Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 154- ПВР/НС
Хасково, 07.11.2021

ОТНОСНО: Замяна от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – вх. № 245/07.11.2021г. в СИК – община Хасково.

             В  РИК е постъпило заявление с  вх. № 245/07.11.2021 г. от упълномощен представител на партията, с което се иска замяна в състава на СИК – община Хасково, назначена с Решение № 79 –ПВР/НС от 25.10.2021 г. на РИК 29 – Хасково.

             РИК 29 - Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита, че искането следва да бъде  уважено, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1,т. 4 и  т. 5 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС-29.09.2021г на ЦИК, РИК 29-Хасково 

РЕШИ:

Извършва замяна в състава на следните СИК - община Хасково, по предложение на упълномощения представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“,  както следва:

Секция

Област

Име, презиме и фамилия

 

Име, презиме и фамилия

293400020

Хасково

Румяна Илиева Кръстева-Дамянова

Председател

Янка Веселинова Арсова

293400097

Хасково

Елена Димитрова Желязкова

Секретар

Велина Грозева Недева

293400136

с. Горно Войводино

Димка Маринова Танчева

Член

Петър Димитров Петров

293400139

с. Войводово

Кериме Рамадан Аптилязим

Секретар

Севим Халиф Аптилязим

293400149

с. Текето

Милен Христов Дончев

Член

Красимира Цветанова Узунова

 

Анулира удостоверенията на заменените членове на СИК.

Издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 07.11.2021 в 15:53 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения