Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 153- ПВР/НС
Хасково, 07.11.2021

ОТНОСНО: Замяна в съставите на СИК - община Хасково от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – заявление вх. № 242/07.11.2021 г.

         В  РИК са постъпили заявления с  вх. № 242/07.11.2021 г., от упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ , с които се иска замяна в състава на СИК - община Хасково, назначена с Решение № 79–ПВР/НС от 25.10.2021 г. на РИК 29 – Хасково.

РИК 29 - Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита че исканията следва да бъдат  уважени, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1,т. 4 и  т. 5 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС-29.09.2021г на ЦИК, РИК 29-Хасково 

РЕШИ:

 1. Извършва замени в състава на следните СИК - община Хасково, по предложение на упълномощения представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, както следва:

СИК

Община

Местоположение

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Име, презиме, фамилия

29-34-00-145

Хасково

с. Зорница

Петя Стайкова Петкова

зам председател

Илиан Росенов Ребрев

 

29-34-00-145

Хасково

с. Зорница

Илиан Росенов Ребрев

 

член

 

29-34-00-135

Хасково

с. Горно Войводино

Атанас Петков Петков

 

председател

 

29-34-00-135

Хасково

с. Корен

Колю Бончев Колев

 

секретар

 

29-34-00-124

Хасково

с. Брягово

Райчо Тенев Талев

 

член

 

                   
 1. Допуска поправка на техническа грешка в имената, които следва да се четат:

29-34-00-067

Хасково

ну г.с.раковски

председател

Месроб Таквор Тонгурян

29-34-00-039

Хасково

обединени ученически общежития

секретар

Данаил Димитров Димов

 

Анулира удостоверенията на заменените членове на СИК.

Издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 07.11.2021 в 15:52 часа

Календар

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения