛАДЕНЕЦ

Тонка Тодорова Найденова

секретар

Ива Пламенова Пашинова

               

 

Анулира удостоверенията на заменените членове на СИК.

Издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

 

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 09.11.2021 в 18:35 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения