Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 161-ПВР/НС
Хасково, 09.11.2021

ОТНОСНО: Замяна в съставите на СИК - община Стамболово от КП „ГЕРБ-СДС“ - заявление вх. № 256/08.11.2021 г.

В  РИК е постъпило заявление с  вх. № 256/08.11.21 г. от упълномощения представител на КП „ГЕРБ-СДС“ , с които се иска замяна в състава на СИК - община Стамболово, назначена с Решение № 64–ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК 29 - Хасково

          РИК 29-Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита че искането следва да бъде  уважено, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1,т. 4 и  т. 5 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС-29.09.2021г на ЦИК, РИК 29-Хасково 

РЕШИ:

          Извършва замяна в състава на следните СИК-община Стамболово, по предложение на упълномощения представител на КП „ГЕРБ-СДС“, както следва:

 

Секция

Населено място

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

ЗАМЕНЯ с

Име, презиме и фамилия

Име, презиме и фамилия

29 30 00 009

Долно Ботево

Софка Асенова Тончева

Член

Небие Хачиф Халил

29 30 00 011

Долно Черковище

Дарина Вълчева Драгиева

Член

Небиш Еюб Шабанова

29 30 00 019

Поповец

Анелия Миткова Йорданова

Член

Неврие Ремзи Фахри

29 30 00 020

Пчелари

Донка Илиева Митева

Член

Фикрет Нихат Сербест

29 30 00 022

Рабово

Талунка Петкова Райчева

Член

Халибрям Мусин Юсеин

 

Анулира удостоверенията на заменените членове на СИК.

Издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 09.11.2021 в 18:33 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения