Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 159-ПВР/НС
Хасково, 09.11.2021

ОТНОСНО: Замяна в съставите на СИК - община Димитровград от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – заявление вх. № 254/08.11.2021 г.

         В  РИК са постъпили заявления с  вх. № 254/08.11.2021 г., от упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ , с които се иска замяна в състава на СИК - община Димитровград, назначена с Решение № 61–ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК 29 – Хасково.

РИК 29 - Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита че исканията следва да бъдат  уважени, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1,т. 4 и  т. 5 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС-29.09.2021г на ЦИК, РИК 29-Хасково 

РЕШИ:

  1. Извършва замени в състава на следните СИК - община Димитровград, по предложение на упълномощения представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, както следва:

 

 

 

Освобождава

Назначава

 
 

СИК

Населено място

Длъжност

Име,презиме,фамилия

Име,презиме,фамилия

 

290900066

Г.Извор

председател

Красимир Господинов Радев

Здравка Маринова Иванова

 

290900082

Черногорово

член

Деана Петкова Димитрова

Тончо тодоров Атанасов

 

290900019

ОУ А. Константинов

председател

Галина Жечева Ангелова

Камен Тончев Атанасов

 

290900020

ПЕГ Иван Богоров

член

Милена Миткова Георгиева- Делчева

Адриан Панайотов Тракиев

 

290900029

ДГ Радост

член

Иванко Танева Славова

Росица Дианова Кирилова

 

290900015

ОУ А. Константинов

член

Савко Тенчев Колев

София Росенова Стоименова- Русева

 

290900016

ПЕГ Иван Богоров

член

Явора Антонова Запрянова

Марин Панчев Грозев

 

 

Анулира удостоверенията на заменените членове на СИК.

Издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 09.11.2021 в 18:31 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения