Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 158-НС
Хасково, 09.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на KП “ГЕРБ-СДС“ за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в община Тополовград

          В РИК 29 - Хасково е постъпило заявление във входящия регистър за регистрация на застъпници за народни представители на 14 ноември 2021 г., с вх. към № 3 от 07.11.2021г. в 13:15 часа, за регистрация на 23 бр. застъпници на кандидатска листа на KП “ГЕРБ-СДС“  в изборите за  народни представители на 14 ноември 2021 г.  за област Хасково.

         Към заявлението са приложени декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници съгласно Приложение № 56-ПВР/НС. Заявлението е подписано и подадено в РИК 29- Хасково от Васил Иванов Сяров в качеството му на преупълномощено от Делян Александров Добрев,  пълномощник на представляващия KП “ГЕРБ-СДС“ Бойко Методиев Борисов.

          На основание на чл. 70, ал. 4, вр. чл. 72, ал. 1 т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 1, 3 и 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК, РИК 29-Хасково

Р Е Ш И:

         Регистрира  23 /двадесет и три/ броя застъпници на кандидатска листа на KП “ГЕРБ-СДС“ в изборите за  народни представители на 14 ноември 2021 г.

                 На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения /Приложение № 59-ПВР/НС/.

Решението на РИК29 - Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 09.11.2021 в 18:30 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения