Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 162-ПВР/НС
Хасково, 09.11.2021

ОТНОСНО: Замяна в съставите на СИК - община Димитровград от КП „ГЕРБ-СДС“ - заявление вх. № 257/08.11.2021 г.

В  РИК е постъпило заявление с  вх. № 257/08.11.21 г. от упълномощения представител на КП „ГЕРБ-СДС“ , с които се иска замяна в състава на СИК - община Димитровград, назначена с Решение № 61–ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК 29 - Хасково

          РИК 29-Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита че искането следва да бъде  уважено, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1,т. 4 и  т. 5 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС-29.09.2021г на ЦИК, РИК 29-Хасково 

РЕШИ:

          Извършва замяна в състава на следните СИК-община Димитровград, по предложение на упълномощения представител на КП „ГЕРБ-СДС“, както следва:

 

 

 

Освобождава

 

Назначава

СИК

Населено място

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Име, презиме, фамилия

290900003

Димитровград

Кристина Венциславова Сазонова

член

Недялка Генева Бъчварова

290900005

Димитровград

Недялка Тонева Иванова

секретар

Кольо Митев Бъчваров

290900007

Димитровград

Мария Нунева Динева

секретар

Антонина Руменова Стоянова

290900009

Димитровград

София Атанасова Шеретуди

зам.председател

Живко Димитров Димитров

290900009

Димитровград

Живко Димитров Димитров

член

Веселина Стойкова Иванова

290900010

Димитровград

Иван Галинов Вълканов

член

Милена Дянкова Атанасова

290900012

Димитровград

Таня Жекова Нейкова

председател

Анка Иванова Танева

290900014

Димитровград

Пламен Петков Казанджиев

член

Ангел Колев Узунов

290900016

Димитровград

Тенчо Станимиров Чакъров

председател

Искра Илиева Френгова

290900020

Димитровград

Антонина Руменова Стоянова

член

Мария Бойкова Георгиева

290900026

Димитровград

Тодорка Вангелова Момчилова

член

Христо Желязков Велев

290900031

Димитровград

Искра Илиева Френгова

зам.председател

Димитър Иванов Френгов

290900036

Димитровград

Петя Вълева Петкова

член

Пламен Григоров Борисов

290900036

Димитровград

Нела Петрова Колева

член

Янка Господинова Кондова

290900037

Димитровград

Елена Георгиева Борисова

секретар

Теодора Младенова Димова

290900038

Димитровград

Янка Господинова Кондова

член

Донка Желева Желева

290900075

Димитровград

Димитър Иванов Георгиев

зам.председател

Хавел Алпинов Карагиьозов

290900076

Димитровград

Дора Илева Петрова

секретар

Ганка Кръстева Ганева

290900042

Димитровград

Мария Бойкова Георгиева

член

Дияна Кирчева Маразова

290900062

Димитровград

Елена Николова Радева

член

Радослав Теодоров Радев

290900063

Димитровград

Димитър Делчев Демирев

зам.председател

Елена Николова Радева

 

 

Анулира удостоверенията на заменените членове на СИК.

Издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 09.11.2021 в 18:34 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения